Pl:Key:old_addr:housenumber

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg old_addr:housenumber
Opis
Stare addr:housenumber=*, zazwyczaj z powodu nadania nazw dróg lub innych zmian w numeracji Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Adresy
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Ten znacznik jest używany dla niedawno zmienionego addr:housenumber=*, który nie jest już używany, ale jest w dalszym ciągu pamiętany i może być użyteczny w nawigacji. Może on nadal być widocznym w terenie np w postaci tabliczek na budynkach których nie zmieniono.

W niektórych wsiach nie ma nadanych nazw ulic, w takim przypadku takie znaczniki jak na przykład

mogą być używane. Wiele takich miejsc, a szczególnie takie, które rozrosły się, mogą wprowadzać nazwy ulic i zmienić system adresacji . W takim przypadku takie adresy powinny być oznaczone w następujący sposób:

Warto zauważyć, że znacznik addr:place=* stosowany jest tylko dla miejscowości, w których nie wprowadzono nazw ulic. W miejscowościach w których wprowadzono nazwy ulic należy używać znacznika addr:city=*


W przypadku gdy zmieniła się adresacja w mieście lub wsi z nadanymi nazwami ulic, np dotychczasowa nazwa ulicy została zmieniona na inną używa się następujących znaczników, takich jak na tym budynku:

W takim przypadku znacznik addr:city=* pozostaje niezmieniony.