Pl:Key:waste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waste
Opis
Rodzaj usuwanych odpadów z pojemników na odpady. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 10
Wymagane znaczniki
Status: w użyciu

waste=* – służy do oznaczenia rodzaju usuwanych odpadów z pojemników na odpady. Są to odpady niepodlegające recyklingowi.

Zwykle będzie to podklucz amenity=waste_disposal lub amenity=waste_basket.

Wartości

Tag Opis Zdjęcie
trash Śmieci. Waste container.jpg
dog_excrement Odchody psa (na przykład w pobliżu Dog poo bag dispenser) Dog waste bin.jpg
oil Olej silnikowy, olej napędowy i emulsja.
drugs Specjalny pojemnik do zbierania leków/narkotyków.
organic Kompost lub odpady żywnościowe.
rubble Gruz.
cigarettes Tylko na papierosy.

Zobacz też