NL:Key:waste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waste
Omschrijving
Geeft het soort afval aan. Show/edit corresponding data item.
Groep: waste processing
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 10
Nuttige combinaties
Status: in gebruik

Deze sleutel is bedoeld om aan te geven wat voor soort afval er weggegooid mag worden in een amenity=waste_disposal (vuilniscontainer) of een amenity=waste_basket (vuilnisbak).


Mogelijke waarden zijn:

  • waste=trash - voor vuilnis/afval.
  • waste=oil - voor afgewerkte motorolie.
  • waste=drugs - voor medicijnen die over zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden.