Pl:Relation:building

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building
Building part areas in building area.svg
Opis
Grupowanie elementów tworzących budynek w prostym modelowaniu 3D. Edit or translate this description.
Grupa: Budynki
Człony
  • linia - outline (obrys)
  • linia - part (część)
Status: w użyciu

Wikidane

Relacja building - stosowana do grupowania elementów tworzących budynek w prostym modelowaniu 3D.

Opis relacji

Simple 3D Buildings - w wielu przypadkach dodatkowa złożoność relacji jest niepotrzebna - chyba że co najmniej jedna część budynku wisi nad inną częścią budynku, lub budynek ma złożoną strukturę z dużą liczbą części, można po prostu ustawić części budynków w obrysie budynku zgodnie z opisem w Simple 3D buildings.

Ujednoznacznienie

Ten rodzaj modelowania relacji był również używany do mapowania wewnętrznego w celu grupowania poziomów budynków, ale z wprowadzeniem o prostym tagowaniu wnętrz w 2012 roku relacje te zostały uznane jako przestarzałe. W ramach mapowania adresów istniała wcześniejsza propozycja dla tego tagu, najwyraźniej porzucona w 2007 roku.

Tagowanie

Tag type=building jest stosowany w dwóch kontekstach: modelowanie 3D i mapowanie wewnątrz obiektu. Rozróżniamy te dwa zastosowania, jednak mogą one być łączone w tej samej relacji.

Do modelowania 3D

Dotyczy tagów building:part=yes, roof:ridge=yes i roof:edge=yes stosowanych dla obrysu budynku.

Dalsze szczegóły, w szczególności właściwości, które można przypisać poszczególnym częściom budynku, opisano w Simple 3D Buildings.

Role Elementy Powtarzalność Opis
role:outline obszar relacja jeden lub więcej Obszar stanowiący obrys budynku, np. ściany.
Ten kontur musi być oznaczony tagami Tag:building=yes lub inna wartość budynku dla kompatybilności z rendererami 2D.
role:part obszar jeden lub więcej Części budynku. Te części różnią się między sobą pod względem wysokości, kształtu dachu, koloru, materiału, ...
role:ridge linia zero lub więcej Linie tworzące grzbiety dachu budynku lub części budynku.
role:edge linia zero lub więcej Linie tworzące krawędzie dachu budynku lub części budynku.

Do mapowania wewnątrz pomieszczeń

Przykład relacji budynku (mapowanie wewnętrzne) i jego elementów

Istnieją różne podejścia do mapowania wewnętrznego.

Proste tagowanie w pomieszczeniach

Simple_Indoor_Tagging - ten schemat nie wymaga dodatkowych relacji dla poziomów.

Indoor OSM

Indoor OSM jest przestarzałym schematem znakowania, który został zastąpiony przez Simple_Indoor_Tagging

Przykłady

Przykłady przetestowane w 2014-12-15:

  • Prosty budynek z 3 elementami, główny budynek jako obrys, dwie cylindryczne części na górze, z których jedna określa dach w kształcie kopuły:
  • Bardziej złożony budynek kościelny z kilkoma wieżami i różnymi rodzajami dachów:
  • Empire State Building
  • Przykład mapowania wewnętrznego (z poziomami)

Więcej obszarów demonstracyjnych - tutaj.

Zobacz też