Pl:Relation:building

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building
Building part areas in building area.svg
Opis
Grupowanie elementów tworzących budynek w prostym modelowaniu 3D. Edit or translate this description.
Grupa: Budynki
Człony
  • linia - outline (obrys)
  • linia - part (część)
Status: w użyciu

Relacja building - stosowana do grupowania elementów tworzących budynek w prostym modelowaniu 3D.

Opis relacji

Schemat tagowania budynków 3D- w wielu przypadkach dodatkowa złożoność relacji jest niepotrzebna - chyba że co najmniej jedna część budynku wisi nad inną częścią budynku, lub budynek ma złożoną strukturę z dużą liczbą części, można po prostu ustawić części budynków w obrysie budynku zgodnie z opisem w Schemacie tagowania budynków 3D.

Ujednoznacznienie

Ten rodzaj modelowania relacji był również używany do mapowania wewnętrznego w celu grupowania poziomów budynków, ale z wprowadzeniem o prostym tagowaniu wnętrz w 2012 roku relacje te zostały uznane jako przestarzałe. W ramach mapowania adresów istniała wcześniejsza propozycja dla tego tagu, najwyraźniej porzucona w 2007 roku.

Tagowanie

Tag type=building jest stosowany w dwóch kontekstach: modelowanie 3D i mapowanie wewnątrz obiektu. Rozróżniamy te dwa zastosowania, jednak mogą one być łączone w tej samej relacji.

Do modelowania 3D

Dotyczy tagów building:part=yes, roof:ridge=yes i roof:edge=yes stosowanych dla obrysu budynku.

Dalsze szczegóły, w szczególności właściwości, które można przypisać poszczególnym częściom budynku, opisano w Simple 3D Buildings.

Role Elementy Powtarzalność Opis
Role outline obszar relacja jeden lub więcej Obszar stanowiący obrys budynku, np. ściany.
Ten kontur musi być oznaczony tagami Tag:building=yes lub inna wartość budynku dla kompatybilności z rendererami 2D.
Role part obszar jeden lub więcej Części budynku. Te części różnią się między sobą pod względem wysokości, kształtu dachu, koloru, materiału, ...
Role ridge linia zero lub więcej Linie tworzące grzbiety dachu budynku lub części budynku.
Role edge linia zero lub więcej Linie tworzące krawędzie dachu budynku lub części budynku.

Do mapowania wewnątrz pomieszczeń

Przykład relacji budynku (mapowanie wewnętrzne) i jego elementów

Istnieją różne podejścia do mapowania wewnętrznego.

Proste tagowanie w pomieszczeniach

Simple_Indoor_Tagging - ten schemat nie wymaga dodatkowych relacji dla poziomów.

Indoor OSM

Indoor OSM jest przestarzałym schematem znakowania, który został zastąpiony przez Simple_Indoor_Tagging

Przykłady

Przykłady przetestowane w 2014-12-15:

  • Prosty budynek z 3 elementami, główny budynek jako obrys, dwie cylindryczne części na górze, z których jedna określa dach w kształcie kopuły:
  • Bardziej złożony budynek kościelny z kilkoma wieżami i różnymi rodzajami dachów:
  • Empire State Building
  • Przykład mapowania wewnętrznego (z poziomami)

Więcej obszarów demonstracyjnych - tutaj.

Zobacz też