Pl:Simple 3D buildings

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Simple 3D Buildings - opisuje oznaczenia podstawowych 3D atrybutów dla budynków.


Następujące metody oznaczania są rezultatem 2nd 3D Workshop Garching, gdzie większość programistów 3D zgodziła się wspierać ujednolicony podzbiór tagów w swoich programach. Zasadniczo opisujemy objętość budynku za pomocą dwóch typów obszarów. Kontury budynku przedstawiające ogólną powierzchnię kompleksu budynków oraz części budynku, do opisania jego elementów o rożnej wysokości lub innych atrybutów.

Mapowanie

Zarys budynku

Dwa budynki: częściowy obszar w ramach powierzchni budynku

Zarys budynku jest reprezentowany jako obszaru oznaczony building=*. Jest to obszar objęty przez jakąkolwiek część budynku. Inne znaczniki, które odnoszą się do całego budynku (np. adres, jeśli dotyczy) muszą być także umieszczane na tym obrysie budynku. Jeden budynek powinien mieć tylko jeden building=* zarys, kilka building=* nie może być zbitych w jedną bryłę.

Elementy budynku

Jeśli niektóre elementy istniejącego budynku mają różne atrybuty (np. wysokość), mogą one być modelowane jako dodatkowe obszary, oznaczone building:part=yes lub building:part=<type of building:part>.

Zauważmy, że jeśli budynek ma co najmniej jeden obszar oznakowany jako building:part, zarys budynku nie jest już więcej brany pod uwagę do renderowania jego objętości, chyba, że jest on również oznaczone jako część budynku.

Istnieją trzy sposoby, aby wykorzystać obszar building=* dla renderowania w 3D, w tym przypadku:

  • Pokrywamy cały kontur budynku poszczególnymi tagami building:part. Obszary te mogą zachodzić na siebie lub mogą być niepołączone, co zależy od konkretnego budynku.
    Unikajmy stosowania building:parts z nakładającymi się elementami 3D, jeśli to możliwe, zwłaszcza jeśli całość będzie miał wspólną fasadę.
  • Używamy building:part tylko dla tych części, które różnią się od całego budynku.
    Ta sprawa wymaga zastosowania relacji building gdzie zarys building=* ma outline a poszczególne części budynku building:part mają part.
  • Split the building into horizontal slices (floors stacked on top of each other) and add to each part building:levels=*, building:min_level=*, height=*, min_height=* tags.

Relacja building

Relacja oznaczona tagiem type=building grupuje razem obrys budynku oraz wszystkie jego części building:parts. Zaleca się, aby stosować relację, jeśli istnieje co najmniej jedna część building:parts. W przeciwnym razie aplikacja zacznie z powrotem wyszukiwać części budynku tylko w obrysie budynku.

Zobacz także Relations/Proposed/Buildings i ProposedRoofLines#Building_Relation.

Tagi dla obrysu budynków i jego części

Następujące znaczniki mogą być użyte dla obrysów budynków i jego elementów.

Wysokość budynku

przykład schematyczny oznaczenia poziomu i wysokości budynku
Oznaczenie Komentarz
height=* Odległość między najniższym możliwym położeniem ściany budynku na poziomie ziemi a górną, najwyższą częścią dachu budynku, bez anten, iglic i innych urządzeń zamontowane na dachu.
min_height=* Wysokość między poziomem terenu mierzona w tym samym punkcie co height a dolną płaszczyzną struktury budynku zaczynającej się powyżej poziomu terenu.

Należy zauważyć, że gdy stosuje się min_height, wysokością jest nadal odległość od podłoża do góry struktury. Tak więc np. "most" o wysokości 3 metrów, gdzie dolna część mostu jest usytuowana 10 metrów nad poziomem ziemi powinien być opisany jako min_height = 10 i height = 13.

building:levels=* Liczba pięter powyżej poziomu ziemi (bez poziomów w dachu), pozwalająca przedstawić strukturę budynku w prosty sposób.

Jeśli oznaczamy nowe budynki, podajmy zawsze wysokość budynku.
Znacznika building:levels=*należy używać tylko jako dodatek do znacznika wysokości!

building:min_level=* Poziomy pominięte w części budynku, analogiczne do min_height.

Kształt dachu

roof:shape=<kształt dachu>

Kształt dachu większości budynków można scharakteryzować używając katalogu znanych rodzajów dachów.
Dodatkowe kształty dachów mogą być przedstawione później (obecnie brak jeszcze pełnej implementacji) używając zaawansowanych technik jak:

Grafika Roof0 0.jpg Roof1 0.jpg Roof2 0.jpg Roof2 3.jpg Roof2 4.jpg Roof2 5.jpg Roof4 0.jpg Roof4 2.jpg Roof5 6.jpg Roof8.jpg Roof5 0.jpg Roof3 1.jpg
roof:shape
(kształt dachu)
flat

płaski

skillion

jednospadowy

gabled

dwuspadowy

half-hipped

pół czterospadowy

hipped

czterospadowy

pyramidal

piramida

gambrel mansard

mansardowy

dome

kopułowy

onion

hełmowy

round

beczkowy

saltbox

trzyspadowy


Dla dachów z kalenicą przyjmujemy, że grzbiet dachu jest równoległy do dłuższego boku budynku. Jeśli jednak tak nie jest, należy wtedy taki dach oznakować szczególnie jako roof:orientation=along (wzdłuż)/ across (w poprzek).

Tag Komentarz
roof:orientation=along/across W przypadku dachów z grzbietem, kierunek grzbietu przyjmuje się jako równoległy do dłuższego boku budynku. Ale może być jednoznacznie oznaczony tym tagiem.
roof:height=* Wysokość dachu w metrach która jest częścią height=* budynku.
roof:angle=* Alternatywny tag dla roof:height=*, wysokość dachu może być opisana w sposób bardziej dokładny poprzez podanie wartości nachylenia boków (w stopniach).
roof:levels=* Ilość pięter w dachu, które nie są wliczone w tagu building:levels=*.
roof:direction=* Kierunek od części wyższej budynku do niższej jak widok poniżej. Wartości zgodnie z direction=*

More roof directions-draft.png

Tag roof:direction=* (value in degree) jest renderowany przez stronę F4 maps dla dachu typu skillion.

Definicja kąta:

Tag-roof-direction.svg

Uwaga: Niektóre dachy (np. budynków kwadratowych), nie mogą być dokładnie modelowane według prostych technik opisanych na tej stronie.

Znacznika roof:height=* używamy aby podać wysokość dachu w metrach, zaś dla nachylenia głównej płaszczyzny dachu mierzonej w stopniach uzywamy roof:angle=*.

Znacznik roof:levels=* określa liczbę pięter w obrębie dachu, które nie są obecnie brane pod uwagę w building:levels=*.

Powierzchnia budynku

Key Comment
building:colour=* Kolor fasady budynku. Zobacz colour=* dla możliwych wartości.
roof:colour=* Kolor dachu budynku. Zobacz colour=* dla możliwych wartości.
building:material=* Materiał użyty do pokrycia fasady budynku. <TODO>
roof:material=* Materiał użyty do pokrycia dachu. <TODO>

Przykłady obszarów

Żeby ułatwić społeczności mapowiczy zrozumienie co da się osiągnąć stosując powyższy schemat, zaczęliśmy dodawanie wykonanych zgodnie z nim przykładów. Patrz niżej:

Edit this table

Location OpenStreetMap OSM2World OSMBuildings F4 Map OpenScienceMap OSM go Mapbox GL Tangram Blicky
Greece Athena View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Bremen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Chicago View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Cincinnati View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Venezuela Ciudad Guayana View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Coburg View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Denver View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Austria Graz View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Austria Graz 2 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Austria Graz 3 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Hagen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Finland Helsinki View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Spain Huesca View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Karlsruhe, Fernmeldeturm View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Iceland Kópavogur, Smárar View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Köln, Dom View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Köln, Funkturm View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Köln, Rheinauhafen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Köln, Wohngebiet in Neuehrenfeld als "Labor" View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Köthen View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Köthen 2 View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Poland Kraków View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Las Vegas View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Leipzig View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Peru Lima View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United Kingdom London View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Poland Lwówek Śląski View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Russia Moscow View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Russia Moscow 2

with type=building relation

View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States New York City View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Oldenburg, Indiana View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
France Paris, Eiffel Tower View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Passau View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Phoenix (Arizona) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Netherlands Rijswijk View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Rostock, Südstadt View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States San Jose (California) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Brazil São Paulo View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Schwerin View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Singapore Singapore View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Germany Stadum View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
United States Syracuse (New York) View in 2D View in 3D View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Japan Tokyo, Nishi-shinjuku View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Japan Tokyo, Odaiba View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Canada Toronto View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Norway Trondheim View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Vatican Vatican View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D
Poland Warsaw View in 2D N/A View in 3D View in 3D View in 3D

View in 3D Drive in 3D Fly in 3D

View in 3D View in 2.5D View in 3D

Przykłady obiektów


Terminologia

Diagram z głównymi elementami architektonicznymi, które tworzą dachem dwuspadowym

Diagram który może pomóc zrozumieć pewne architektoniczne warunki.

Narzędzia

Następujące narzędzia 3D wykorzystują nowy schemat: