Pl:Relation:land_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg land_area
Osm element relation.svg
Opis
Granica obszaru lądowego. Edit or translate this description.
Grupa: Granice
Człony

  • linia - outer (zewnętrzny)
  • linia - inner (wewnętrzny)
  • węzeł - admin_centre (centrum admin)
  • relacja - subarea (pod-obszar)
Status: nieokreślony

Wikidane

Relacja land_area - stosowana do reprezentowania granic administracyjnych obszaru lądowego.

Opis obiektu

 Land mass

Oznaczanie relacji

relacja

Klucz Wartość Dyskusja
type land_area dla linii brzegowej i prawdziwych granic na lądzie.
land_area administrative
name Nazwa obszaru
admin_level number

Człony relacji

Element Role Powtarzalność? Dyskusja
linia role:outer jeden lub więcej Wiele linii, które tworzą zamkniętą granicę
linia role:inner zero lub więcej Enklawy tej granicy - wiele linii, które tworzą zamknięte wewnętrzne granice.

Zobacz też