Pl:Tag:industrial=grinding_mill

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg industrial = grinding_mill
(przemysłowe = młyn zbożowy)
Allied Mills, Manchester.jpg
Opis
Przemysłowy młyn zbożowy. Edit or translate this description.
Grupa: Obiekty przemysłowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: w użyciu

Wikidane

industrial=grinding_mill - służy do oznaczenia położenia przemysłowego młyna zbożowego.

Opis obiektu

 Młyn zbożowy - zakład wyposażony w urządzenia służące do mielenia ziarna zbóż, dla uzyskania mąki, kasz, płatków zbożowych itp. produktów.
Dzisiejsze młyny zbożowe są częścią przemysłu spożywczego.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest obszar przemysłowy lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag industrial=grinding_mill oraz landuse=industrial.

Uwaga! Niewielkie młyny zbożowe, coraz rzadziej spotykane, zwykle położone nad wodą i czasami zabytkowe, należy mapować jako craft=grinding_mill.

Zobacz też