Pl:Tag:industrial=heating_station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg industrial = heating_station
(przemysłowe= ciepłownia)
2015 Kłodzko, ul. Objazdowa, ciepłownia.JPG
Opis
Zakład przemysłowy produkcji wody o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Edit or translate this description.
Grupa: Obiekty przemysłowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

industrial=heating_station - służy do oznaczenia położenia ciepłowni.

Opis obiektu

Ciepłownia
Zobacz też: Sieć ciepłownicza.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest ciepłownia lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag industrial=heating_station oraz landuse=industrial.

Należy połączyć z tagiem power=*.

Zobacz też