Pl:Tag:industrial=heating_station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg industrial = heating_station
(przemysłowe = ciepłownia)
2015 Kłodzko, ul. Objazdowa, ciepłownia.JPG
Opis
Zakład przemysłowy produkcji wody o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Edit or translate this description.
Grupa: Obiekty przemysłowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

industrial=heating_station - służy do oznaczenia położenia ciepłowni.

Opis obiektu

 Ciepłownia
Zobacz też:  Sieć ciepłownicza.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest ciepłownia lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag industrial=heating_station oraz landuse=industrial.

Należy połączyć z tagiem power=*.

Zobacz też