Pl:Tag:natural=birds_nest

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = birds_nest
Rufous hornero (Red ovenbird)(Furnarius rufus) and nest (2).JPG
Opis
Gniazdo ptaka. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

natural=birds_nest - stosowany do oznaczenia gniazda ptasiego.

Opis obiektu

 Bird nest

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł w miejsce gdzie jest gniazdo ptasie i dodajemy tag natural=birds_nest.

Uwagi dotyczące mapowania

Tag ten powinien być stosowany tylko w przypadku gniazd naturalnie występujących, co oznacza "nie-sztuczne" wykonanego zagnieżdżenia. Nie jest on przeznaczony do jakichkolwiek celowych gniazd wykonanych przez ludzi.
Chociaż może on być stosowany dla innych urządzeń stworzonych przez człowieka, które "przypadkowo" niosą podtrzymują gniazdo, np. jak "niewłaściwie używane" wieże energetyczne i kominy na miejsca gniazd ptaków.

Generalnie mapowanie gniazd ptaków może powodować wiele problemów

 • Może podać informacje o lokalizacjach gniazdowania zagrożonych gatunków w taki sposób, że zagraża im.
 • Większość ptaków gniazduje w różnych miejscach każdego roku, gniazda są obiektami naturalnymi i szybko się rozpadają. Ogólnie nie mapujemy efemerycznych obiektów. Na przykład wybór gniazda ptaka z gatunku Trzcinniczek zwyczajny, w celu zilustrowania artykułu jest szczególnie niewłaściwy, ponieważ kilka razy w roku gniazduje on w roślinach, które znikną w następnym roku.
 • W większości krajów europejskich przestępstwem jest zakłócanie ptakom przebywania w gniazdach.
 • Jest ich zdecydowanie za dużo (100 milionów na rok w większości krajów europejskich).
 • Mapowanie gniazd ptaków może przynieść oskarżenie społeczności OSM o arogancję ze strony stowarzyszeń ochrony ptaków.

Biorąc to pod uwagę, niektórzy uważają, że ustaliliśmy, że można mapować następujące rodzaje miejsc lęgowych ptaków:

 • Stałe kolonie rozrodcze gatunków kolonialnych, takie jak wiele ptaków morskich. Zazwyczaj będą one bardzo widoczne i można je wykorzystać przez cały rok, ze względu na depozyty nawozu ptasiego. Przykład: pingwiny, głuptaki, niektóre gady (tylko w chronionych witrynach).
 • Gniazda na celowo zbudowanych konstrukcjach do tego celu (np. dla bocianów lub orłów).
 • Sztuczne budki dla ptaków dla brzegówek i innych jaskółek.

Mapowanie mniej jednoznaczne:

 • Grupy gniazd: często zajmowane przez dłuższy czas.
 • Jaskółki: tak, ale miejscami lokalna liczba zmniejsza się dramatycznie i jest teraz tak rozproszona, że mapowanie ich byłoby daremne.
 • Kolonie jerzyków i jaskółek: w dużej mierze związane ze strukturami stworzonymi przez człowieka (np. alpejskie jerzyki w Helvetiaplatz, Zurych), jerzyki i ruderowate jaskółki na mostach na Tag w Monfrague. Mówiąc ogólnie, jest to kolonia, która jest użyteczną jednostką do mapowania, a nie poszczególne miejsca gniazdowania.

Istnieje kilka powiązanych dyskusji na temat pomocy przy mapowaniu na OSM:

Ochrona zwierząt

Jak już wspomniano powyżej, tag natural=birds_nest należy stosować wyłącznie do naturalnych wspomagania gniazdowania. Podobnie jak przy tagu man_made=nesting_site, należy przemyśleć możliwe konsekwencje (np. wandalizm) podczas oznaczania gniazd ptasich.

Zastosujmy następujące zasady jako wytyczne
 • Należy mapować gniazda ptasie, które są jak punkty orientacyjne
 • Należy mapować dobrze widoczne konstrukcje miejsc gniazdowych na obszarach miejskich.
 • Nie należy mapować dodatków do zagnieżdżenia, dla ptaków zagrożonych wyginięciem.
 • Nie należy mapować gospodarczo wykorzystywanych gniazd zwierząt, bez zapytania właściciela; one i tak nie są one przedmiotem niniejszej propozycji
 • Nie należy oznaczać tagiem species=* zagrożonych zwierząt.

Powyższe wytyczne są oparte na powszechnych zasadach mapowania. Polecane jest zapoznanie się także z wieloma dyskusjami na ten temat.

Przydatne tagi

Zobacz też