Pl:Zoom levels

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poziomy powiększenia

Zależność odległości w stopniach od odległości w metrach dla szerokości geograficznych zaznaczonych na rysunku
stopień odległość
@ 0° Lat @ 30° Lat @ 60° Lat
0,01° ~ 1000 m ~ 1200 m ~ 2000 m
0,001° ~ 100 m ~ 120 m ~ 200 m
0,0001° ~ 10 m ~ 12 m ~ 20 m
0,00001° ~ 1 m ~ 1.2 m ~ 2 m
Zniekształcenia w metrach/piksel w zależności od szerokości geograficznej na podstawie odwzorowania Merkatora.
Poziom
powiększenia
Szerokość
w stopniach
Obszar m / pixel ~Skala
0 360 cały świat 156.412 1:500 mln
1 180 078.206 1:250 mln
2 090 039.103 1:150 mln
3 045 019.551 1:70 mln
4 022,5 009.776 1:35 mln
5 011,25 004.888 1:15 mln
6 005,625 002.444 1:10 mln
7 002,813 001.222 1:4 mln
8 001,406 0000610,984 1:2 mln
9 000,703 duży obszar 0000305,492 1:1 mln
10 000,352 0000152,746 1:500 000
11 000,176 obszar 0000076,373 1:250 000
12 000,088 0000038,187 1:150 000
13 000,044 wieś lub miejscowość 0000019,093 1:70 000
14 000,022 największy edytowalny obszar dla apletu 0000009,547 1:35 000
15 000,011 0000004,773 1:15 000
16 000,005 podrzędne drogi 0000002,387 1:8 000
17 000,003 0000001,193 1:4 000
18 000,001 0000000,596 1:2 000

Kolumna 'Szerokość w stopniach' podaje szerokość w stopniach fragmentu mapy który ma 256 pikseli szerokości, w zadanym powiększeniu. Wartości dla "m / piksel" obliczane są dla promienia ziemi 6372,7982 km. "Skala" (mapa w skali) jest tylko przybliżonym porównaniem rozmiarów i odnosi się do odległości na równiku. Ponadto, skala mapy będzie zależna od rozdzielczości monitora. Te wartości są dla monitora z 0,3 mm / pixel (to równowartość 85,2 American DPI)

Kalkulacja metrów / pixel

Odległość reprezentowaną przez jeden piksel (S) uzyskuje się

S=C*cos(y)/2^(z+8)

gdzie...

C - (równikowy) obwód Ziemi
z - poziom powiększenia
y - szerokość geograficzna w zależności od skali.

"C" powinno być wyrażone w dowolnej jednostce skali, w zależności od zainteresowania (mile, metry, stopy, cokolwiek).

Należy upewnić się, czy kalkulator ma ustawiony moduł w stopniach, chyba że chcemy przedstawić, z jakiegoś powodu, szerokość w radianach.
Będzie niewielki błąd w tym obliczeniu, ponieważ ziemia ma kształt elipsoidy obrotowej (dokładniej geoidy). Jest to niewielki błąd. (0,3%)

Zobacz też