Serbia/Projekti/ref registar

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

ref регистар

Идеја

Централизовани регистар свих ref префикса који се користе на територији Републике Србије. О овом регистру се дискутовало на форуму [1], [2].

Дискусију о додавању нових и коришћењу постојећих тагова можете започети на [3].

Регистар

таг филтер намена статус
ref node, way, relation
amenity = post_office
поштански број, више у функцији
ref relation
type = route
route = road
јединствена ознака пута према ЈП Путеви Србије, више у функцији
ref relation
type = route
route = hiking
јединствена ознака стазе коју додељује Планинарски савез Србије уколико је стаза у Регистру стаза ПСС више у функцији
ref:RS:ulica way матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:mesna_zajednica relation
boundary = administrative
admin_level=10
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:naselje relation
boundary = administrative
admin_level=9
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:opstina relation
boundary = administrative
admin_level = 8
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:grad relation
boundary = administrative
admin_level = 7
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:okrug relation
boundary = administrative
admin_level = 6
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:pokrajina relation
boundary = administrative
admin_level = 4
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:drzave relation
boundary = administrative
admin_level = 2
матични број који додељује РГЗ, више у функцији
ref:RS:nkd ознака у централном регистру Републичког завода за заштиту споменика културе, више у функцији
ref:zapis node
natural = tree
коришћен приликом увоза записа, представља јединствени број који је додељен запису, више у функцији
ref:sr:maticni_broj коришћен у првој итерацији увоза административних јединица, више ван функције, замењен
ref:RS:pss relation
type = route
route = hiking
јединствена ознака стазе коју додељује Планинарски савез Србије, вредност се уноси и у ref таг уколико је могуће више у функцији

Историја

20210817 - започет рад на регистру додавањем познатих, постојећих тагова

Референце

[1] https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68288&p=4
[2] https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73217
[3] https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73581