Sk:Lacking proper attribution

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapa ktorá používa OSM údaje musí mať uvedený attribution text:

© prispievatelia OpenStreetMap.org

Ak je zároveň mapa prebratá z freemap.sk, odporúčame nasledovný attribution text:

Mapové dáta: © prispievatelia OpenStreetMap.org, licencované pod ODbL Mapu pripravil: Freemap Slovakia

Ak attribution text chýba, dotyčnej osobe/organizácii posielame nasledovný email:

Dobrý deň,

sme radi, že na informačnej tabuli <nazov-tabule> ste použili voľne dostupnú mapu freemap.sk, avšak tým, že na tabuliach nie je uvedené tzv. "attribution", dochádza k porušovaniu licenčných práv jednak OZ Freemap, ktoré mapy vykresľuje, a tiež organizácie OpenStreetMap.org, ktorá poskytuje podkladové údaje.

Preto vás musíme požiadať o vykonanie nápravy, ktorá sa týka doplnenia nasledujúcich dvoch riadkov textu na tabuľu:

Mapové dáta: © prispievatelia OpenStreetMap.org, licencované pod ODbL; Mapu pripravil: Freemap Slovakia

Ak by ste v budúcnosti pripravovali ďalšie informačné tabule s mapami, odporúčame Vám použiť na portáli freemap.sk funkciu Menu > Export > do PNG/PDF, kde je možné zvoliť vyššie rozlíšenie mapy vhodné pre tlač.

"Attribution" text slúži k predídeniu nedorozumenia ohľadom zdroja mapy a toho, čo majú ostatní s touto mapou dovolené robiť a pomáha nám šíriť myšlienku OpenStreetMap, získavať ďalších prispievateľov a budovať komunitu. Toto je potrebné na vylepšovanie kvality mapovej databázy na ktorú sa Vy aj milióny ďalších spoliehajú. Viac informácií nájdete na http://www.openstreetmap.org/copyright

S pozdravom, ...

Ďalej je to vhodné zaevidovať tiež na stránke https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lacking_proper_attribution.

O nájdení mapy bez attribution informujeme aj na google skupine osm_sk.