Talk:Sv:Main Page

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Förslag till riktlinjer för ändringar i den svenska huvudsidan

Först och främst en svensk översättning

Grundtanken är att denna sida skall vara en svensk översättning av huvudsidan Main Page. Språkliga ändringar av smärre art behöver inte diskuteras, så länge de är i överensstämmelse med någon av de mer välutvecklade översättningarna. Den tyska huvudsidan är ett exempel på en genomarbetad sida som dock i vissa avseenden avviker från den engelska huvudsidan, sannolikt på grund av den höga OSM-aktiviteten i Tyskland.

Svenskt perspektiv

Men, på samma sätt som en sida i svenska Wikipedia skall ge ett svenskt perspektiv i förhållande till motsvarande sida på annat språk, så bör den svenska huvudsidan ge ett svenskt perspektiv på OpenStreetMap. T.ex. är en länk till den svenska projektsidan bland huvudlänkarna helt i sin ordning. Ytterligare avvikelser från utformningen av Main Page bör dock alltid diskuteras på denna sida.

Diskutera först

Innan du gör större ändringar, lägg alltid till en diskussionspunkt under rubriken Diskussion nedan. Undantag:

- ren översättning av ny eller uppdaterad information på Main Page.

- smärre språkliga korrigeringar.

Diskussion

Förslag till riktlinjer

Jag lade upp lite riktlinjer för hur den svenska huvudsidan skall förhålla sig till motsvarande sidor på andra språk. Tyck gärna till om dem under denna punkt. --D95marty 23:58, 27 April 2011 (BST)

Att göra på den svenska huvudsidan

  • Ev. skapa svenska versioner av några av de "templates" som ligger längst ner på sidan.