Talk:Sweden/Public transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Public Transport

Det finns ett "nytt" system för att kartlägga kollektivtrafik.

Key:public_transport

Proposed_features/Public_Transport

Vi började diskuterra detta lite i mail-listan och kontentan var väl "Vi tycker att det skall uppgraderas enligt den nya metodiken" (det var en del diskutioner och om någon tyckte annorlunda märkte inte jag det). För att kunna följa upp vad som blivit gjort osv. skapade jag ett förslag till hur denna sidans tabeller kunde ändras för att ha någon kontroll på vad som händer: Bild på tabell

Det är bara rubriken och ettans spårvagn jag ändrat på (och värderna kanske inte är rätt det jag vill visa är strukturen). Detta för att göra det enkelt att se vad som blivit gjort resp. inte gjort.

Jag la även in en kolumn för giltighetstid eftersom kollektivtrafik ändras och då kan vi se på denna sidan om det 100%/100% är "relevant" eller inte.

Jag kan ta på mig att uppdatera/lägga till raderna i alla tabeller. (kanske även borde göra dem kollapsbara?) om ni tycker det ser bra ut. Något som borde ändras?

Tanken jag hade för framtiden är att när den "nya" relationen är färdig så kan vi ta bort den gamla och "överflödig" data. Och även ta bort de gamla raderna i tabellen och så småningom bara ha nya public transport relationer i Sverige :D.--Thod 15:54, 14 May 2012 (BST)

Gjorde en del ändringar De största uppdateringarna är: 1. Gjorde om tabellerna (alla har förändrats för att alla skall vara "enhetliga" mer eller mindre (PT-Kolummnen finns inte med där inga relationer skapats)). 2. Skrev om taggningsguide. Fanns lite information där jag inte satte mig in i och den fick således finnas kvar (det är den i engelska). 3. Gjorde om strukturen så att istället för att gruppera på område så gjorde jag det per företag. Änsålänge spelar det nog mindre roll men jag tror det kan bli enklare att hitta så (tror de flesta tänker på företagesnamnet och inte geografin när man tänker vem skall jag kartlägga eller nåt sånt. typ..). 4. Grupperade om Västtrafik en hel del (och finns nog en hel del kvar att göra där) för jag tror den var lite felaktigt uppdelad. Blir nog enklare om vi delar upp det som västtrafik delar upp det (säger definitivt inte att det jag gjort är rätt men tror det är lite bättre än innan).

Kom gärna med konstruktiv kritik--Thod 18:16, 19 May 2012 (BST)

Förenklad PT

Det förenklade taggningssystemet som nu beskrivs här är inte kompatibelt med fullständig PT, eftersom rollen stop i fullständig PT är otvetydigt avsedd för noder på någon av de ways som fordonet följer. När jag konverterar relationer till PT och inte vill lägga ner mer tid än nödvändigt gör jag numera i stället så här:

  1. highway=bus_stop-noder som ligger vid sidan av vägen får dessutom taggen public_transport=platform. Sök- och filterfunktionerna i JOSM är användbara här.
  2. Dessa noder får rollen platform i relationerna. Det går lätt att byta roll på många objekt i en relation i JOSM, även om jag erkänner att det tog ett tag innan jag kom på hur man gjorde.
  3. highway=bus_stop-noder som ligger på vägen får dessutom taggen public_transport=stop_position.
  4. Dessa noder får (eller behåller) rollen stop i relationerna.

Denna förenkling har som jag ser det flera fördelar jämfört med den förenkling som nu beskrivs:

  • De delar som finns med uppfyller PT-specifikationerna. Att tagga en stolpnod med public_transport=platform är inte fel, och är i själva verket det enda möjliga sättet när det inte finns någon trottoar eller annan "plattform", så att busspassagerarna måste kliva av direkt i vägkanten.
  • Att bygga vidare mot fullständig PT blir enklare, om någon vill göra det senare. Det är enkelt att lägga till public_transport=stop_position-noder där det bara finns "stolpnoder" och vice versa. Att byta ut en stolpnod mot en public_transport=platform-way är inte lika lätt, men det är åtminstone inte svårare än i det förenklade systemet som beskrivs nu.
  • Visserligen är det lite mer jobb att införa platform-roller, men dessa noder har ofta forward:stop eller backward:stop-roller nu, och behöver ändå bytas.

Att göra om enligt systemet som beskrivs nu är ett steg på vägen mot PT, men jag tycker inte att det kan beskrivas som en färdig PT-konvertering.

//Essin (talk) 10:06, 14 September 2013 (UTC)

highway=bus_stop är "deprecated" och kommer att tas bort från nuvarande OSM-Carto rendering. Man bör därmed inte uppmuntra karterare att använda dessa. Joakim Fors (talk)

För det första så är inte highway=bus_stop på något sätt deprecated. För det andra så tycker jag inte att den fullständiga PT-modellen är eftersträvansvärd. Den är alldeles för komplex för gemene man. Dessutom är den komplex utan att bidra med något som inte skulle kunnas modelleras på ett enklare sätt. Snusmumriken (talk)

Min invändning bygger på att detta inte är en delmängd av PT, utan ett eget system med delvis andra taggar och roller än PT. Om man vill införa ett nytt system borde man nog ta upp det på mer central nivå, för om en återanvändare av OSM-data (säg, en routingtjänst som inkluderar resor med kollektivtrafik) utgår från PT-systemets specifikationer kommer den inte att känna igen hållplatstaggningen i det här systemet som PT. PT-systemet möjliggör en stegvis uppbyggnad, så som jag skriver ovan behöver man inte lägga in alla möjliga komponenter på en gång, men jag tycker inte att det är lämpligt att rekommendera ett taggningssätt som inte är en delmängd av fullständig PT. //Essin (talk) 10:48, 18 December 2013 (UTC)

Nockebybanan

Nockebybanan is listed as a local train while it is in fact a tram. // Liftarn

Förbättra wikin

Vi bör nog lägga in våra exempel på de wikisidor som finns; public_transport=*, Public transport och undersidorna public_transport=stop_area, public_transport=stop_area. Jag gjorde en liten ändring förra året på platform-sidan för att visa att name=C kunde användas om hållplatsens namn redan fanns i relationen, fick ett mejl från en tysk som tyckte det var fel han använder platform=C. Jag tror vårt system fungerar fint om man bara får se det användas. /Johan Jönsson (talk) 19:49, 19 July 2013 (UTC)

Dela sidan?

Sidan börjar närma sig 160 000 bytes och kan vara rätt seg att redigera. Jag föreslår att några av rubrikerna bryts ut som undersidor, kanske i första hand SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Alltså WikiProject Sweden/Public transport/Storstockholms lokaltrafik etc. Någon däremot? //Essin (talk) 19:12, 2 September 2013 (UTC)

Do it! /Grillo (talk) 10:08, 3 September 2013 (UTC)
And done. Inga protester här på en vecka, och uppmuntrande tillrop både här och i #osm.se. Om någon har stora invändningar nu går det ännu att återställa relativt enkelt, men snart tänkte jag ta itu med att lägga in odokumenterade relationer nu när det är lite mer överskådligt... //Essin (talk) 21:31, 11 September 2013 (UTC)