Template:Pl:Place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
: {{{name}}}, {{{area}}}
szerokość : {{{lat}}},
długość : {{{long}}}
Przeglądaj mapę
Edytuj mapę
Ślady GPS
Linki zewnętrzne:
Pobliskie:

parkingi, hotele, supermarkety,
restauracje, bary, stacje benzynowe,
szkoły, szpitale, przychodnie,
kościoły, cmentarze, pomniki

3D:
* Warstwy tematyczne dla OSM Polska
Użyj tego szablonu dla twojego miastaPomoc: Co ten link powoduje?
[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Pl:Place jest szablonem pozwalającym umieścić opis danego miejsca na stronie wiki, w języku polskim.

Użycie

Pochodzi od szablonu Template:Place z parametrem "lang=pl".

Główny artykuł: Template:Place - po bardziej szczegółowe instrukcje.

Istnieją opcje dla <slippy map>, wycentrowanej na lewej stronie, i grafiki, w oknie po prawej stronie.

Szablon umieszcza artykuł w odpowiednich kategoriach: [[Category:Types in subarea]] (rodzaje w pod-obiektach), [[Category:Types in area]] (rodzaje na danym terenie) i [[Category:name]] (jeżeli nazwa kategorii istnieje), tak więc, nie ma trzeba tego zrobić ręcznie.

Jednak konieczne jest, ręcznie, umieścić kategorie, takie jak [[Category:Types in subarea]] w kategoriach takich jak [[Category:Types in area|subarea]], a także w [[Category:subarea]] (pod-obiekty), jak również umieszczenie [Category:name]] w [[Category:Types in subarea]] i [[Category:Types in area]].

Opis parametrów

Następujące parametry mogą być użyte w szablonie:

Nazwa parametru Wymagany Przeznaczenie
lang No Dwuliterowy kod językowy dla języka w którym są opisane wyniki. Domyślną wartością jest "en". Jeszcze nie wdrożono.
name Yes Nazwa miejsca opisywanego (np. Poznań).
type Yes Rodzaj miejsca.

Rozpoznawane wartości to:

village (wieś)
city (miasto)
town (miejscowość)
suburb (przedmieście)
hamlet (osada/przysiółek)
municipality (magistrat)
metropolitan borough and town (metropolia miejska)
district (dzielnica)
county (powiat)
province (województwo)
canton
kreis (okręg)
landkreis (hrabstwo)
state (stan)
country (kraj)
sovereign state (państwo niepodległe)
continent (kontynent)
island (wyspa)
isle (wyspa)

oraz:

wieś
sołectwo
przysiółek
leśniczówka
gajówka
miasto
miejscowość
dzielnica
okręg
gmina
gmina miejska
powiat
powiat miejski
województwo
region
terytorium
kraj
subarea No Pod-obszary, (np. region żywiecki, mazowieckie, poznański). Możliwe jest, nie definiowanie podobszaru i zamiast tego użyć area".
area Yes Miejsce jest w (np. na śląsku)
group No Należy do grupy/projektu
lat Yes Szerokość geograficzna miejsca.
long Yes Długość geograficzna miejsca.
zoom No Poziom powiększenia przy otwieraniu mapy. Domyślna wartość = 12.
image No Nazwa grafiki. Brak grafki jesli "image" nie jest podane.
map No "Yes" jeśli chcemy aby po lewej stronie pokazała się slippymap. Nie pojawi się mapa, jeżeli pole będzie puste. Do not set this parameter more than once per page! Otherwise the additional slippy maps will be incorrectly sized and positioned and will stack vertical below the first slippy map over any other content.
width No Szerokość "slippymap" w pixelach. Domyślnie = 400
height No Wysokość "slippymap" w pixelach. Domyślnie = 400
layer No Warstwa dla "slippymap". Domyślnie = mapnik
latlon No "Yes" Link do LatLon.org - render publicznego transportu.
sortkey No Zwrot użyty do sortowania dla kategorii. Jeśli nie jest podany, nazwa miejscu będzie stosowany jako zwrot.
list No URL do listy mailingowej dla tego miejsca. Jeśli nie jest podany, link nie pojawi się.
archive No URL do strony archiwum dla tego miejsca. Jeśli nie jest podany, link nie pojawi się.
forum No URL do forum internetowego dla tego miejsca. Jeśli nie jest podany, link nie pojawi się.
wikipedia Zdeprecjonowany Zdeprecjonowany - stosuj en.wikipedia
en.wikipedia No Nazwa dla en.wikipedia. Domyślną wartością jest name
es.wikipedia No Nazwa dla es.wikipedia.
de.wikipedia No Nazwa dla de.wikipedia.
fr.wikipedia No Nazwa dla fr.wikipedia.
it.wikipedia No Nazwa dla it.wikipedia.
ru.wikipedia No Nazwa dla ru.wikipedia.
uk.wikipedia No Nazwa dla uk.wikipedia.
osmose No Dodaje link do Osmose.openstreetmap.fr (Tylko dla France na ta chwilę.)
BestOfOSM No Opis w bestofosm.org. Przypuszczalne wartości : BestOf/ Interesting/ Import/ Historic, kategoryzuje stronę w zależności do category
krdb No Baza danych używana w linku do "Keep Right". Domyslna wartościa jest EU. Więcej w Template:Keepright.

Kategorie

Jeżeli jest Kategoria nazwą miejsca (np. Warszawa), taka nazwa kategorii jest dodana do tej strony.

Szablon doda miejsce do kategorii types in subarea (np. Miasta (pomorskie).

Jeżeli "subarea" nie jest podana do szablon doda miejsce do kategorii types in area (np. Miasta (Poland))

Użycie

Kompletny szablon

{{Pl:Place
| lang     =xx     (two character language code, not yet implemented, default is "en")
| name     =name
| type     =something  (village/city/ville/town/suburb/hamlet/hameau...
               municipality/metropolitan borough and town...
               county/district/canton/kreis/landkreis/département...
               province/oblast/région/region/state...
               country/pays/sovereign state...
               continent/island/isle)
| subarea2   =text    (optional, usually subregional subdivision name)
| subarea   =text    (optional, usually province, state or region name)
| area     =text    (usually country name)
| group    =text    (usually main project name)
| lat     =number, +/- (latitude of the place)
| long     =number, +/- (longitude of the place)
| zoom     =number 1-17 (optional, the zoom level to open linked to maps at.
               Default value is 12. )
| image    =image.png  (optional, image in box)
| map     =Yes     (optional, slippymap included in the main page)
| width    =# of pixels (optional, width of slippymap, default is 400)
| height    =# of pixels (optional, width of slippymap, default is 400)
| layer    =layer    (optional, layer of slippymap, default is mapnik)
| latlon    =Yes     (optional, to add link to LatLon.org public transport map.)
| sortkey   =text    (optional, If sortkey is not supplied the 
               name of the place will be used as the sortkey.)
| list     =URL     (optional, mailing list page for the place.)
| archive   =URL     (optional, archive page for the place)
| forum    =URL     (optional, forum page for the place)
| de.wikipedia =text    (optional, article name on de.wikipedia)
| en.wikipedia =text    (optional, article name on en.wikipedia, 
               default value is 'name')
| es.wikipedia =text    (optional, article name on es.wikipedia)
| fr.wikipedia =text    (optional, article name on fr.wikipedia)
| it.wikipedia =text    (optional, article name on it.wikipedia)
| ru.wikipedia =text    (optional, article name on ru.wikipedia)
| uk.wikipedia =text    (optional, article name on uk.wikipedia)
| osmose    =Yes     (optional, to add link to osmose.openstreetmap.fr)
| BestOfOSM  =text    (optional, possibles values are: 
               BestOf / Interesting / Import / Historic)
| krdb     =text    (optional, database to use in the 'Keep Right' link.
               Default value is EU. See Template:Keepright for details.)
}}

Pusty szablon z wybranymi parametrami

{{Pl:Place
| name     = 
| type     = 
| area     = 
| lat     = 
| long     = 
}}

Pusty szablon ze wszystkimi parametrami

{{Pl:Place|lang=pl
| name     = 
| type     = 
| subarea2   = 
| subarea   = 
| area     = 
| group    = 
| lat     = 
| long     = 
| zoom     = 12
| image    = 
| map     = 
| width    = 
| height    = 
| layer    = 
| latlon    = 
| sortkey   = 
| list     = 
| archive   = 
| forum    = 
| de.wikipedia = 
| en.wikipedia = 
| es.wikipedia = 
| fr.wikipedia = 
| it.wikipedia = 
| ru.wikipedia = 
| uk.wikipedia = 
| osmose    = 
| BestOfOSM  = 
| krdb     = 
}}

Przykłady

VTE
Reading, Berkshire, England, United Kingdom
Wikidata

latitude: 51.445, longitude: -0.9685
Browse map of Reading 51°26′42.00″ N, 0°58′06.60″ W
Edit map
Reading
External links:
Use this template for your city
Reading is a town in Berkshire, England, United Kingdom at latitude 51°26′42.00″ North, longitude 0°58′06.60″ West.

Loading map...

{{Place|lang=en
 | name     = Reading
 | type     = town
 | subarea2   = Berkshire
 | subarea   = England
 | area     = United Kingdom
 | lat     = 51.445
 | long     = -0.9685
 | zoom     = 11
 | image    = File:UK Reading status.png
 | map     = Yes
}}
VTE
Los Angeles, California, United States
Wikidata

latitude: 34.05, longitude: -118.25
Browse map of Los Angeles 34°03′00.00″ N, 118°15′00.00″ W
Edit map
External links:
Use this template for your city

Los Angeles is a city in California, United States at latitude 34°03′00.00″ North, longitude 118°15′00.00″ West.

{{Place|lang=en
 | name     = Los Angeles
 | type     = city
 | subarea   = California
 | area     = United States
 | lat     = 34.05
 | long     = -118.25
 | zoom     = 11
}}
VTE
Kraków, małopolskie
Wikidata

szerokość: 50.05956, długość: 19.9259
Przeglądaj mapę : Kraków 50°03′34.42″ N, 19°55′33.24″ E
Edytuj mapę
Linki zewnętrzne:
Użyj tego szablonu dla swojego miasta

Kraków jest miasto (małopolskie). szerokość 50°03′34.42″ północ. długość 19°55′33.24″ wschód.

{{Place|lang=pl
 |name=Kraków
 |type=miasto
 |area=małopolskie
 |group=WikiProject Poland/Granice/województwo małopolskie
 |image=
 |lat=50.05956
 |long=19.9259
 |zoom=12
 |en.wikipedia = Krakow
 |de.wikipedia = Krakow
 |pl.wikipedia = Kraków
 |fr.wikipedia = Krakow
 |it.wikipedia = Krakow
 |ru.wikipedia = Краков
}}
Województwo: małopolskie, Poland
szerokość : 50°03′34.42″ północ,
długość : 19°55′33.24″ wschód
Przeglądaj mapę
Edytuj mapę
Ślady GPS
Linki zewnętrzne:
Pobliskie:

parkingi, hotele, supermarkety,
restauracje, bary, stacje benzynowe,
szkoły, szpitale, przychodnie,
kościoły, cmentarze, pomniki

3D:
* Warstwy tematyczne dla OSM Polska
Użyj tego szablonu dla twojego miastaPomoc: Co ten link powoduje?
{{Pl:Place|lang=pl
 |name=małopolskie
 |type=województwo
 |area=Poland
 |lat=50.05956
 |long=19.9259
 |zoom=8
}}

Zobacz też