User talk:Falconix

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

När jag tittar på Kalix, ser jag massa segment som har taggar, t.ex. highway=unclassified. Är det dina? Du ska i stället knyta ihop segmenten till en väg ("way") och sätta taggen på vägen. Använder du JOSM? I så fall markerar du de linjesegment som ska ingå i vägen och trycker 'w' för att skapa vägen. --LA2 18:31, 24 May 2007 (BST)