Vi:Mapbox GL

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mapbox GL
Mapbox Logo.svg
Tác giả: Mapbox
Giấy phép: BSD
Nền tảng: Android, iOS, Linux, macOS, Node.js, Qt, React Native, và Web
Phiên bản: Tùy nền tảng
Trang chủ: https://www.mapbox.com/maps/
Cài đặt:
Mã nguồn: https://github.com/mapbox/mapbox-gl-js/
Ngôn ngữ lập trình: AppleScript, C++, Java, JavaScript, Objective-C, và Swift

Nhúng các bản đồ vectơ tùy biến, tương tác vào ứng dụng Web, di động, và máy tính để bàn

Mapbox GL là một bộ thư viện nguồn mở do Mapbox phát triển nhằm nhúng các khung bản đồ “trơn” có thể tùy biến vào các ứng dụng cho Web, di động, và máy tính để bàn. Cũng có sẵn một thư viện để xây dựng các máy chủ và công cụ dòng lệnh.

Mapbox GL lấy các bảng kiểu tuân theo Tiêu chuẩn Bảng kiểu của Mapbox, áp dụng chúng vào các mảnh vectơ tuân theo Tiêu chuẩn Mảnh Vectơ của Mapbox dùng các bản kê khai TileJSON, và kết họa chúng một cách động dùng OpenGL để tối ưu hóa sự hiệu xuất kết họa. Theo mặc định, Mapbox GL hiển thị các mảnh vectơ Mapbox Streets bắt nguồn từ dữ liệu OpenStreetMap. Nhà phát triển có thể lựa chọn từ những kiểu do Mapbox thiết kế hoặc tùy biến một bảng kiểu riêng trong chương trình thiết kế bảng kiểu Mapbox Studio.

Trong các nền tảng di động, bộ phận Trình viễn trắc Mapbox (Mapbox Telemetry) sử dụng dữ liệu định vị của thiết bị để giúp cải thiện dữ liệu OpenStreetMap.

Mapbox GL là hạt nhân của API Tĩnh của Mapbox, API này tạo ra các hình ảnh bản đồ tĩnh trên máy chủ trong những trường hợp không cần hay không thể có bản đồ tương tác. Các SDK Android và iOS của Mapbox là nguồn gốc của SDK Điều hướng Mapbox cho AndroidiOS.

Các thư viện Mapbox GL

Các thư viện sau được Mapbox hỗ trợ chính thức, ngoại trừ SDK macOS. SDK macOS được bảo quản bởi cộng đồng, tuy nó dùng chung phần lớn mã nguồn với SDK iOS do Mapbox phát triển chính thức.

Thư viện Nền tảng Ngôn ngữ tương thích Bản mới nhất
Mapbox GL JS Web JavaScript Tải về
Mapbox Android SDK Android Java Tìm ra “android-”
Mapbox iOS SDK iOS Objective-C, Swift, Interface Builder Tìm ra “ios-”
Mapbox macOS SDK macOS Objective-C, Swift, Interface Builder, AppleScript Tìm ra “macos-”
Mapbox Qt SDK Qt C++03 Tìm ra “qt-”
node-mapbox-gl-native Node.js JavaScript Tìm ra “node-”
React Native Mapbox GL React Native JavaScript npm

API Qt Location trong Qt 5.9 và Qt Automotive Suite đều bao gồm trình cắm dịch vụ địa lý Mapbox GL dựa trên Mapbox Qt SDK.

Cũng có sẵn các gói cho phép sử dụng thư viện này với các bộ công cụ lai (hybrid toolkit) bên dưới, các gói này được đóng góp bởi Telerik và những nhà phát triển khác trong cộng đồng:

Các trình cắm bên dưới nhúng Mapbox GL JS và các môi trường tạo nguyên mẫu:

API Tĩnh của Mapbox (dựa trên Mapbox GL) có sẵn qua các thư viện trình khác sau:

Lịch sử

Mapbox ban đầu phát triển các thư viện bản đồ raster: mapbox.js cho Web; Mapbox iOS SDK, dựa trên Route-Me; MBXMapKit, dựa trên khuôn khổ MapKit của Apple, cũng cho iOS; và Mapbox Android SDK. Từ từ Mapbox đã ngừng phát triển và hỗ trợ các thư viện này để chú trọng vào các thư viện bản đồ vectơ.

Mapbox GL JS ra đời tháng 8 năm 2014. Dự án chuyển sang Android bắt đầu tháng 1 năm 2014, sau đó có bản xem trước của bản chuyển sang iOS vào tháng 6. Mapbox GL for iOS được chính thức phát hành tháng 5 năm 2015 trươc[ khi đổi tên thành “Mapbox iOS SDK”. Mapbox Android SDK được phát hành tháng 10 năm 2015. React Native Mapbox GL khởi hành vào tháng 12 năm 2015 chỉ là một dự án thử nghiệm. Mapbox Qt SDKMapbox macOS SDK đều được phát hành tháng 5 năm 2016 (cái sau với tên là “Mapbox OS X SDK”). Tháng 6 năm 2017, Mapbox Qt SDK được nhập vào Qt 5.9 và Qt Automotive Suite với tên là “trình cắm Qt Location Mapbox GL”. [1] React Native Mapbox GL khởi hành lại như một sản phẩm Mapbox chính thức vào tháng 9 năm 2017.

Liên kết ngoài