Vi:Mapbox Studio

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mapbox Studio là một xưởng thiết kế bản đồ trực tuyến do Mapbox phát triển. Mapbox Studio có sẵn miễn phí cho mọi người đăng nhập vào mapbox.com. Tính năng chính của nó là trình soạn thảo bảng kiểu trực quan để tạo ra các bảng kiểu cho bản đồ vectơ do Mapbox lưu trữ. Có thể hiển thị các bản đồ này dùng thư viện Mapbox GL nào – bao gồm Mapbox GL JS, nền của trình soạn thảo bảng kiểu – cũng như các hình ảnh bản đồ tĩnh qua API Tĩnh Mapbox. Có thể xem giao diện soạn thảo bảng kiểu giống như một trình vẽ hình vectơ như Adobe Illustrator hoặc Inkscape. Người dùng có thể tùy biến các bảng kiểu bản đồ riêng hẳn hoặc bắt đầu với một trong những bản mẫu có sẵn. Theo mặc định, các bảng kiểu sử dụng nguồn dữ liệu Mapbox Streets bắt nguồn từ OpenStreetMap.

Có sẵn một trình soạn thảo bộ dữ liệu cho phép nhà phát triển nhập và sửa đổi dữ liệu GeoJSON. Chương trình này có ích đối với một nhà phát triển cần đưa thêm dữ liệu OpenStreetMap vừa vừa vào ứng dụng của họ nếu trường hợp bộ dữ liệu Mapbox Streets chuẩn bỏ qua dữ liệu đó.

Một bảng điều khiển hiển thị thống kê sử dụng bản đồ Web cũng như thống kê sử dụng các ứng dụng Android và iOS của người dùng, tất cả thống kê này được Mapbox Android SDKMapbox iOS SDK sưu tập và gửi đi và được tính chung và vô danh hóa để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Mapbox Studio được phát hành ra công cộng vào tháng 11 năm 2015. Mapbox Studio kế tiếp một ứng dụng để bàn cùng tênTileMill trước đó. Mapbox Studio cũng cho phép bảo quản các bộ mảnh raster được tạo ra trong TileMill và tải lên mapbox.com.