WikiProject Catalan/Abreviatures

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent

Llista d'abreviatures

Nominatim i Name_finder usen les abreviatures descrites aquí (cal ampliar-ho).

Fonts (hi cap recull o document oficial?): aquí, aquí i aquí

No està complet, cal treballar-hi

Recull d'abreviatures
Expresssió Abreviaturra Concadenat? Separable? Implementat? Notes?
aparcament aparc. no n/a not yet ???
apartament apmt. no n/a not yet ???
àtic àt. no n/a not yet ???
apartat apt. no n/a not yet ???
autopista auto. no n/a not yet Motorway
autopista autop. no n/a not yet Motorway (variant)
autovia autov. no n/a not yet Highway
avinguda av. no n/a not yet Avenue
avinguda avd. no n/a not yet Avenue (variant)
avinguda avda. no n/a not yet Avenue (variant)
baixada bda. no n/a not yet ???
baixos bxs. no n/a not yet ???
barranc bnc. no n/a not yet ???
barri b. no n/a not yet ???
barriada b. no n/a not yet ???
biblioteca bibl. no n/a not yet ???
bloc bl. no n/a not yet ???
carrer c. no n/a not yet Street
carrer c/ no n/a not yet Street (variant)
carreró cró. no n/a not yet Alleyway
carretera ctra. no n/a not yet Road
cantonada cant. no n/a not yet ???
cementiri cem. no n/a not yet ???
cinturó cint. no n/a not yet ???
codi postal CP no n/a not yet ???
col·legi col·l. no n/a not yet ???
col·legi públic CP no n/a not yet ???
comissaria com. no n/a not yet ???
convent convt. no n/a not yet ???
correus corr. no n/a not yet ???
districte distr. no n/a not yet ???
drecera drec. no n/a not yet ???
dreta dta. no n/a not yet ???
entrada entr. no n/a not yet ???
entresòl entl. no n/a not yet ???
escala esc. no n/a not yet ???
escola esc. no n/a not yet ???
escola universitària EU no n/a not yet ???
església esgl. no n/a not yet ???
estació est. no n/a not yet ???
estacionament estac. no n/a not yet ???
facultat fac. no n/a not yet ???
finca fca. no n/a not yet ???
habitació hab. no n/a not yet ???
hospital hosp. no n/a not yet ???
hotel H no n/a not yet ???
monestir mtir. no n/a not yet ???
monument mon. no n/a not yet ???
mossèn Mn. no n/a not yet ???
municipal mpal. no n/a not yet ???
museu mus. no n/a not yet ???
nacional nac. no n/a not yet ???
nombre nre. no n/a not yet ???
número núm. no n/a not yet ???
número n. no n/a not yet ???
sense número s/n no n/a not yet ???
parada par. no n/a not yet ???
parcel·la parc. no n/a not yet ???
passadís pdís. no n/a not yet ???
passatge ptge. no n/a not yet Alleway
passeig pg. no n/a not yet Parade
pavelló pav. no n/a not yet ???
plaça pl. no n/a not yet Square
plaça pça. no n/a not yet Square (variant)
planta pl. no n/a not yet ???
població pobl. no n/a not yet ???
polígon pol. no n/a not yet ???
polígon industrial PI no n/a not yet ???
polígon industrial pol. ind. no n/a not yet ???
porta pta. no n/a not yet ???
portal ptal. no n/a not yet ???
principal pral. no n/a not yet ???
pujada pda. no n/a not yet ???
punt quilomètric PK no n/a not yet ???
rambla rbla. no n/a not yet Boulevard
ronda rda. no n/a not yet ???
sagrada sgda. no n/a not yet ???
sagrat sgt. no n/a not yet ???
sant st. no n/a not yet ???
santa sta. no n/a not yet ???
sense número s/n no n/a not yet ???
sobreàtic s/àt no n/a not yet ???
travessera trav. no n/a not yet ???
travessia trv. no n/a not yet ???
travessia trav. no n/a not yet ???
urbanització urb. no n/a not yet ???
sortida sort. no n/a not yet ???
via v. no n/a not yet ???


Moll MOLL Porta Pta Baixada BDA Nus NUS Pujada PDA Camí CAMI Parc PARC Rambla RBLA Carrer C Pas PAS Riera RIER Carreró CRO Pati PATI Ronda RDA Carretera CTRA Passatge PTGE Travessera TRAV Dic DIC Passeig PG Travessia TRVS Escales ESC Pla PLA Túnel TUNL Espigó ESP Via VIA Gran Via G V Placeta PLTA Viaducte VIAD Jardí JRDI Platja PTJA Vial VIAL Jardins JARD Port PORT

abrevadero > abeurador. azagador > assegador (carrerada) cañada > assegador (carrerada) cañada real (sin. de cañada) > assegador real, camí real colada > assegador (carrerada) cordel > carrerada (assegador) descansadero > descansador galiana > assegador (carrerada) paso > pas vereda > sendera (vereda)