WikiProject Poland/Natura

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
WikiProject Poland +/-
Natura
Biogradska suma.jpg


Projekty powiązane:
Leśnictwo; Rzeki

Wikiprojekt Natura (Nature)

Podział fizycznogeograficzny

Nazwa
Name
Typ Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Pozaalpejska Europa Środkowa Megaregion 0 %
  Wyżyny Polskie Prowincja 100 % relation 1951914
    Wyżyna Lubelsko-Lwowska Podprowincja 100 % relation 1951903
      Roztocze Makroregion 100 % relation 1951902
        Roztocze Zachodnie Mezoregion 100 % relation 1757777
        Roztocze Środkowe Mezoregion 100 % relation 1757778
        Roztocze Wschodnie Mezoregion 100 % relation 1757776
      Wyżyna Lubelska Makroregion 100 % relation 1951901
        Płaskowyż Świdnicki Mezoregion 100 % relation 1757775
        Padół Zamojski Mezoregion 100 % relation 1757699
        Działy Grabowieckie Mezoregion 100 % relation 1757622
        Wzniesienia Urzędowskie Mezoregion 100 % relation 1757888
        Wyniosłość Giełczewska Mezoregion 100 % relation 1757837
        Równina Bełżycka Mezoregion 100 % relation 1757785
        Płaskowyż Nałęczowski Mezoregion 100 % relation 1757769
        Małopolski Przełom Wisły Mezoregion 100 % relation 1757678
        Kotlina Chodelska Mezoregion 100 % relation 1757648
    Wyżyna Śląsko-Krakowska Podprowincja 100 % relation 1951674
      Wyżyna Śląska Makroregion 100 % relation 1951634
        Pagóry Jaworznickie Mezoregion 100 % relation 1757701
        Płaskowyż Rybnicki Mezoregion 100 % relation 1757771
        Wyżyna Katowicka Mezoregion 100 % relation 1757869
        Garb Tarnogórski Mezoregion 100 % relation 1757626
        Chełm Mezoregion 100 % relation 1757601
      Wyżyna Woźnicko-Wieluńska Makroregion 100 % relation 1951633
        Wyżyna Wieluńska Mezoregion 100 % relation 1757873
        Obniżenie Krzepickie Mezoregion 100 % relation 1757690
        Obniżenie Liswarty Mezoregion 100 % relation 1757691
        Próg Herbski Mezoregion 100 % relation 1757761
        Obniżenie Górnej Warty Mezoregion 100 % relation 1757689
        Próg Woźnicki Mezoregion 100 % relation 1757763
      Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Makroregion 100 %
        Wyżyna Częstochowska Mezoregion 100 % relation 1757868
        Wyżyna Olkuska Mezoregion 100 % relation 1757871
        Rów Krzeszowski Mezoregion 100 % relation 1757780
        Garb Tenczyński Mezoregion 100 % relation 1757627
    Wyżyna Małopolska Podprowincja 100 % relation 1951125
      Wyżyna Kielecka Makroregion 100 % relation 1951104
        Garb Gielniowski Mezoregion 100 % relation 1757623
        Płaskowyż Suchedniowski Mezoregion 100 % relation 1757772
        Wyżyna Sandomierska Mezoregion 100 % relation 1757872
        Przedgórze Iłżeckie Mezoregion 100 % relation 1757759
        Pogórze Szydłowskie Mezoregion 100 % relation 1757719
        Góry Świętokrzyskie Mezoregion 100 % relation 1757645
      Wyżyna Przedborska Makroregion 100 % relation 1951103
        Wzgórza Łopuszańskie Mezoregion 100 % relation 1757884
        Próg Lelowski Mezoregion 100 % relation 1757762
        Pasmo Przedborsko-Małogoskie Mezoregion 100 % relation 1757702
        Niecka Włoszczowska Mezoregion 100 % relation 1757682
        Wzgórza Radomszczańskie Mezoregion 100 % relation 1757878
        Wzgórza Opoczyńskie Mezoregion 100 % relation 1757876
      Niecka Nidziańska Makroregion 100 % relation 1951080
        Garb Wodzisławski Mezoregion 100 % relation 1757628
        Płaskowyż Jędrzejowski Mezoregion 100 % relation 1757767
        Płaskowyż Proszowski Mezoregion 100 % relation 1757770
        Wyżyna Miechawska Mezoregion 100 % relation 1757870
        Dolina Nidy Mezoregion 100 % relation 1757616
        Niecka Solecka Mezoregion 100 % relation 1757681
        Garb Pińczowski Mezoregion 100 % relation 1757625
        Niecka Połaniecka Mezoregion 100 % relation 1757680
Region Karpacki Megaregion 0 %
  Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym Prowincja 0 %
    Podkarpacie Północne Podprowincja 0 %
      Kotlina Oświęcimska Makroregion 100 % relation 1757983
        Równina Pszczyńska Mezoregion 100 % relation 1757811
        Dolina Górnej Wisły Mezoregion 100 % relation 1757613
        Pogórze Wilamowickie Mezoregion 100 % relation 1757705
      Brama Krakowska Makroregion 100 % relation 1757980
        Rów Skawiński Mezoregion 100 % relation 1757782
        Obniżenie Choleżyńskie Mezoregion 100 % relation 1757685
        Pomost Krakowski Mezoregion 100 % relation 1757752
      Kotlina Sandomierska Makroregion 0 %
      Kotlina Ostrawska Makroregion 0 %
    Zewnętrzne Karpaty Zachodnie Podprowincja 0 %
      Beskidy Zachodnie Makroregion 80 % relation 1757989 TODO: Granice
        Kotlina Żywiecka Mezoregion 100 % relation 1757672
        Beskid Śląski Mezoregion 100 % relation 1757595
        Beskid Mały Mezoregion 100 % relation 1757592
        Beskid Makowski Mezoregion 100 % relation 1757591
        Kotlina Rabczańska Mezoregion 100 % relation 1757662
        Beskid Żywiecki Mezoregion 100 % relation 1757596
        Gorce Mezoregion 100 % relation 1757630
        Beskid Wyspowy Mezoregion 100 % relation 1757978
        Kotlina Sądecka Mezoregion 100 % relation 1757666
        Beskid Sądecki Mezoregion 100 % relation 1757594
      Beskidy Środkowe Makroregion 80 % relation 1757979 TODO: Granice
        Beskid Niski Mezoregion 100 % relation 1757593
      Pogórze Środkowobeskidzkie Makroregion 80 % relation 1758000 TODO: Granice
        Pogórze Przemyskie Mezoregion 100 % relation 1757715
        Pogórze Dynowskie Mezoregion 100 % relation 1757710
        Pogórze Strzyżowskie Mezoregion 100 % relation 1757718
        Podgórze Rożnowskie Mezoregion 100 % relation 1757704
        Pogórze Ciężkowickie Mezoregion 100 % relation 1757709
        Obniżenie Gorlickie Mezoregion 100 % relation 1757688
        Pogórze Jasielskie Mezoregion 100 % relation 1757712
        Kotlina Jasielsko-Krościeńska Mezoregion 100 % relation 1757654
        Pogórze Bukowskie Mezoregion 100 % relation 1757708
      Pogórze Zachodniobeskidzkie Makroregion 50 % relation 1757985 TODO: Granice + czeska strona
        Pogórze Wiśnickie Mezoregion 100 % relation 1757722
        Pogórze Śląskie Mezoregion 100 % relation 1757723
        Pogórze Wielickie Mezoregion 100 % relation 1757721
    Centralne Karpaty Zachodnie Podprowincja 0 %
      Łańcuch Tatrzański Makroregion 80 % relation 1757988 TODO: Granice
        Tatry Zachodnie Mezoregion 100 % relation 1757833
        Tatry Wschodnie Mezoregion 100 % relation 1757832
      Obniżenie Orawsko-Podhalańskie Makroregion 80 % relation 1757984 TODO: Granice
        Rów Podtatrzański Mezoregion 100 % relation 1757781
        Pogórze Spisko-Gubałowskie Mezoregion 100 % relation 1757717
        Pieniny Mezoregion 100 % relation 1757703
        Kotlina Orawsko-Nowotarska Mezoregion 100 % relation 1757660
  Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim Prowincja 0 %

Góry

Źródło pl.wikipedia.org

Góry Świętokrzyskie

Nazwa Status Uwagi
Pasmo Klonowskie
Pasmo Bostowskie
Pasmo Oblęgorskie
Pasmo Masłowskie
Łysogóry
Pasmo Jeleniowskie
Pasmo Zgórskie
Pasmo Posłowickie
Pasmo Dymińskie
Pasmo Brzechowskie
Pasmo Orłowińskie
Pasmo Iwaniskie
Pasmo Wygiełzowskie
Pasmo Chęcińskie
Grzbiet Bolechowicki
Pasmo Daleszyckie
Pasmo Cisowskie
Pasmo Ociesęckie

Karpaty

Nazwa Status Uwagi
Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie

Sudety

Nazwa Status Uwagi
Karkonosze
Góry Izerskie
Góry Kaczawskie
Rudawy Janowickie
Góry Wałbrzyskie
Góry Kamienne
Góry Sowie
Góry Bardzkie
Góry Stołowe
Góry Bystrzyckie
Góry Orlickie
Masyw Śnieżnika
Góry Bialskie
Góry Złote
Góry Opawskie