WikiProject Poland/Natura

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
WikiProject Poland +/-
Natura
Biogradska suma.jpg


Projekty powiązane:
Leśnictwo; Rzeki

Wikiprojekt Natura (Nature)

Podział fizycznogeograficzny

Nazwa
Name
Typ Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Pozaalpejska Europa Środkowa Megaregion 0 %
  Wyżyny Polskie Prowincja 100 % relation 1951914 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
    Wyżyna Lubelsko-Lwowska Podprowincja 100 % relation 1951903 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Roztocze Makroregion 100 % relation 1951902 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Roztocze Zachodnie Mezoregion 100 % relation 1757777 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Roztocze Środkowe Mezoregion 100 % relation 1757778 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Roztocze Wschodnie Mezoregion 100 % relation 1757776 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Wyżyna Lubelska Makroregion 100 % relation 1951901 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Płaskowyż Świdnicki Mezoregion 100 % relation 1757775 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Padół Zamojski Mezoregion 100 % relation 1757699 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Działy Grabowieckie Mezoregion 100 % relation 1757622 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wzniesienia Urzędowskie Mezoregion 100 % relation 1757888 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wyniosłość Giełczewska Mezoregion 100 % relation 1757837 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Równina Bełżycka Mezoregion 100 % relation 1757785 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Płaskowyż Nałęczowski Mezoregion 100 % relation 1757769 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Małopolski Przełom Wisły Mezoregion 100 % relation 1757678 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Kotlina Chodelska Mezoregion 100 % relation 1757648 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
    Wyżyna Śląsko-Krakowska Podprowincja 100 % relation 1951674 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Wyżyna Śląska Makroregion 100 % relation 1951634 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pagóry Jaworznickie Mezoregion 100 % relation 1757701 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Płaskowyż Rybnicki Mezoregion 100 % relation 1757771 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wyżyna Katowicka Mezoregion 100 % relation 1757869 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Garb Tarnogórski Mezoregion 100 % relation 1757626 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Chełm Mezoregion 100 % relation 1757601 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Wyżyna Woźnicko-Wieluńska Makroregion 100 % relation 1951633 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wyżyna Wieluńska Mezoregion 100 % relation 1757873 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Obniżenie Krzepickie Mezoregion 100 % relation 1757690 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Obniżenie Liswarty Mezoregion 100 % relation 1757691 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Próg Herbski Mezoregion 100 % relation 1757761 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Obniżenie Górnej Warty Mezoregion 100 % relation 1757689 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Próg Woźnicki Mezoregion 100 % relation 1757763 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Makroregion 100 %
        Wyżyna Częstochowska Mezoregion 100 % relation 1757868 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wyżyna Olkuska Mezoregion 100 % relation 1757871 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Rów Krzeszowski Mezoregion 100 % relation 1757780 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Garb Tenczyński Mezoregion 100 % relation 1757627 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
    Wyżyna Małopolska Podprowincja 100 % relation 1951125 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Wyżyna Kielecka Makroregion 100 % relation 1951104 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Garb Gielniowski Mezoregion 100 % relation 1757623 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Płaskowyż Suchedniowski Mezoregion 100 % relation 1757772 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wyżyna Sandomierska Mezoregion 100 % relation 1757872 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Przedgórze Iłżeckie Mezoregion 100 % relation 1757759 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Szydłowskie Mezoregion 100 % relation 1757719 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Góry Świętokrzyskie Mezoregion 100 % relation 1757645 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Wyżyna Przedborska Makroregion 100 % relation 1951103 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wzgórza Łopuszańskie Mezoregion 100 % relation 1757884 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Próg Lelowski Mezoregion 100 % relation 1757762 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pasmo Przedborsko-Małogoskie Mezoregion 100 % relation 1757702 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Niecka Włoszczowska Mezoregion 100 % relation 1757682 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wzgórza Radomszczańskie Mezoregion 100 % relation 1757878 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wzgórza Opoczyńskie Mezoregion 100 % relation 1757876 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Niecka Nidziańska Makroregion 100 % relation 1951080 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Garb Wodzisławski Mezoregion 100 % relation 1757628 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Płaskowyż Jędrzejowski Mezoregion 100 % relation 1757767 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Płaskowyż Proszowski Mezoregion 100 % relation 1757770 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Wyżyna Miechawska Mezoregion 100 % relation 1757870 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Dolina Nidy Mezoregion 100 % relation 1757616 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Niecka Solecka Mezoregion 100 % relation 1757681 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Garb Pińczowski Mezoregion 100 % relation 1757625 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Niecka Połaniecka Mezoregion 100 % relation 1757680 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Region Karpacki Megaregion 0 %
  Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym Prowincja 0 %
    Podkarpacie Północne Podprowincja 0 %
      Kotlina Oświęcimska Makroregion 100 % relation 1757983 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Równina Pszczyńska Mezoregion 100 % relation 1757811 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Dolina Górnej Wisły Mezoregion 100 % relation 1757613 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Wilamowickie Mezoregion 100 % relation 1757705 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Brama Krakowska Makroregion 100 % relation 1757980 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Rów Skawiński Mezoregion 100 % relation 1757782 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Obniżenie Choleżyńskie Mezoregion 100 % relation 1757685 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pomost Krakowski Mezoregion 100 % relation 1757752 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Kotlina Sandomierska Makroregion 0 %
      Kotlina Ostrawska Makroregion 0 %
    Zewnętrzne Karpaty Zachodnie Podprowincja 0 %
      Beskidy Zachodnie Makroregion 80 % relation 1757989 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) TODO: Granice
        Kotlina Żywiecka Mezoregion 100 % relation 1757672 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Beskid Śląski Mezoregion 100 % relation 1757595 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Beskid Mały Mezoregion 100 % relation 1757592 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Beskid Makowski Mezoregion 100 % relation 1757591 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Kotlina Rabczańska Mezoregion 100 % relation 1757662 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Beskid Żywiecki Mezoregion 100 % relation 1757596 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Gorce Mezoregion 100 % relation 1757630 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Beskid Wyspowy Mezoregion 100 % relation 1757978 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Kotlina Sądecka Mezoregion 100 % relation 1757666 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Beskid Sądecki Mezoregion 100 % relation 1757594 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Beskidy Środkowe Makroregion 80 % relation 1757979 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) TODO: Granice
        Beskid Niski Mezoregion 100 % relation 1757593 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Pogórze Środkowobeskidzkie Makroregion 80 % relation 1758000 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) TODO: Granice
        Pogórze Przemyskie Mezoregion 100 % relation 1757715 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Dynowskie Mezoregion 100 % relation 1757710 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Strzyżowskie Mezoregion 100 % relation 1757718 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Podgórze Rożnowskie Mezoregion 100 % relation 1757704 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Ciężkowickie Mezoregion 100 % relation 1757709 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Obniżenie Gorlickie Mezoregion 100 % relation 1757688 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Jasielskie Mezoregion 100 % relation 1757712 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Kotlina Jasielsko-Krościeńska Mezoregion 100 % relation 1757654 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Bukowskie Mezoregion 100 % relation 1757708 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Pogórze Zachodniobeskidzkie Makroregion 50 % relation 1757985 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) TODO: Granice + czeska strona
        Pogórze Wiśnickie Mezoregion 100 % relation 1757722 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Śląskie Mezoregion 100 % relation 1757723 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Wielickie Mezoregion 100 % relation 1757721 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
    Centralne Karpaty Zachodnie Podprowincja 0 %
      Łańcuch Tatrzański Makroregion 80 % relation 1757988 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) TODO: Granice
        Tatry Zachodnie Mezoregion 100 % relation 1757833 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Tatry Wschodnie Mezoregion 100 % relation 1757832 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
      Obniżenie Orawsko-Podhalańskie Makroregion 80 % relation 1757984 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) TODO: Granice
        Rów Podtatrzański Mezoregion 100 % relation 1757781 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pogórze Spisko-Gubałowskie Mezoregion 100 % relation 1757717 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Pieniny Mezoregion 100 % relation 1757703 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
        Kotlina Orawsko-Nowotarska Mezoregion 100 % relation 1757660 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
  Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim Prowincja 0 %

Góry

Źródło pl.wikipedia.org

Góry Świętokrzyskie

Nazwa Status Uwagi
Pasmo Klonowskie
Pasmo Bostowskie
Pasmo Oblęgorskie
Pasmo Masłowskie
Łysogóry
Pasmo Jeleniowskie
Pasmo Zgórskie
Pasmo Posłowickie
Pasmo Dymińskie
Pasmo Brzechowskie
Pasmo Orłowińskie
Pasmo Iwaniskie
Pasmo Wygiełzowskie
Pasmo Chęcińskie
Grzbiet Bolechowicki
Pasmo Daleszyckie
Pasmo Cisowskie
Pasmo Ociesęckie

Karpaty

Nazwa Status Uwagi
Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie

Sudety

Nazwa Status Uwagi
Karkonosze
Góry Izerskie
Góry Kaczawskie
Rudawy Janowickie
Góry Wałbrzyskie
Góry Kamienne
Góry Sowie
Góry Bardzkie
Góry Stołowe
Góry Bystrzyckie
Góry Orlickie
Masyw Śnieżnika
Góry Bialskie
Góry Złote
Góry Opawskie