Ca:Benlloc

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Benlloc, Província de Castelló, Comunitat Valenciana, Espanya
Wikidata

latitud : 40.2136, longitud : 0.0738
Navega pel mapa de Benlloc 40°12′48.96″ N, 0°04′25.68″ E
Edita el mapa
Benlloc
Enllaços externs:
Use this template for your city

Benlloc és una vil·la en Província de Castelló, Comunitat Valenciana, Espanya, en la latitud 40°12′48.96″ nord i la longitud 0°04′25.68″ est.

Edificis i direccions

Actualment, s'està treballant en la importació d'edificis i direccions a Benlloc a través d'un projecte disponible al gestor de tares de la comunitat OSM en Espanya.

En alguns casos, els números de policia (números de portal) de Benlloc mostrades en el Cadastre no coincideixen amb els números dels portals en les façanes. Això es deu al fet que alguns edificis de Benlloc no tenen una porta que comunique amb el carrer, però Cadastre sí que té en compte que aqueixa casa pot obrir una porta. Això provoca confusió en la numeració de les cases contigües i, per tant, se segueix la numeració sense tindre en compte que hi ha una façana que té assignat un número de portal. L'Ajuntament treballa per solucionar això a nivell de carrer. En aquest cas, es recomana seguir la numeració de Cadastre perquè oficialment és la correcta.

Agricultura i altres usos del sòl

A Benlloc destaquen els cultius d'ametler, olivera i de la vinya. Per a mapear els cultius, usem l'etiqueta landuse=orchard

A més de cultius de secà, al terme municipal podem trobar algunes plantacions d'arbres assilvestrats o que s'usen per a silvicultura landuse=forest. En cas que el bosc no s'explote per a silvicultura i que, a més, presente un estat naturalitzat avançat, es recomana l'ús de l'etiqueta natural=wood.