Ca:Importació/Obtenir permís

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Obtenir permís per importar o derivar a partir de dades de tercers

information sign

Si les dades estan publicades sota CC BY 2.0, 3.0 o 4.0, pots usar les plantilles de cartes de sol-licitud de permís i les d'exempció/autorització(en) que la Fundació OpenStreetMap ha preparat per a aquest casos. Les traduccions d'aquestes plantills a l'espanyol estan disponibles en Plantilles d'exempció i autorització.

Sovint, els termes exactes en les condicions d'ús de les dades no estan clars i es necessita aclariment. En ocasions, els termes no permeten directament l'ús a l'OpenStreetMap, però es poden obtenir permisos especials. Aquí s'ofereix una plantilla de carta basada en sol·licituds de permís anteriors, reals i reeixides. Pots utilitzar-la per a les teves cartes de sol·licitud de permís, correus electrònics o formularis de llocs webs.

Alguns consells:

  • Els buròcrates són humans també!
  • Sigues concret pel que fa al que vols i tracta d'obtenir una resposta específica per escrit que es pugui compartir públicament al wiki.
  • Proporciona informació sobre el projecte OpenStreetMap i com s'utilitzaran les dades.
  • Agrega una secció de llicència a la pàgina del projecte dedicada a aquesta importació perquè d'altres sàpiguen què permís es va donar i com es va obtenir.

Plantilla de carta 1

Estimat/Estimada xxx,

Gràcies per fer les dades de #CONJUNT DE DADES# disponibles per al públic.

Sóc contribuïdor del projecte OpenStreetMap [1], un projecte obert i col-laboratiu per crear un conjunt de geodades globals lliurement utilitzable per qualsevol persona [2].

Respectem els drets de propietat intel-lectual de tercers i escric per preguntar si podem usar les seves dades. #OPCIONAL: EXPLIQUI PER QUÈ PENSA QUE ES REQUEREIX LA PERMISIÓ EXPLÍCITA#

En el cas més senzill, buscaria una declaració com a aquesta:

«L' #ORGANITZACIÓ# no té objecions que les geodades derivades en part de #CONJUNT DE DADES# siguin incorporats a la base de dades del projecte OpenStreetMap i s'alliberin sota una llicència lliure i oberta.» [3]

També li sol·licito permís perquè qualsevol declaració redactada sobre això pugui ser comunicada públicament amb fins informatius.

A continuació es presenta un full informatiu. Si desitja obtenir més informació, faré tant com sigui possible per ajudar o sol-licitar al Grup de Treball sobre Llicències del nostre projecte que es posi en contacte amb vostè.

Sincerament, AAAA

Full de fets

[1] El projecte OpenStreetMap compta actualment amb més de 750.000 col·laboradors registrats a tot el món. El nostre lloc de web principal és https://www.openstreetmap.org

[2] Tenim el mandat de fer que les nostres geodades estiguin disponibles a perpetuïtat sota una llicència lliure i oberta. No se'ns permet usar una llicència comercial, però les organitzacions comercials poden utilitzar les nostres dades sota termes similars.

[3] Les nostres dades es publiquen actualment sota la llicència Open Database 1.0, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/

[4] La majoria dels nostres geodades són aportades per particulars a títol individual. Malgrat tot, ens sentims molt agraïts de poder incorporar o derivar dades a partir d'altres conjunts de dades geogràfiques en els quals els termes de llicència siguin compatibles.

[5] Atribuïm formalment totes aquestes fonts a https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attribution, emprant qualsevol redacció especifica si vostè la demana. També tractem de proporcionar un enllaç a aquesta pàgina amb qualsevol extret de dades de la nostra base de dades. Tantmateix, per raons d'efecte pràctic, no requerim que els usuaris finals repeteixin aquesta atribució ja que els fonts emprades s'expliquen en centenars.

[6] També mantenim un seguiment públic de l'ús de dades de tercers a https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue i per regla general tenim una pàgina de projecte per a cada conjunt de dades, descrivint com els usem i si hi ha algunes restriccions de llicència a tenir en compte.

[7] Si té cap pregunta legal específica, pot posar-se en contacte amb el Grup de Treball sobre Llicències de la Fundació OpenStreetMap a legal@osmfoundation.org i ells estaran encantats d'ajudar.

Plantilla de carta 2

Aquest és un exemple de correu electrònic que pots usar per sol-licitar informació d'un proveïdor de dades local.

'---------- Missatge enviat ----------
De: Voluntari de l'OSM <stud(ess)@osm.org>
Fecha: Dijous, 20 de novembre de 2012 a les 1:24 PM
Assumpte: Ús de les seves dades per a l'OpenStreetMap
Per a: open.data@proveedorfuentededatos.gov

Hola -

Li escric per sol-licitar informació sobre les especificacions dels termes d'ús de les seves dades [tipus] que es poden trobar a: http://proveedordedatos.tld.

La comunitat OpenStreetMap (OSM) està realitzant actualment un esforç per agregar [tipus de dades que busques - per exemple "informació sobre adreces postals"] als seus mapes. (Per exemple, aquest és un mapa OSM per a [algun lloc a una ubicació diferent del món on s'hagi fet la mateixa cosa que tu sol-licites] https://www.openstreetmap.org/?yourexamplelatlong).

[El teu grup local OSM] està molt interessat en treballar amb la seva agència per assegurar-se que la comunitat OSM compleix amb els seus termes d'ús i també compleix amb els seus propis objectius i directrius. Hem revisat els termes d'ús que es troben a: http://proveedordedatos.tld/términos i creiem que ells [són o no són] compatibles amb els nostres termes d'ús.

[Ens agradaria saber si podria proporcionar a l'OSM una exempció per a les seves [restriccions d'ús comercial | requeriments d'atribució | etc.] [Per a qüestions relacionades amb l'atribució, d'altres municipis i goverrn a [la teva regió] han acordat que l'OpenStreetMap inclogui exempcions de responsabilitat com els que figuren en aquesta pàgina: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#[la teva regió]. Li resultaria acceptable en el seu cas?]

Com a antecedents, a tot Estats Units existeix una clara tendència cap a la implementació de polítiques permissives de Dades Obertes. El Govern federal ha publicat diversos conjunts de dades SIG en el seu lloc web: http://geo.data.gov/geoportal/catalog/search/browse/browse.page. Estats com Oregon (http://www.oregon.gov/Pages/datamoderation.aspx), ciutats com Nova York (http://nycopendata.pediacities.com/wiki/index.php/Local_Law_11_of_2012) i molts d'altres governs (http://wiki.civiccommons.org/Open_Data_Policy) estan implementant o planificant implementar polítiques de Dades Obertes. Dintre d'aquesta tendència s'inclou la tendència a eliminar les restriccions de reutilització comercial d'aquestes dades públiques i la relaxació dels requeriments d'atribució de la font.

Moltes agències locals han descobert que l'OSM pot ser un recurs valuós per a les seves comunitats i empreses locals. L'OSM és també una forma ideal de garantir que les dades finançades amb fons públics s'utilitzin el més àmpliament possible i una manera de donar suport el comerç local i el públic en general.

Si desitja obtenir més informació sobre la llicència de l'OSM, pot conèixer els detalls aquí: https://www.openstreetmap.org/copyright.

Quedem a la seva disposició per a eventuals converses telefòniques o entrevistes presencials on poder respondre a qualsevol pregunta que pugui formular-nos amb relació a aquesta sol-licitud.

Salutacions,
Representant local de l'OSM
Nom d'usuari OSM
https://www.openstreetmap.orgts
http://grupolocalosm.tld

Altres referències:
Entrevista amb l'antiga CTO dels Estats Units Aneesh Chopra sobre dades obertes: http://ctovision.com/2012/10/ctovision-interview-of-aneesh-chopra/

Plantilla de carta 3

Aquesta carta d'autorització es va usar en el marc del projecte Eurosha al Camerun i República Centreafricana.

Autorització per a l'ús i intercanvi de dades


Gràcies pel seu interès en contribuir amb dades i/o qualsevol altre tipus de contingut (col-lectivament, "Contingut") a la base de dades georeferencial del projecte OpenStreetMap (el "Projecte"). Aquest acord de col-laboració (el "Contracte") se celebra entre vosté i La Fundació OpenStreetMap ("OSMF") i clarifica els drets de propietat intel-lectual a qualsevol Contingut que vosté decideixi enviar al Projecte.

Nosaltres els abaixo signants …………………………………………………………………………………………………… subvencionem OSMF, en les condicions com s'indica a continuació, una llicència mundial, lliure de regalies, no-exclusiva, perpètua i irrevocable per realitzar qualsevol activitat que està restringida per drets d'autor, base de dades o qualsevol dret relacionada als drets, ja sigui en el seu medi original o qualsevol altre. Aquests drets inclouen explícitament l'ús comercial, i no exclouen qualsevol camp d'activitat. Aquests drets inclouen, sense limitació, el dret a subllicenciar l'obra mitjançant múltiples nivells de subllicències i de demandar per qualsevol violació de drets d'autor directament relacionada amb els drets d'OSMF sota aquest termes. En la mesura permesa per les lleis locals aplicables i convencions de drets d'autor, també renunciem i/o acordem no fer valer contra OSMF o els seus llicenciataris qualsevol dret moral que puguem tenir als Continguts.

Concedim a OSMF que només pot utilitzar o subllicenciar els nostres continguts com a part d'una base de dades i solament sota els termes d'una o més de les següents lilcències: ODbL 1.0 per a la base de dades i DbCL 1.0 per als continguts individuals de la base de dades; CC-BY-SA 2.0 o qualsevol altra llicència lliure i oberta (per exemple, http://opendefinition.org/od/2.0/es/) que de tant en tant pot ser escollida per una votació dels membres OSMF i aprovada per al menys una majoria de 2/3 contribuents actius.

Consentim a OSMF citar-nos o citar el propietari dels drets d'autor, en correspondència amb els nostres desigs o els del propietari del copyright. La cita es farà a la següent pàgina web https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors

Ofeim a l'OSMF les següents dades: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donat a ………………………………, el …………………………… en doble exemplar.

Signatura del donant


(Precedida per la confirmació escrita a mà «llegida i aprovada»)