Ca:Key:city_limit

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg city_limit
Zeichen 310.svg
Descripció
Defineix quin costat del senyal de límit de ciutat és vsisible des del sentit de circulació Show/edit corresponding data item.
Grup: vials
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Requereix
Combinacions útils
Estat: en ús

city_limit=* com a complement de traffic_sign=city_limit defineix quin costat del senyal és rellevant per al sentit de circulació. Mostra si el trànsit està entran o ixint dels límits de la ciutat.

Important: city_limit=* requereix traffic_sign=city_limit !

City limits.png

Clau Valor Descripció Imatge Anotació
city_limit both valor predeterminat Per a vies que tenen més d'un sentit de circulació.
city_limit begin Escomençament d'una població (entrant a una població) en el sentit de circulació. Zeichen 310.svg Només aplicable a vies amb un únic sentit de circulació.
city_limit end Final d'una població (Eixint d'una població) en el sentit de circulació. Zeichen 311.svg Només aplicable a vies amb un únic sentit de circulació.
(La imatge mostra un senyal partit advertint de la pròxima població a 6km.)

Aclaracions:

  • En molts casos, els senyals de límit de ciutat són dobles amb principi a un costat i final a l'altre.
  • Sentit únic de circulació: cada direcció o carril està mapejat com una via diferent.
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2353363. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.