Ca:Tag:traffic_sign=city_limit

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_sign = city_limit
Thorsager-Denmark-city-limit-sign.jpg
Descripció
City-limit sign Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: vials
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: en ús

traffic_sign=city_limit és un senyal que indica el límit d'una àrea urbana d'una ciutat (o poble, vila, etc.). A molts països, també indica on les restriccions legals (com límits de velocitat) s'apliquen de forma implícita. Molts d'aquests senyals tenen dues cares (l'inici de la ciutat a una cara, final de la ciutat en l'altra); També hi ha a una cara, especialment a vies amb oneway=yes.

Alguns països poden tindre senyals diferents per marcar les zones urbanitzades on la velocitat de conducció és diferent, vegeu traffic_sign=PL:D-42 + traffic_sign=PL:D-43

Com mapejar

Afegeix un node a la via o com un node separat al costat de la carretera i etiqueta'l amb traffic_sign=city_limit.

El name=* ha d'estar especificat i, si és necessari, alt_name=*.

Es posarà city_limit=* en el cas que el senyal només tingui una cara. Si no s'especifica o city_limit=both, el senyal té dues cares.

La direcció s'ha d'afegir als senyals amb dues cares per a indicar qui està entrant a la ciutat. Estableix el valor adequat, seguint les convencions generals per als senyals de trànsit, (excepte si s'està mapejant un senyal city_limit=end).

Vegeu també

  • traffic_sign=* per a més informació etiquetant açò i altres senyals de trànsit
  • zone:traffic=* per etiquetar les vies que estan dins o fora dels límits de la ciutat
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2360987. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.