Pl:Tag:traffic_sign=city_limit

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_sign = city_limit
Giezkowo - wjazd do miejscowości.jpg
Opis
Znak granicy miejscowości. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też

traffic_sign=*

Status: w użyciu

traffic_sign=city_limit — znak oznaczający granicę miejscowości. W wielu krajach wskazuje jednocześnie granicę obszaru, w którym obowiązują określone ograniczenia prawne, np. ograniczenie maksymalnej prędkości pojazdów. Granica miejscowości powinna być dodatkowo oznaczona relacją/obszarem z tagiem boundary=*, natomiast np. ograniczenie prędkości powinno być oznaczone na poszczególnych drogach tagiem maxspeed=*.

W Polsce tag zazwyczaj jest używany do oznaczania znaków Znak E-17a.svg E-17a / Znak E-18a.svg E-18a, czyli miejscowości. Bywa też nieprawidłowo stosowany dla znaków obszaru zabudowanego: PL road sign D-42.svg D-42 / PL road sign D-43.svg D-43 — w tym przypadku lepiej użyć tagów traffic_sign=PL:D-42PL:D-43.

Mapowanie

Należy zaznaczyć węzeł na drodze lub obok drogi i otagować traffic_sign=city_limit. Nazwę miejscowości można określić tagiem name=*, dodatkowo można użyć np. alt_name=*.

Tag city_limit=* pozwala na określenie czy znak wskazuje początek (begin), czy koniec (end) miejscowości. Dla znaków dwustronnych można go pominąć lub użyć city_limit=both, dodatkowo powinno się dodać direction=* w celu wskazania, w którą stronę wjeżdża się do miejscowości.

Granica dwóch miejscowości

Znaki oznaczające granice dwóch miejscowości (koniec jednej i początek drugiej) mogą się znajdować w przybliżeniu w tym samym miejscu (w osi prostopadłej do drogi). Podstawowe tagowanie pozwoliłoby na wskazanie nazwy tylko jednej z nich.

Granice dwóch miejscowości można zaznaczyć jako dwa osobne węzeł, można też zastosować tagi traffic_sign:forward=*traffic_sign:backward=* na jednym węzeł. W tym drugim przypadku nazwy odpowiednich miejscowości można wskazać tagami name:forward=*name:backward=*; można użyć również city_limit:forward=*city_limit:backward=*, natomiast tag direction=* jest zbędny.

Szczegóły tagowania w Polsce

  • Zamiast wartości city_limit można używać PL:E-17a, PL:E-18a lub ich kombinacji, jednak nie jest to praktykowane. Zaletą i wadą opisywanego tagu jest jego uniwersalność: łatwiej zaimplementować w oprogramowaniu rozpoznawanie używanego w wielu krajach jednego tagu city_limit niż symboli znaków z poszczególnych krajów; z drugiej strony, w każdym kraju city_limit może mieć nieco inne znaczenie, podczas gdy symbol znaku określa go jednoznacznie.
  • Gdy tablice E-17a i D-42 (i/lub E-18a i D-43) znajdują się w tym samym miejscu, zazwyczaj jest używany tylko tag traffic_sign=city_limit, jednak zdarzają się (bardziej szczegółowe, ale też bardziej skomplikowane) kombinacje w stylu traffic_sign=city_limit;PL:D-42.

Zobacz też