Ca:Tag:oneway=yes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg oneway = yes
Spain traffic signal s11.svg
Descripció
Circulació en sentit únic cap a la direcció indicada al mapa. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Oneway.svg
Grup: restriccions
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreeses pot usar en relacions
Estat: de facto

Circulació en sentit únic cap a la direcció indicada al mapa. Vegeu també oneway=* per a més detalls.


El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2419704. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.