Category:Pl:Środowisko wodne

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Category:Pl:Water)
Jump to navigation Jump to search

Wszystko, co jest związane ze środowiskiem wodnym, włączając w to cieki i gospodarkę wodną, a także linie brzegowe i morskie środowisko oraz nawigację morską.