Pl:Key:basin

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg basin
Retention basin of wanda plant.JPG
Opis
Stosowany do bardziej szczegółowej klasyfikacji zbiornika wodnego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 10
Wymagane znaczniki
Status: w rzeczywistości

basin=* - stosowany do oznaczenia bardziej szczegółowej klasyfikacji zbiornika wodnego.

Opis obiektu

 Zbiornik antropogeniczny

Basen (Basin)

Klucz Wartość Opis Zdjęcie Rendering
basin infiltration Specjalny basen wykorzystywany do infiltracji wody deszczowej do wód gruntowych.

Z  Infiltration basin: "Zasadniczo jest to sztuczny staw, który jest przeznaczony do infiltracji wód burzowych, poprzez przepuszczalne gleby do warstwy wodonośnej wód podziemnych. Stawy infiltrujące nie przelewają się do wód powierzchniowych podczas burzy ale są zaprojektowane z konstrukcjami przelewowymi (rury, jazy itp.), które działają w warunkach powodzi."

Bassin infiltration.jpeg
basin detention Specjalny basen jest wykorzystywany do zatrzymania wody deszczowej przed odprowadzeniem do części wód powierzchniowych.

Z  Polder przeciwpowodziowy: "Basen ten to obiekt do zarządzania wodą burzową ... który ma na celu ochronę przed powodzią, a w niektórych przypadkach erozją dolną poprzez magazynowanie wody na pewien czas, okres ten jest nazywany "dry ponds", "holding ponds" or "dry detention basins", jeśli nie ma stałej wody. Zdjęcie obok pokazuje "dry pond"

Dry dentention basin.JPG
basin retention A special basin used for retention of rainwater before being discharged into a surface water body. From Wikipedia: "A retention basin, is a type of best management practice (BMP) that is used to manage stormwater runoff to prevent flooding and downstream erosion, and improve water quality in an adjacent river, stream, lake or bay. Sometimes called a "wet pond" or "wet detention basin", it is an artificial lake with vegetation around the perimeter, and includes a permanent pool of water in its design." Trounce Pond.jpg
basin evaporation A basin containing water containing a dissolved substance (precipitate). These basins are used for harvesting precipitate, removing the water from hazardous waste, evaporating the precipitation that falls on a contaminated site, or preventing pesticides, fertilizers, and salts from agricultural wastewater from contaminating the water bodies they would flow into. Leachate Pond.JPG
basin aeration An aeration basin.
basin cooling An artificial body of water which was created to supply cooling water and/or store heat. Atomkraftwerk Cattenom und Kühlwasserstausee Lac du Mirgenbach.JPG
basin footbath A basin containing water to clean the feet before entering a swimming pool.
basin settling A settling basin. Settling basins are used to treat wastewater by settling.
basin water_regeneration A basin with plants for the biological regeneration of water, e.g. at swimming pools. Example in OSM.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

Zobacz też

Proposed features/basin=infiltration - oryginalna propozycja