Pl:Środowisko wodne

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Water)
Jump to navigation Jump to search
Środowisko wodne
Nau im Langenauer Ried 600x450.jpg

Opis
A broad category covering the coastline, the marine environment including marine navigation; also waterways and water management.
Tagi

waterway=river
natural=coastline
landuse=reservoir
man_made=pipeline
man_made=wastewater_plant

Środowisko wodne jest szeroką kategorią obejmującą linia brzegową i środowisko morskie, w tym żeglugę morską; razem z ciekami i gospodarką wodną.

Klasyfikacja

Obiekty wodne można z pożytkiem sklasyfikować w OpenStreetMap w następujący sposób (z pewnym nakładaniem się):

  • Coastline – obiekty występujące wzdłuż brzegu morza
  • Marine – obiekty na morzu, w tym platformy wiertnicze, obszary chronione i wyspy, a także szlaki żeglugowe i żeglugę morską.
  • Waterways – cieki, w tym rzeki, strumienie, wodospady, jeziora, zbiorniki wodne i sztuczne
  • Gospodarka wodna – sztuczne wykorzystanie wody, w tym zbiorników wodnych i tam, rurociągi i studnie wodne, publiczne punkty wody pitnej i fontanny.

Zobacz też