Cs:Jak mapujeme

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Na stránce Talk:How We Map(en) najdete debatu o tomto dokumentu ve stádiu konceptu.

OpenStreetMap je společenská aktivita: je to týmová práce stovek tisíc lidí celého světa.
OpenStreetMap má tradici, že stanovuje tak málo pravidel, jak je jen možné.

Příspěvky do OpenStreetMap by měly být:

  • Pravdivé - což znamená, že nemůžete přispět něčím, co jste si vymysleli.
  • Legální - což znamená, že nekopírujete autorským zákonem chráněná data bez svolení.
  • Ověřitelné - což znamená, že někdo jiný může zmapované místo navštívit a sám se přesvědčit, že vaše údaje jsou správné.
  • Relevantní - což znamená, že musíte používat značky, které ostatním jasně řeknou, co data znamenají a jak je využít.

Když máte pochybnosti, tak také zvažte "pravidlo co je vidět v terénu": mapujte svět tak, jak může být pozorován někým, kdo je na místě fyzicky přítomen.

OpenStreetMap má velmi málo pravidel pro značení prvků. Máme konvence značení, ale ty se spíše vyvíjejí, než aby byly prosazovány.
OpenStreetMap si velmi cení místních znalostí, ale mappeři by měli vítat i editace od lidí zvenčí.
OpenStreetMap si cení soudržnosti komunity ohledně zdokonalování dat.

Nemusíte se ptát na svolení před úpravou již existujících dat. Pokud si myslíte, že něco můžete vylepšit, tak to udělejte.

Když se budete bavit s jiným mapperem, vždy předpokládejte dobré úmysly.
Pokud dojte ke konfliktu s jiným mapperem, který nedokážete vyřešit sami, zapojte další členy projektu. Zúčastněte se setkání místní komunity, napište do místního mailing listu nebo někoho oslovte přímo.
Občas budete kontaktování jiným mapperem ohledně editací, které jste udělali. Neignorujte je, prosím. Pokud jiný mapper věnoval svůj čas na prohlédnutí si vašich editací a položení otázky, tak si zaslouží odpověď.

Nemažte žádná data, pokud ovšem nevíte jistě (nebo máte vážný důvod věřit), že jsou nesprávná.

Neprovádějte žádné rozsáhlé "úklidy", aniž byste si předem zajistili souhlas příslušné komunity nebo si o tom promluvili s lidmi, jejichž práci chcete "čistit".

Můžete mít pocit, že vaše sada dat získaná od třetí strany má být přidána do OSM. Neimportujte hromadně data z jiných zdrojů, aniž byste import předem diskutovali a dohodly se na něm na mailing listu imports.


Viz také