Cs:Key:monitoring:radiation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg monitoring:radiation
Sonde Bundesamt fuer Strahlenschutz1.jpg
Popis
Monitorovací stanice pro sledování úrovně radioaktivity Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Místo měření radiace

Dávky záření gama

Sondou se měří přirozené a umělé záření. Naměřené hodnoty se většinou posílají automaticky na centrálu, kde se vyhodnocují a zveřejňují.

Německo

 Německá síť pro měření záření gama(de) (ODL-Messnetz) je měřící systém, který provozuje německým Spolkový úřad pro ochranu před zářením (Bundesamt für Strahlenschutz). Na daných místech měří hodnotu radioaktivity. Tyto měřící sondy se označují značkou operator=Bundesamt für Strahlenschutz.

Česko

Měření úrovně radioaktivity v Česku provádí Státní ústav radiační ochrany, v. v. i..

Kosmické záření

 Kosmické záření je částicové záření s vysokou energií z kosmu, které pochází ze Slunce, Mléčné dráhy a vzdálených galaxií. Skládá se převážně z protonů, také i z elektronů a plně ionizovaných atomů.

Vhodné kombinace

man_made=monitoring_station (povinné)
monitoring:radiation=yes (povinné)

Ilustrace

sonda - hvězdárna Bochum
sonda - maják Kiel
sonda před majákem Heidkate
dipólová anténa experimentu LOPES k měření kosmického záření

Odkazy