Cs:Key:monitoring:radiation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg monitoring:radiation
Sonde Bundesamt fuer Strahlenschutz1.jpg
Popis
Monitorovací stanice pro sledování úrovně radioaktivity Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Místo měření radiace

Dávky záření gama

Sondou se měří přirozené a umělé záření. Naměřené hodnoty se většinou posílají automaticky na centrálu, kde se vyhodnocují a zveřejňují.

Německo

 Německá síť pro měření záření gama(de) (ODL-Messnetz) je měřící systém, který provozuje německým Spolkový úřad pro ochranu před zářením (Bundesamt für Strahlenschutz). Na daných místech měří hodnotu radioaktivity. Tyto měřící sondy se označují značkou operator=Bundesamt für Strahlenschutz.

Česko

Měření úrovně radioaktivity v Česku provádí Státní ústav radiační ochrany, v. v. i..

Kosmické záření

 Kosmické záření je částicové záření s vysokou energií z kosmu, které pochází ze Slunce, Mléčné dráhy a vzdálených galaxií. Skládá se převážně z protonů, také i z elektronů a plně ionizovaných atomů.

Vhodné kombinace

man_made=monitoring_station (povinné)
monitoring:radiation=yes (povinné)

Ilustrace

sonda - hvězdárna Bochum
sonda - maják Kiel
sonda před majákem Heidkate
dipólová anténa experimentu LOPES k měření kosmického záření

Odkazy