Cs:Key:railway:position

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway:position
Dutch railway hectometre sign.png
Popis
Sděluje pozici objektu na železnici. Edit or translate this description.
Skupina: Železnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno
Železniční kilometrovníky (černě) vykreslené na OpenRailwayMap.

Použití

Značka railway:position=* se používá k označení polohy železničních objektů podél železniční trasy. Referenční systém se anglicky nazývá distance ribbon a je to virtuální linie vedená podél koleje. Počítání začíná na konci tratě, nebo na křižovatce a končí na podobném místě. Pozice objektu je pak uváděna jako 'vzdálenost od začátku počítání'. Jak bylo řečeno, tato značka se používá pro označení polohy železničních objektů. Těch je celá škála, např. výhybky, semafory a mosty. Na trati je vzdálenost obvykle uváděna na kilometrovnících.

Hodnoty

Hodnotou je zaoblené číslo zobrazené na značce. Většinou to je číslo, desetinná tečka a pak první číslice desetinného čísla. Jsou povoleny i záporné hodnoty. Pokud používáte míle, pak prosím použijte předponu mi: před číslem.