Cs:ODbL/We Are Changing The License

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tento text je překladem prohlášení „We Are Changing The License“ na wiki OpenStreetMap Foundation. Další informace o změně včetně argumentů pro a proti můžete nalézt v kategorii Open Data License.

Měníme licenci

OpenStreetMap vytváří a poskytuje svobodná geografická data, jako jsou mapy ulic, komukoli, kdo je potřebuje. Projekt vzniknul kvůli tomu, že většina map všeobecně považovaných za volné mají právně či technicky omezené užití, což brání v jejich uživání kreativními, produktivními či nečekanými způsoby.

OpenStreetMap žádá stávající přispěvatele, aby přelicencovali své příspěvky pod Open Database License 1.0. Těm, kteří s problematikou nejsou obeznámeni, vysvětluje tato stránka základní důvody a poskytuje odkazy na další podrobnější zdroje informací.

Jaké jsou možnosti

Finální návrh stránky, která bude zobrazena, si můžete prohlédnout na [1].

Máte tři možnosti.

 • Souhlasím. Souhlasíte s novými podmínkami pro přispěvatele OpenStreetMap (plný text, lidsky čitelné shrnutí) včetně přelicencování vašich příspěvků pod ODbL. Cokoli, co jste dosud přispěli, bude navždy dostupné pod CC-BY-SA. To zahrnuje všechny příspěvky, které poskytnete odteď až do skutečného provedení změny licence… potřebujeme jisté kritické množství souhlasících uživatelů. Od okamžiku přelicencování bude databáze s vašimi novými příspěvky dostupná pod ODbL. V dalším textu se dozvíte o rozdílech mezi stávající a novou licencí.
 • Souhlasím a považuji všechny své příspěvky za volné dílo. Z právního hlediska se jedná o totéž jako Souhlasím. Ale ukazujete tím, že byste dali přednost jednodušší licenci, která prostě zpřístupňuje data komukoli bez jakýchkoli omezení. Pomůže nám to rozhodovat o budoucím směřování OpenStreetMap.
 • Odmítám. Nesouhlasíte s novými podmínkami pro přispěvatele OpenStreetMap a jmenovitě odmítáte přelicencovat své stávající příspěvky, aby byly k dispozici za podmínek ODbL.

Proč máme nějakou licenci?

Naším cílem je poskytovat geografická data, která může svobodně a otevřeně kdokoli používat. Abychom zajistili, že vaše příspěvky jsou nabízeny svobodně a otevřeně a že svobodná a otevřená zůstanou, máme licenci, která to říká.

Jaká licence se mění?

Chceme přejít ze stávající CC-BY-SA 2.0 na Open Database License (ODbL; Otevřená databázová licence) 1.0.

Licence pokrývá geografická data příspěvků (uzly, cesty, relace) a GPX stopy, které jste nahráli. To znamená cokoli, co je v databázi Postgresql a co výslovně zveřejňujeme, jako např. planet.osm.

Mapových dlaždic se už týkat nebude, vysvětlení níže.

Změna se netýká wiki, která zůstane pod CC BY-SA. Netýká se softwaru a zdrojových kódů k němu, které jsou většinou (ale ne vždy) pod GPL (GNU Public License).

Proč licenci měníme?

Naší stávající uživatelskou licencí je Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0. Není určena pro data a tvůrci licence prohlašují, že „Creative Commons nedoporučují používat licence Creative Commons pro databáze informací, jakou jsou vzdělávací nebo vědecké databáze“.

Projektu OpenStreetMap dělají obtíže zejména následující:

 • Stávající licence používá pouze autorské právo. To bez problému chrání tvůrčí díla, jako jsou psané dokumenty, obrázky a fotografie. Nechrání dostatečně data, zejména ve Spojených státech.
 • Stávající licence není určena pro data a databáze. Její interpretace je proto velmi obtížná. Pokud někdo vaše data používá pro mapu s několika vrstvami v knize, co všechno má být pod CC-BY-SA? Jen vrstva OpenStreetMap a její úpravy? Celá mapa včetně nesouvisejících vrstev a značek? Celá kniha?
 • Je obtížné nebo nemožné se ptát, co se smí a nesmí, neboť by to znamenalo jednotlivě žádat všechny tisíce přispěvatelů o svolení.
 • To znamená, že „ti dobří“ naše data používat nemohou, zatímco „ti špatní“ je beztak mohou používat.
 • Je obtížné nebo nemožné naše data míchat s daty pod jinými licencemi.

Další informace se dočtete na http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_CC_BY-SA_is_Unsuitable

Zvažovaly se jiné možnosti?

Ano. Existovaly tři hlavní možnosti. To, kterou variantu podporujete vy, závisí na tom, jak rozumíte termínu „svobodná a otevřená“. Věříme, že vznikl dostatečný konsensus, že naším směřováním by mělo být udržet copyleftovou licenci (podrobnosti vizte níže), ale vytvořenou speciálně pro data.

Nové podmínky pro přispěvatele také obsahují část, která vám a budoucím přispěvatelům umožňuje účastnit se změny licence, pokud budete stále aktivní.

Možnosti:

1. Uvolnit jako volné dílo (public domain)

Uvolnění něčeho jako volné dílo znamená umožnit komukoli dělat s daty cokoli, aniž by potřeboval jakékoli svolení a aniž by byl jakkoli omezen. V mnoha zemích to není možné, proto je místo toho potřeba vytvořit licenci, která popisuje totéž. Creative Commons doporučují licenci CC0. Licence public domain neobsahují žádné ustanovení o zachování licence, takže kdokoli může s daty OpenStreetMap míchat vlastní data, aniž by je poskytl k volnému užívání. Licence public domain jsou velmi krátké a jednoduše srozumitelné.

Velká část komunity OpenStreetMap by ráda přešla na takovou licenci.

Podstatná část přispěvatelů je však důrazně proti a my bychom rádi zachovali projekt sjednocený. Také existují obavy, že by velké organizace mohly vzít naše data a vytvořit lepší produkt. Tyto obavy se mohou i nemusejí zakládat na pravdě, ale jakmile přejdeme do public domain, jen velmi těžko bychom se vraceli.

Proto vás žádáme, abyste přijali změnu na licenci, která je stále copyleftová, ale je speciálně navržena pro databáze a lépe řeší naše obavy. Máte možnost zaškrnout čtvereček, kterým vyjádříte, že byste upřednostnili „Public domain“. Nové podmínky pro přispěvatele také obsahují explicitní mechanismus umožňující budoucí změny licence pomocí 2/3 většiny aktivních přispěvatelů.

2. Jiná copyleftová licence vytvořená pro data. Žádná taková neexistuje. Open Database License je jediná dostatečně vyvinutá licence. OpenStreetMap je tu průkopníkem.

3. Zachovat současnou licenci. Část komunity by ráda zůstala při stávající licenci, nejasnosti jsou podle nich užitečné. Vynucují si extrémně silný copyleft, i pokud se tím spoustě projektů zabrání využívat naše data. Také poukazují na to, že ODbL není vyzkoušena, OpenStreetMap bude jejím prvním velkým uživatelem, a také na to, že je delší a složitěji napsaná než stávající licence.

Další názory komunity na licenci ODbL najdete na stránkách:

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi starou a novou licencí?

Stará licence byla vytvořena pro umělecká díla jako text a fotografie. Nová licence vznikla speciálně pro data a databáze.

Stará licence se pokouší chránit data pouze pomocí autorského práva. Nová licence se snaží data chránit pomocí autorského práva, smluvně a pomocí zvláštních práv k databázi. Ochrana, kterou každý z těchto způsobů poskytuje, se na různých místech světa liší. Například zvláštní práva k databázi jsou chráněna v Evropě, ale ne v USA.

Obě licence jsou „Uveďte autora“ a „Zachovejte licenci“ (copyleft). Více o těchto termínech se dozvíte na stránce http://www.osmfoundation.org/wiki/License

Avšak mezi starou a novou licencí existuje jeden velký rozdíl v chápání „Zachovejte licenci“. Pokud podle staré licence někdo vytvoří mapu, musí mapu zachovat pod stejnou licencí, ale nemusí přímo uvolnit data, která k vytvoření mapy použil. Podle nové licence může mapu uvolnit pod jakoukoli licencí chce, pokud uvolní všechny doplňky a vylepšení, které k našim datům přidal. Hlavním důvodem pro tuto změnu je, že mapy lze nyní vytvářet pomocí vrstev z nekompatibilních zdrojů dat.

U staré licence bylo potřeba každou otázku ohledně licence řešit s tisíci přispěvatelů. Podle nové licence dovolujete Nadaci zveřejnit úplný soubor dat jako samostatnému vydavateli. Pokud vzniknou pochyby, zda lze použít data z OpenStreetMap pro nějaký konkrétní projekt, lze se zeptat Nadace, jestli s tím souhlasí nebo ne. Nadace k tomu vytvořila proces nazvaný „Komunitní vodítka“, aby se zajistilo, že budou konzultováni přispěvatelé, kteří mohou pomoci definovat odpověď.

Mohu věřit nadaci OpenStreetMap Foundation?

Nadace je „oddána podpoře růstu, rozvoje a šíření svobodných geografických dat a poskytování geografických dat, aby je mohl kdokoli používat a šířit.“ (http://www.osmfoundation.org)

Co by se ale stalo, kdyby Nadaci ovládli lidé s komerčními zájmy?

 • Práva ke všem datům, kterými jste přispěli, stále držíte vy, ne Nadace. V nových Pravidlech pro přispěvatele poskytujete Nadaci svolení uveřejňovat data POUZE pod svobodnou a otevřenou licencí.
 • Nadace nesmí vzít data a uveřejnit je pod komerční licencí.
 • Pokud Nadace nezveřejňuje pouze pod svobodnou a otevřenou licencí, porušila smlouvu s vámi. Kdokoli jiný může vytvořit a zveřejnit kopii existujících dat.
 • Pokud se má přejít na jinou svobodnou a otevřenou licenci, rozhodují o tom přispěvatelé, nikoli Nadace.