Cs:Tag:noname=yes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg noname = yes
Popis
Používá se k označení, že prvek nemá žádný název. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Názvy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: de factoPage for proposal

noname=yes

Značkou noname=yes můžete vyjádřit, že prvek nemá žádný název. Používá se to k odlišení od situace, kdy značka name=* chybí kvůli nekompletním datům tag OpenStreetMap (častá situace, ke které dochází třeba při obkreslování leteckých snímků Bing(en)).

Vrstvy mapy NoName zvýrazňují náš pokrok ve sbírání názvů ulic a poskytuje hrubou představu, zda silnice byly skutečně prozkoumány. Jedním z hlavních významů této značky je, že ulice označené značkou noname=yes mohou být přeskočeny, protože skutečně nemají jméno.

Stav

Tato značka byla diskutována mezi několika alternativami na Proposed features/Noname(en). Vypadá to, že zvítězila.

Implementace