Cs:Tag:tower:type=siren

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tower:type = siren
Elektronische Sirene ECN 2400.jpg
Popis
Stožár se sirénou Edit or translate this description.
Skupina: Man made
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: koncept

Stožár se sirénou

Sirény se používají ke svolávání hasičů nebo k varování civilního obyvatelstva v případě katastrofy, v soukromé a podnikatelské sféře pak hlavně jako požární alarm či alarm v případě vloupání. Ve větších průmyslových provozech mohou být sirény používány k signalizaci pracovního cyklu (začátek, přestávka, konec).

Jak mapovat

Zakreslete uzel uzel a připojte značky man_made=mast a tower:type=siren.

Pokud se jedná o zařízení pro varování v případě katastrofy nebo o svolávání hasičů, doplňte značkou emergency=siren. V tomto případě pak dbejte na další dodatečné značky.

Pokud je zařízení instalováno na budově, nebo části budovy (ale například také na požárních věžích tower:type=hose), značí se jen přidáním značky emergency=siren.

U sirén, které se nacházejí např. na ploché střeše budovy nebo věže, může být volitelně přidána značka location=roof.

Pokud je u sirény namontován solární panel a zařízení tak může být provozováno nezávisle na elektrické síti, může být případně připojena značka solar_panel=yes. K tomu patřící venkovní konstrukce se neoznačuje.

Vhodné kombinace

Příklady