Cs:Tag:tower:type=siren

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tower:type = siren
Elektronische Sirene ECN 2400.jpg
Popis
Stožár se sirénou Show/edit corresponding data item.
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Stožár se sirénou

Sirény se používají ke svolávání hasičů nebo k varování civilního obyvatelstva v případě katastrofy, v soukromé a podnikatelské sféře pak hlavně jako požární alarm či alarm v případě vloupání. Ve větších průmyslových provozech mohou být sirény používány k signalizaci pracovního cyklu (začátek, přestávka, konec).

Jak mapovat

Zakreslete uzel uzel a připojte značky man_made=mast a tower:type=siren.

Pokud se jedná o zařízení pro varování v případě katastrofy nebo o svolávání hasičů, doplňte značkou emergency=siren. V tomto případě pak dbejte na další dodatečné značky.

Pokud je zařízení instalováno na budově, nebo části budovy (ale například také na požárních věžích tower:type=hose), značí se jen přidáním značky emergency=siren.

U sirén, které se nacházejí např. na ploché střeše budovy nebo věže, může být volitelně přidána značka location=roof.

Pokud je u sirény namontován solární panel a zařízení tak může být provozováno nezávisle na elektrické síti, může být případně připojena značka solar_panel=yes. K tomu patřící venkovní konstrukce se neoznačuje.

Vhodné kombinace

Příklady