Fi:Lisenssin vaihto

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Muut (epäviralliset) käännökset englanninkielisestä alkuperäisversiosta:

Vaihdamme lisenssiä

OpenStreetMap (OSM) -projektin tavoitteena on luoda, tarjota ja ylläpitää vapaata karttatietoa, kuten maailmankarttaa. Projekti aloitettiin, koska monien vapaiksi miellettyjen karttojen hyödyntämiselle muissa sovelluksissa on sekä juridisia että teknisiä rajoituksia. Vapaa OpenStreetMap edistää kartta-aineiston käyttämistä luovasti, tuottavasti tai muilla yllättävillä tavoilla.

OpenStreetMap-projekti pyytää lähitulevaisuudessa vanhoja käyttäjiä antamaan luvan aiempien muokkaustensa jakamiseen uuden Open Database License 1.0 -lisenssin alla. Tällä sivulla kerrotaan syyt lisenssivaihdoksen tärkeyteen ja linkkejä tarkempiin lisätietoihin.

Käyttäjän vaihtoehdot

Malli käyttäjille näytettävästä päätössivusta on täällä.

Voit valita yhden kolmesta vaihtoehdosta.

 • Agree Suostut uusittuihin käyttösääntöihin (OpenStreetMap Contributor Terms: koko sopimusteksti, selkokielinen tiivistelmä), joka sisältää aiempien muokkaustesi lisensoinnin ODbL-lisenssin alla. Kaikki aiemmin lisäämäsi tiedot pysyvät ikuisesti saatavilla CC-BY-SA-lisenssin alla. Tämä koskee myös kaikkia niitä tekemiäsi lisäyksiä, jotka teet ennen lopullista lisenssin vaihdosta. Lisenssiä ei vaihdeta, ellei riittävän suurelle osalle vanhaa aineistoa saada lupaa uuden lisenssin käyttöön. Lisenssin lopulta vaihtuessa tietokantaa uusine muutoksineen jaetaan ODbL-lisenssin alaisena. Alempana on lisätietoja nykyisen ja uuden lisenssin eroavaisuuksista.
 • Agree, and I consider my contributions Public Domain Vaikutus on sama kuin valinta Agree, mutta saatat tiettäväksi että toivoisit projektin tarjoavan karttatiedon kaikkien käyttöön ilman minkäänlaisia rajoituksia (kuten attribuutio ja share-alike). Tämä tieto voi auttaa tulevaisuudessa projektin luotsaamista käyttäjien toivomaan suuntaan.
 • Decline. Et hyväksy uusia käyttösääntöjä (OpenStreetMap Contributor Terms). Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että et salli aikaisempien muokkaustesi jakamista ODbL-lisenssin alla.

Mihin lisenssiä tarvitaan?

Tavoitteemme on tarjota vapaata ja kaikille avointa geodataa. Varmistaaksemme että lisäämäsi tiedot tarjotaan vapaasti ja avoimesti, ja ettei näitä vapauksia voida piilottaa, lisenssimme ehdot edellyttävät käyttäjiltä näiden vapauksien säilyttämistä.

Minkä lisenssiä vaihdetaan?

Nykyinen CC-BY-SA 2.0 -lisenssi vaihdetaan Open Database License (OdbL) 1.0 -lisenssiin.

Lisenssi kattaa sekä syöttämäsi geodatan (pisteet, polut, relaatiot) ja lähettämäsi GPX-jäljet. Toisinsanoen kaiken tiedon projektin Postgresql -tietokannassa ja jota julkaistaan, esim. planet.osm -tiedostona.

Projektin selailtavan kartan karttakuvat eivät kuulu uuden lisenssin alle; selitys alempana.

Vaihdos ei koske tämän wikin sisältöä, joka säilyy CC-BY-SA:na. Vaihdos ei myöskään koske mitään ohjelmistoja tai ohjelmien lähdekoodeja, joista useimmat, mutta eivät kaikki, ovat GPL-lisenssin alla.

Miksi lisenssiä vaihdetaan?

Nykyinen lisenssi Creative Commons Attribution Share-Alike 2.0 ei ole suunniteltu tietokantojen eikä datan suojaamiseen. Lisenssin luonut taho on todennut, että ”Creative Commons ei suosittele Creative Commons -lisenssien käyttöä informaatiotietokantoihin, kuten opetus- ja tieteellisiin tietokantoihin.”

Tärkeimmät epäkohdat OpenStreetMap-projektin kannalta ovat:

 • Nykyinen lisenssi perustuu vain tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeus suojaa teoskynnyksen ylittäviä töitä, kuten tekstejä, kuvia ja valokuvia. Erityisesti Yhdysvalloissa se ei suojaa ”ei-luovan” työn tuloksena syntynyttä dataa.
 • Nykyistä lisenssiä ei ole suunniteltu datalla ja tietokannoille, joten sen tulkinta projektin karttadatan jakamisessa on vaikeaa. Jos joku käyttäisi syöttämääsi dataa tekemänsä kirjan kartassa, ja kartassa olisi useita toisistaan riippumattomia aineistoja, minkä kaiken pitäisi olla jaettavissa CC-BY-SA:n alaisena? Vain OpenStreetMap-aineisto parannuksineen? Kaikki karttakuvan sisältämät tiedot? Koko kirja?
 • Nykyisin on mahdotonta saada pitävää vastausta useimpiin kysymyksiin mitä karttatiedon kanssa saa tai ei saa tehdä, koska kaikilta tuhansilta muokkaajilta täytyisi saada erikseen lupa.
 • Nykyistä lisenssiä kunnioittavat käyttäjät eivät siten voi käyttää karttatietojamme, kun samalla röyhkeillä tahoilla ei välttämättä ole mitään esteitä aineiston käyttämiseen.
 • Karttatietomme yhteiskäyttö muiden lisenssien alaisten tietojen kanssa on vaikeaa tai mahdotonta.

Tarkennusta nykyisen lisenssi soveltumattomuudesta löytyy englanniksi: [1]

Mitä muita vaihtoehtoja on tutkittu?

Mahdollisia vaihtoehtoja on kolme. Kannattamasi vaihtoehto riippuu siitä, mitä ”vapaa ja avoin” merkitsee sinulle. Uskomme että projektin käyttäjien kesken on saavutettu riittävä konsensus share-alike -ehdon sisältävän lisenssin käyttämiseksi, mutta sellaisen lisenssin joka on suunniteltu ja kirjoitettu nimenomaisesti datalle.

Uusissa käyttöehdoissa on myös kohta joka sallii sinun ja muiden tulevien kartoittajien osallistua mahdollisiin myöhempiin lisenssimuutoksiin, edellyttäen että kukin pysyy projektin aktiivisena käyttäjänä.

Vaihtoehdot ovat:

1. ”Public Domain” -lisenssi

Englantilainen termi Public Domain tarkoittaa vapaasti, täysin ilman rajoituksia, kaikkien käytettävissä olevaa aineistoa. Tämä ei ole monissa maissa laillisesti mahdollista (esim. niinsanotut moraaliset tekijänoikeudet), joten käytännössä käytetään saman vaikutuksen antavaa lisenssiä. Creative Commons suosittelee CC0 -lisenssiä. Public Domain -lisensseissä ei ole Share-Alike -ehtoa, eli kuka tahansa voi käyttää tietoja omien tietojensa parantamiseen, antamatta mitään vapaasti takaisin. Public Domain -lisenssit ovat hyvin lyhyitä ja helposti ymmärrettäviä.

Suurikin osa OpenStreetMap-yhteisöstä tukisi siirtymistä Public Domain -lisenssiin, mutta merkittävä osa käyttäjistä vastustaa tällaista kiihkeästi ja haluamme pitää projektin yhtenäisenä. On myös pelättävissä, että suuret organisaatiot voisivat ottaa tietokantamme omiensa parannukseksi ja julkaista tarjoamaamme paremman tuotteen. Pelko voi olla todellinen tai aiheeton, mutta Public Domain -lisenssin valinnan jälkeen olisi erittäin vaikeaa palata takaisin suojatumpaan lisenssiin.

Pyydämme siksi että hyväksyt vaihdoksen lisenssiin, joka säilyttää Share-Alike -ehdon, mutta joka on suunniteltu ja kirjoitettu tietokannoille. Voit valita samalla lomakkeella rastin, jolla ilmoitat kannattavasi mieluummin Public Domain -tyyppistä lisenssiä OpenStreetMapin tiedoille. Käyttöehdoissa on myös mekanismi, jolla kaksi kolmasosaa aktiivisista käyttäjistä voi tulevaisuudessa vaihtaa jatkossa julkaistavan datan lisenssiä.

2. Muu datalle suunniteltu Share-Alike -lisenssi. Tällaisia ei vielä ole olemassa, Open Database License (ODbL) on ainoa valmiiksi saatu laatuaan.

3. Pitäytyminen nykyisessä lisenssissä. Osa käyttäjistä toivoo että pitäytyisimme nykyisessä lisenssissä ja esittää että lisenssin epäselvyys tietokantaan sovellettuna on vain hyvä asia. Lisenssi saattaa pakottaa Share-Alike ehdon moniin tuotoksiin, joihin karttatietojamme ei tämän takia voida tai uskalleta käyttää. Vaihtoehdon kannattajien taholta on myös perusteltu että ODbL-lisenssiä ei ole testattu oikeudessa, että OpenStreetMap on lisenssin ensimmäinen suuri käyttäjä ja uusi lisenssi on monimutkaisempi kuin nykyinen lisenssi.

Kartoitusyhteisön reaktioista ja perusteluista puolesta ja vastaan löytyy (englanniksi) lisää sivuja:

Open Data License/Why You Should Vote Yes

Open Data License/Why You Should Vote No

Nykyisen ja uuden lisenssin erot?

Nykyinen lisenssi on tehty teoskynnyksen ylittäville teoksille. Uusi lisenssi on kirjoitettu erityisesti datalle ja tietokannoille.

Nykyinen lisenssi nojaa vain tekijänoikeuteen. Uusi lisenssi käyttää tekijänoikeutta, sopimusoikeutta ja tietokantaoikeutta halutun suojan saavuttamiseksi. Kukin edellämainituista osista tarjoaa vaihtelevaa suojaa eri maissa; esim. tietokantaoikeutta ei tunneta Yhdysvalloissa.

Molemmat lisenssit sisältävät käytölle ehdot ”Nimeä” ja ”Tarttuva” (”sama lisenssi”). Näiden merkityksestä nimenomaisesti karttadatan ja karttojen yhteydessä löytyy (englanniksi) sivulta http://www.osmfoundation.org/wiki/License

Lisensseissä on merkittävä ero Share-Alike -ehdossa. Vanhan lisenssin alla kenen tahansa karttatiedoistamme tekemän kartan lisenssin on oltava sama (CC-BY-SA), mutta kartan tekijän ei tarvitse jakaa mitään kartan luomiseksi käyttämiään muita tai parannettuja tietoja. Uusi lisenssi sallii heidän käyttävän mitä tahansa lisenssiä luomansa kartan levittämiseen, mutta vain jos he jakavat kaikki karttatietoihimme tekemänsä muutokset. Tärkein syy tähän muutokseen on sallia karttatietojemme käyttö kartoissa sellaisten aineistojen kanssa, joita ei ole saatavilla yhteensopivalla lisenssillä.

Nykyisessä lisenssissä ei ole yhtä tahoa joka voisi tulkita lisenssiä, vaan epäselvät käyttötapaukset täytyy kysyä jokaiselta (tuhansilta) käyttäjiltä. Uusi lisenssi sallii OpenStreetMap Foundation -säätiön julkaista koko tietokantaa ja jos lisenssin sopivuudesta mihinkään projektiin tai käyttötapaan on epäselvyytttä, säätiö voi antaa yksimielisen vastauksen. Säätiö on luonut ”Community Guidelines” -prosessin varmistamaan että tiedon syöttäjien mielipide tulee kuulluksi ja vaikuttaa annettaviin vastauksiin.

Voiko säätiöön luottaa?

Säätiön perustamiskirjaan merkattu säätiön tarkoitus on vapaasti suomentaen ”edistää vapaa geodatan kasvua, kehitystä ja jakelua sekä geodatan jakamista kaikille käytettäväksi ja jaettavaksi”. ( http://www.osmfoundation.org )

Entä jos kaupallinen taho valtaa säätiön?

 • Oikeus kaikkeen lisäämääsi dataan säilyy aina sinulla. Uusissa käyttösäännöissä annat säätiölle luvan julkaista tietoja muiden käyttöön, mutta vain vapaan ja avoimen lisenssin alla.
 • Säätiöllä ei ole valtaa ottaa karttatietoja ja julkaista niitä kaupallisen lisenssin alla.
 • Jos säätiö ei noudattaisi julkaisuehtoja (vain vapaan ja avoin lisenssi), se rikkoisi kanssasi solmittua käyttösopimusta. Siihenastiset tiedot voisi kopioida ja julkaista saman lisenssin alla muun tahon toimesta.
 • Jos lisenssiä tulevaisuudessa muutettaisiin toiseen vapaaseen ja avoimeen lisenssiin, valta päätökseen on aktiivisilla käyttäjillä eikä säätiöllä.

Warning: Default sort key "ODbL/We Are Changing The License" overrides earlier default sort key "Lisenssin vaihto".