Fi:Suomi/Joukkoliikenne/HSL

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Helsingin seudun liikenne (HSL) organisoi joukkoliikenteen Helsingin ja usempien lähikuntien alueella.

Datalähteitä

HSL:n pysäkit, reitit ja aikatauluinformaatio ovat saatavilla digitransit.fi GraphQL-API:n avulla. Myös GTFS-muotoinen ajantasainen tiedostopaketti on saatavilla.

Liityntäpysäköintiin liittyvää dataa on saatavilla liityntäpysäköinnin inforjärjestelmän REST API:n kautta. Lisäksi erilaisia aineistopaketteja (kuten myyntipisteet, kaupunkipyöräasemat, taksavyöhykkeet jne.) on ajoittain koottu myös HSL:n paikkatietoaineistojen latausportaaliin, mistä ne ovat ladattavissa mm. seuraavissa formaateissa : excel, KML, ESRI-shapefile & GeoJSON.

Nämä yllä mainitut datalähteet ovat vapaasti käytettävissä OpenStreetMapiin vientiä varten tähän lupaan nojautuen.

Lisätietoa HSL:n avoimesta datasta : https://www.hsl.fi/avoindata

Vertailu

OSM:n ja Digitransit-API:n takaa löytyvää dataa vertaillaan (puoli)automaattisesti näillä sivuilla:

Vyöhykkeet

Vuonna 2019 käyttöönotetut maksuvyöhykkeet: A, B, C, D

Linkit