Fi:Yleisimmät virheet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Piirto-ohjeet -sivun lisäksi on joillekin tehokkaampaa lukea miten karttaa ei kannata piirtää. Kaikkia näitä virheitä on tavattu kartalta.

Osa voi olla vahinkoja, osa seurausta ikivanhoista ohjeista - englanninkielisetkin ohjeet jäävät usein päivittämättä vaikka postituslistoilla (eng) jokin käytäntö todettaisiin vanhentuneeksi, tai kriittisten virheiden listan ulkopuolella osa asioista voi olla vähäpätöisiä ja työläämpiä tehdä "oikein".

Kriittiset
Virhe Miksei näin? Korjaaminen (JOSM) Korjaaminen (Potlatch) kuva
Risteävillä teillä ei ole yhteistä pistettä Erityisesti reitityskäyttöön yhteydet teiden kesken täytyy olla yksiselitteisesti määritelty. Valitse Muokkaa - poista valinta tai paina U-näppäintä, jotta mitään ei ole valittuna. Valitse vasemman reunan painikepalkista "Piirrä pisteitä" -tila ja napsauta hiirellä teiden risteyskohtaa.
Eri korkeuksilla (layer=*) kulkevien risteävien teiden risteyskohdassa on yhteinen piste. Yhteisen pisteen kautta reititysohjelmat luulevat esim. kääntymisen olevan mahdollista alittavalta tieltä suoraan sillan päälle. Valitse piste ja sitten valikosta Työkalut - Erota polut. Siirrä yhä valittuna olevaa pistettä hieman ja tarvittaessa poista jommalta kummalta tai molemmilta teiltä tarpeeton piste. Valitse ensin yksi risteävistä teistä ja sitten voit valita virheellisen pisteen. Paina delete-näppäintä ja piste poistetaan. Jos piste oli tarpeen tien muodon esittämiseen, lisää polulle uusi piste viereisten pisteiden välille ja siirrä se oikealle kohdalle.
Liikenneympyrä väärään suuntaan Liikenneympyröille ja kiertoliittymille käytetty tagi junction=roundabout merkitsee myös yksisuuntaista liikennettä. Jos polku on väärään suuntaan,
 • reititysohjelmat opastavat kiertämään kiertoliittymää (Suomessa) myötäpäivään eli liikennettä vastaan
 • mahdolliset kääntymiskieltojen määritykset eivät pidä paikkaansa jos laskettu reitti kulkee väärään suuntaan
 • yksisuuntaisuusnuolet piirretään kartalle väärään suuntaan.
 • Valitse polku tai polut jotka muodostavat kiertoliittymän ympyrän
 • Valikosta Työkalut - Käännä polut tai pikanäppäin R
 • Valitse kiertoliittymän muodostava polku
 • napsauta vasemman alanurkan kuvaketta, jossa kolme nuolta osoittaa seuraavaan ympyrän kolmannekseen - huomaat nuolten suunnan vaihtuvan
 • Jos kiertoliittymä on useammassa osassa, nuolikuvake on suora nuoli polun päätepisteiden välisessä kulmassa - varmista jokaiselle osalle oikea suunta
Järven rantaviivassa yli 1000 pistettä Huhtikuussa 2009 käyttöön otettu API0.6 -järjestelmä rajoittaa yksittäisten polkujen pituuden 2000 pisteeseen. Tällä halutaan rajoittaa tiedonsiirtomääriä: yhdenkin pisteen lisäämiseksi polkuun tai poistamiseksi koko polku joudutaan lähettämään uudestaan.

Vaatimus coastline-tagin käytöstä voi poistua myöhemmin, jos yleisimmät piirto-ohjelmat oppivat käsittelemään natural=water -tagattuja polkuja coastline-polkuja vastaavasti ja yhdistämään peräkkäiset polut suljetuksi poluksi.

Kaikki tai lähes kaikki Suomen suuret järvet on vuoden 2010 alkupuoliskolla muutettu multipolygon -relaatioilla mallinnetuiksi natural=water -alueiksi, ja näitä hyödyntävät ohjelmat alkavat pärjätä hyvin tai kohtuullisesti.
 • Poista polulta tagi natural=water ja lisää natural=coastline, jos näin ei ole jo.
 • Katkaise rantaviivaa kuvaava polku n. 500 pisteen pituisiksi osiksi - näin seuraaville jää tilaa tarkentaa rantaviivaa vain lisäämällä pisteitä.
 • Varmista että kaikki uudet osat ovat peräkkäin kiinni toisissaan ja vesi polun kulkusuunnassa oikealla, muutoin vesi "tulvii" tee multipolygon -relaatio, jossa kaikki rantaa kuvaavat viivat ovat mukana ja roolissa "outer", sekä kaikkien saarien rannat mukana ja roolissa "inner".
Koska pitkien teiden tallennus palvelimelle kestää pitkään, voi potlatchilta ilmeisesti jäädä tallennus kesken joissain tilanteissa tai aiempi tallennus valmistua uudemman version tallenusta myöhemmin ja kartalle jäädä päällekkäisiä polkuja, joten emme suosittele sitä tämän ongelman korjaamiseen.
 • Valitse ylipitkä polku
 • Muuta tarvittaessa tagiksi natural=coastline kuten JOSM:inkin kanssa
 • Klikkaa polun vierestä jotta polku tallennetaan.
 • Odota, odota.
 • Valitse ylipitkä polku
 • Valitse jokin polun piste
 • Napsauta saksien kuvaa vasemmassa alanurkassa ja potlatch katkaisee polun kahtia - koska ympyrän halkaisu vaatii kaksi katkaisu, potlatch on katkaissut polun myös sen näennäisestä alkupisteestä.
 • Klikkaa polun vierestä jotta polku tallennetaan.
 • Odota, odota.
 • Toista kunnes kaikkien osien pituudet ovat alle 1000 pistettä.
Järvi piirretty useana alueena joilla päällekkäisiä reunaviivoja ulapalla.
 • Järven selällä ei luonnossa kulje rajaa
 • Rantaviivan pituuden laskeminen antaa vääriä tuloksia
 • Järven selälle voisi ohjelmasta riippuen piirtyä ylimääräinen rantaviiva
 • Katkaise kaikki rantaviivat niistä pisteistä joissa ulapan ylittävät osuudet alkavat.
 • Poista ulapan ylittävät osat
 • Jos jäljelle jääneiden polkujen yhteenlaskettu pituus on alle tuhat pistettä, voit yhdistää ne kaikki. Oikea tagi on silloin natural=water.
 • Jos kaikkia polkuja ei yhdistetty, katso että poluilla on tagi natural=coastline ja että niillä ei ole tagia natural=water. Varmista että kaikilla poluilla vesi on polun kulkusuunnassa oikealla puolella.
Merkittävät
Virhe Miksei näin? Korjaaminen (JOSM) Korjaaminen (Potlatch) kuva
Talo piirretty (lähes) tiehen kiinni Useimmat talot ovat kaupunkiympäristöissäkin vähintään kuuden metrin päässä tien keskiviivaa kuvaavasta polusta, usein kauempanakin.

Summittaisen mittailun helpottamiseksi vertaa ajokaistojen leveyteen (yleisesti 2,5-3,2 metriä/kaista kaupungeissa), kadunvarren pysäköintiruutujen leveyteen (2-2,2 metriä), jalkakäytävien leveyteen (2 - 4 metriä, 1,5 metriä on jo todella kapea).

Kartalla Mapnik-tasolla suurimmalla zoomitasolla käytännössä kaikki talot pitäisi jäädä/piirtyä selvästi irralleen siitä tiestä jonka varrella ne ovat; poikkeuksia varmaan löytyy jos etsitään.

Siirrä talon nurkkia kauemmas tiestä.

Jos talo on suorakulmainen, voit käyttää JOSMin työkalua "luo alueita" (pikanäppäin x) ja raahata virheellistä seinää kauemmaksi sekä lopuksi poistaa vanhat, liian lähelle jääneet pisteet.

Virhettä on lähes mahdoton korjata oikein potlatchilla, koska pisteiden etäisyyksiä (metreissä) ei näytetä. Jos olet aivan varma tapauksesta, voit silti zoomata mahdollisimman lähelle ja siirtää pistettä kauemmas tiestä yrittäen säilyttää mahdolliset suorat kulmat.
Järvi tai joki piirretty tien ali ilman että tie kulkisi sillalla Tarkista kumpi korjaus on tarpeen: tieosuuden merkkaaminen sillaksi vai rantaviivan siirtäminen sopivan matkan päähän tiestä - jos tiestä on gps-jälkiä.