No:Oslomarka

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

wikipedia:Oslomarka is usually used for all the recreational areas around Oslo, Norway.

Status

 • Blåmerkede stier og ruter, feks Kyststien, Rondanestien og Asbjørnsenstien
 • Stikryss med skilt (fot, ski, sykkel)
 • Naturstier, kulturstier, trimløyper med merking/skilt, blant annet Kjerratstien
 • God dekning av nærurbane stier
 • Turveier (til forskjell fra bilveier: Grusveien Østmarksr.-Sarabråten er feks en mer dedikert turvei enn Rustadsaga-Mariholtet)
 • Turveier som Oslo kommune har skiltet. De leder ofte til Markagrensa. Bærum kommune sine er ikke lagt inn.
 • Kongeveier, Ankerveien, Greveveien, oldtidsveier
 • Ferdselsrestriksjoner på stier i verneområder
 • Vinterstier (stier som erfaringsmessig er hardtråkket om vinteren)
 • Veier som er stengt for allmenn ferdsel med motorkjøretøy
 • Veier med bomavgift og tidsbegrenset enveiskjøring
 • Veier som blir brøytet (viktig til skiløypeplan)
 • Skiløyper, inkludert klassifisering av prepareringsgrad og upreparerte/nedlagte løyper
 • Lysløyper
 • Alpintraseer, feks Tryvann, Varingskollen, Grefsenkleiva, Kirkerud
 • Viktige skirenn: Feks Holmenkollmarsjen, Grenaderen, Vestergyllen
 • Historiske konkurranseskiløyper i Holmenkollen
 • Skilekområder
 • Akebakker
 • Hundekjøringsløyper
 • Terrengsykkelritt, feks Terrengsykkelrittet, Vestmarkrittet, og UB cup rittene
 • Utforsykkelløyper i Tryvann og Frognerseteren
 • Navnsatt stier kjent i terrengsykkelmiljøet, feks Trulsrunden
 • Utfartsparkeringer, buss og tog
 • DNT hytter og andre betjente og ubetjente overnattingshytter
 • Markastuer med servering
 • Gapahuker
 • Navngitte utleibare hytter (SiO, kystledhyttene, speider, etc.)
 • Bålplasser; godkjente og øvrige (angitt med tidsrom de er lov å benytte).
 • Utsiktspunkter
 • Importert Markagrensa
 • Importert grenser for naturreservater og verneområder fra Naturbase
 • Skissert flere hogstfelt
 • Oversikt over vassdragene (relasjoner)
 • Angitt hvilke vann som er drikkevannskilde
 • Angitt fiskevann

Relatert innhold

Planer og ambisjoner

 • Gamle veifar, tømmerslep, byveier, etc.
 • Angi stiens underlag med tanke på å lage kart som viser bærekraftige stier
 • Angi vanskelighetsgrad ifm. terrengsykling
 • Ønsker å importere kulturminneregisteret, men det er rettighetsbegrenset
 • Turveier i Bærum kommune