Pl:Offset bazy danych obrazów

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Imagery Offset Database)
Jump to navigation Jump to search

W tym artykule opisano „Offset bazy danych obrazów” i jej użycie w JOSM i, ewentualnie, innych edytorach dla OSM. Serwer API jest opisany tutaj.

Wprowadzenie

Każdy maper fotelowy powinien wiedzieć, że wszystkie zdalnie wykrywane zdjęcia (np. zdjęcia satelitarne i zdjęcia lotnicze) i inne źródła, z wyjątkiem śladów GPS, są zazwyczaj słabo dopasowane do rzeczywistości. W rezultacie każdy mapujący powinien być w stanie wyrównać zdjęcia w preferowanym edytorze przy użyciu śladów GPS. Proces trwa od 5 do 10 minut, a ze względu na dokładność GPS wyniki są różne. Nie jest tak źle, jeśli jesteś jedynym mapującym w obrębie setek kilometrów w ciągu setek lat, ale w przypadku mapowania w współpracy z innymi nawet jeden metr ma znaczenie.

W JOSM problem ten został częściowo rozwiązany, gdy przesunięcia obrazów zostały dopasowane do dokładnych liczb, które można udostępnić. W rezultacie opracowano kilka sposobów udostępniania przesunięć:

  • zakładki edytora: powiązane z pojedynczym komputerem; trzeba by przerobić wszystkie prace w innym miejscu;
  • listy offsetowe na regionalnych stronach wiki: nikt nie czyta Wiki, z wyjątkiem jej współtwórców;
  • węzły note=Bing offset: -4;10: skuteczne, ale można je pominąć podczas pobierania;
  • wieloboki z dołączonymi wartościami przesunięcia: może być przetwarzany automatycznie, ale zbyt trudny do mapowania (w ciągu dwóch lat wykonano tylko 28).

Główną wadą jest to, że wszystkie te techniki nie mają zastosowania do innych edytorów: algorytm obliczania przesunięcia JOSM może być trudny do wdrożenia w innych modelach danych.

Offset bazy danych

Analiza problemu ujawniła dwa potencjalne rozwiązania, oba równie skuteczne. Baza danych offsetów i wtyczka offsetowa implementują obie: nie wykluczają się wzajemnie, ale uzupełniają się wzajemnie, umożliwiając programowi odwzorowującemu weryfikację nie tylko śladu GPS, ale także alternatywną metodę wyrównania.

Każdy obiekt w bazie danych OSM ma współrzędne (w stopniach na WGS84 projection/EPSG:4326), datę utworzenia, autora i opis, które pomagają określić przydatność i pokrycie offsetu.

Geometrie kalibracji

Wyrównanie według śladów jest złe, głównie dlatego, że ślady prawie nigdy nie podążają za środkiem drogi. Nieodłączna słabość dokładności danych GPS prowadzi do znacznego dryfowania śladów, więc trudno jest określić prawidłowe przesunięcie obrazu. W rezultacie różni mapujący często określają różne wartości przesunięcia dla tego samego zdjęcia.

Geometria kalibracji jest geometrią punktową lub liniową, która odpowiada odwzorowywanemu obiektowi świata rzeczywistego o wystarczającym rozmiarze i z wystarczającym kontrastem krawędzi z otaczającym go obszarem, dzięki czemu można go wykorzystać do kalibracji wyrównania zdjęć nad jego obszarem ogólnym. Oczywiście taki obiekt do mapowania powinien być łatwo rozpoznawalny na zdalnie wykrywanych obrazach. Geometrię obiektu należy śledzić za pomocą wstępnie wyrównanego obrazu o najwyższej możliwej rozdzielczości. Geometria może być następnie użyta do wyrównywania dowolnych obrazów w bezpośrednim obszarze, nawet jeśli obrazy nie zostały przechwycone przed datą przechwycenia obrazu, z którego pierwotnie prześledzono geometrię kalibracji.

Przesunięcia obrazów

Klasyczny sposób zapisywania przesunięcia, pozwalający wyrównać zdjęcia za pomocą jednego przycisku. Baza danych zawiera współrzędne niektórych punktów, zarówno na mapie, jak i na zdjęciach; różnica między, która pokazuje wartość przesunięcia. Ponieważ na różnych poziomach powiększenia źródła zdjęć czasami pokazują różne obrazy, przechowywane są również nawiasy poziomu powiększenia.

Innymi słowy, jest to scentralizowane magazynowanie z przesunięciem zakładki, nie powiązane z pojedynczym edytorem.

Przestarzałe przesunięcia

Obrazy są często aktualizowane, co skutkuje przestarzałymi wartościami przesunięcia. Geometrie kalibracji czasami okazują się być śledzone za pomocą źle dopasowanych zdjęć lub obiekty, które reprezentują, znikają z obrazów. Ktoś mógł wprowadzić swoje offsetowe zakładki, a inni udowodnili, że się mylili. We wszystkich takich przypadkach odpowiednie wpisy są oznaczone jako przestarzałe, a powód jest również przechowywany. Przesunięć nie można aktualizować, można tylko wycofać i odtworzyć przesunięcie. Brak wersji pozwala na łatwiejsze odzyskanie przypadkowo lub złośliwie usuniętych odsunięć i sprawdzenie poprawności nowych wpisów.

Dlaczego nie dane OSM

Dlaczego nie przechowywać geometrii kalibracji w bazie danych OSM? Możemy użyć specjalnego znacznika, na przykład calibration=yes, umieszczając go na idealnie wyrównanych obiektach. Tak to działało na początku, zanim autor zrozumiał rozmiar kodu zajmującego się pobieraniem i przesyłaniem takich obiektów, różne kontrole spójności, powiązane działania i ostrzeżenia. Nie można polegać na danych OpenStreetMap, które mogą być modyfikowane przez kogokolwiek w dowolnym momencie. Rzadko zdarza się, aby węzły, zwłaszcza w zaludnionych miejscach, pozostały w swojej pierwszej wersji. Geometrie kalibracji powinny być idealnie wyrównane, ale co, jeśli jakiś mapujący chciałby dopasować jeden „bardziej precyzyjnie”, przesuwając go zgodnie z jego/jej warstwą obrazu?

Przechowywanie informacji o przesunięciu obrazów w OSM jest jeszcze bardziej bezcelowe. Jak opisano we wstępie, wcześniej było tego dużo, ale każdy przypadek jest powiązany z jednym edytorem, rzadko podając jakiekolwiek dodatkowe informacje z wyjątkiem wartości przesunięcia i łatwo gubiąc w innych danych; powoli staje się przestarzały.

Licencja

Baza danych offsetów i jej fragmenty są publikowane na PDDL licencji: skutecznie CC0 dla baz danych. Oznacza to, że jeśli dostawca obrazów chciałby skorygować wyrównanie warstwy za pomocą naszych zebranych offsetów, nikt nie może ich zatrzymać. Przesyłając offset lub geometrię do bazy danych offsetu, zgadzasz się, że zostanie ona rozprowadzona na licencji PDDL.

Aby zapobiec „zanieczyszczeniu” bazy danych za pomocą OpenStreetMap ODbL, usługa dystansuje się jak najwięcej od danych OSM. Każdy punkt geometrii kalibracji jest weryfikowany przez użytkownika przesyłającego go i nie ma korelacji ze śladami GPS dla przesunięć obrazów: wyrównanie obrazów jest procesem artystycznym, a nie pochodną geometrii śladów.

Stosowanie z edytorami OSM

JOSM

Zobacz instrukcję wtyczki dla JOSM i ilustrowany, krok po kroku, poradnik szybkiego startu.

Vespucci

Od wersji 0.9.4 Vespucci obsługuje odczytywanie i ustawianie przesunięć z bazy danych. Obecnie geometrie nie są obsługiwane.

Interfejs sieciowy

http://offsets.textual.ru/