Pl:Tag:noexit=yes

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:noexit)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg noexit = yes
Noexit.jpg
Opis
Używany na końcu highway=*, aby wskazać, że nie ma możliwości dalszego przemieszczania się wzdłuż formalnej ścieżki lub trasy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w rzeczywistości

noexit=yes - używamy ten tag na końcu linii otagowanej jako highway=* aby wskazać, że nie ma możliwości poruszania się dalej wzdłuż tej drogi żadnym środkiem transportu, nawet pieszo.

Opis

Ten tag jest przydatny głównie wtedy, gdy droga lub ścieżka kończy się blisko innej, do której nie ma możliwości dostania się z powodu płotu lub innej przeszkody. Połączenie tych dróg byłoby błędem.
Pomaga on innym mapującym i programom sprawdzającym poprawność danych ocenić daną sytuację we właściwy sposób. Nie powinien być stosowany, gdy jest to ślepy zaułek dla jednego ze środków transportu, ale gdzie inaczej można kontynuować trasę.
Dla przykładu nie używamy tego tagu na końcu drogi dla samochodów, gdy dalej prowadzi ścieżka bądź chodnik. Gdy droga kończy się zawrotką używamy tagu highway=turning_circle.

Kiedy chcemy zasygnalizować, że droga ma ciąg dalszy, jednak nie jest możliwe mapowanie go z jakiegoś powodu używamy tagu fixme=continue (bądź cokolwiek innego).

Nie używamy tego tagu na ciekach i torach kolejowych.
Dla kozłów oporowych używamy tagu railway=buffer_stop.

Zobacz też