Pl:Key:species:pl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg species:pl
Opis
Klucz do oznaczenia nazwy gatunku rośliny lub zwierzęcia w języku polskim. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

species:pl=* – klucz do oznaczenia gatunku rośliny lub zwierzęcia w języku polskim.

Przykłady

natural=tree
species=Quercus robur
species:pl=Dąb szypułkowy
Nie wpisujemy nazwy gatunku do name!

Jeśli nie znamy dokładnego gatunku, można użyć klucza genus=*:
natural=tree
genus=Quercus
genus:pl=Dąb

Zobacz też