Pl:Lacking proper attribution/Example email

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

To jest przykładowy e-mail, którego możesz użyć w przypadku napotkania nieprawidłowej atrybucji lub naruszenia licencji. Staraj się, aby przekaz był uprzejmy i pozytywny dla odbiorcy. Aby zachęcał do dalszego używania OSM, ale z zachowaniem prawidłowej atrybucji.

Tekst powinien być zmodyfikowany stosownie do konkretnej sytuacji.


Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa jako jeden z autorów OpenStreetMap, jak również w imieniu
polskiej społeczności OpenStreetMap oraz stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.
Cieszę się, że korzystają państwo z OpenStreetMap na swojej stronie:
(Adres strony www z brakującą/nieprawidłową atrybucją).

Zauważyłem jednak, że na mapie z wyżej wymienionej strony brak odpowiedniej
informacji (tzw. atrybucji) na temat pochodzenia danych oraz licencji.
Licencja OpenStreetMap wymaga umieszczenia w widocznym miejscu na mapie
informacji o autorstwie (np. w postaci tekstu "© autorzy OpenStreetMap")
oraz umożliwienia użytkownikom (najlepiej w formie odnośnika) zapoznania się
z treścią licencji.
Więcej informacji na temat licencji znajduje się na stronach:
https://www.openstreetmap.org/copyright
http://openstreetmap.org.pl/osm/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/licencja-odbl

Prawidłowa atrybucja pomaga uniknąć nieporozumień, jakie jest
źródło danych mapy oraz jak wolno wykorzystać dalej taką mapę.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związanie z OSM lub jej wykorzystaniem,
zapraszam do kontaktu.
Kanały komunikacji z polską społecznością OpenStreetMap:
http://openstreetmap.org.pl/osm/kontakt/

Będę wdzięczny za przesłanie potwierdzenia odbioru niniejszego e-maila.

Z poważaniem
(Imię i nazwisko)