Pl:Lacking proper attribution/Example email

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

To jest przykładowy email, którego możesz użyć w przypadku napotkania nieprawidłowej atrybucji lub naruszenia licencji. Staraj się aby przekaz był uprzejmy i pozytywny dla odbiorcy. Aby zachęcał do dalszego używania OSM ale z zachowaniem prawidłowej atrybucji.

Tekst powinien być zmodyfikowany stosownie do konkretnej sytuacji.


Zwracam się do Państwa jako jeden z autorów OpenStreetMap jak również 
w imieniu polskiej społeczności OpenStreetMap oraz stowarzyszenia OpenStreetMap Polska. 
Cieszę się, że korzystacie z OpenStreetMap na Waszej stronie:
(Adres strony www z brakującą/nieprawidłową atrybucją).

Zauważyłem jednak, że na mapie z w/w strony brak odpowiedniej informacji (tzw. atrybucji) 
na temat pochodzenia danych oraz licencji.
Licencja OpenStreetMap wymaga umieszczenia w widocznym miejscu na mapie 
informacji o autorstwie (np w postaci tekstu "© autorzy OpenStreetMap")
oraz umożliwienia użytkownikom (najlepiej w formie odnośnika) zapoznania się z treścią licencji. 
Więcej informacji na temat licencji znajduje się na stronach:
https://www.openstreetmap.org/copyright
http://openstreetmap.org.pl/osm/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/licencja-odbl

Prawidłowa atrybucja pomaga uniknąć nieporozumień jakie jest
źródło danych mapy oraz czy/jak wolno wykorzystać dalej taką mapę. 
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania związanie z OSM i/lub jej wykorzystaniem
zapraszam do kontaktu.
Kanały komunikacji z polską społecznością OpenStreetMap:
http://openstreetmap.org.pl/osm/kontakt/

Będę wdzięczny za przesłanie potwierdzenia odbioru niniejszego maila.

Z poważaniem.
(Imię i nazwisko)