Pl:Tag:leisure=summer_camp

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = summer_camp
Summer camp example wartenberg 2015 01.jpeg
Opis
Miejsce, w którym dzieci i młodzież przebywają w miesiącach letnich. Edit or translate this description.
Grupa: Wypoczynek
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

leisure=summer_camp - służy do oznaczania położenia obozu harcerskiego.

Obóz letni jest nadzorowanym programem dla dzieci i młodzieży, prowadzonym w okresie letnim w niektórych krajach. Dzieci i młodzież, którzy uczęszczają na obóz letni znane są jako obozowicze.

Mapowanie

Oznaczamy jako węzeł node umiejscowiony w centrum obozowiska, lub jako obszar area obrysowując granice obozu.

Zobacz też