Pl:Tag:man_made=bunker_silo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = bunker_silo
(budowla= silos_bunkrowy)
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
Opis
Silos bunkrowy Edit or translate this description.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: zaakceptowanyPage for proposal

man_made=bunker_silo - służy do oznaczania silosów bunkrowych.

Opis obiektu

Silos bunkrowy

Są to budowle trwałe, ograniczone przez betonowe ściany otwarte z jednej strony. Mogą być zadaszone i oświetlone. Są wykorzystywane jako trwałe powierzchnie magazynowe.

man_made=bunker_silo mają szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie (np: w betoniarni, złomowisku, hurtowni kruszyw, dużym gospodarstwie nawet w hurtowni ogrodniczej) do przechowywania materiałów sypkich: frakcji kruszyw(ziemi, piasku, żwiru, kamieni), węgla, złomu, kiszonki, obornika, nawozu, peletu itd:.

Zastosowanie silosów bunkrowych usprawnia organizację prace w magazynie kruszyw, nowoczesnym gospodarstwie gdyż mogą być obsługiwane przez ciężki sprzęt taki jak ładowarki, koparki, spycharki, traktory.

Mapujemy

Nanosimy węzeł węzeł pośrodku obiektu lub zaznaczmy obszar obszar obiektu i dodajemy man_made=bunker_silo.

content=* - dodajemy informację na temat rodzaju przechowywanego materiału.

Mapujemy każdą komorę oddzielnie.

Kiszonka która jest zakiszana w rękawach, kopce jak i materiał sypki trzymany w pryzmach nie powinien być odwzorowane jako man_made=bunker_silo, ponieważ obiekty te istnieją tylko sezonowo (w nowym sezonie w nowym miejscu).

Przykłady

wypełniony silos bunkrowy
2 silosy bunkrowe przejazdowe

Zobacz też