Slovakia tagging

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Recommendations for roads in tagging in Slovakia

Označovanie na Slovensku

Táto stránka sa nesie v znamení odporúčaní, ktoré vylepšuje či rozširuje štandardné označovanie, ktoré možno nájsť na Map_Features (angl.)

Ide hlavne o pravidlá, ktoré sa ukázali ako užitočné pre budúce použitie dát.

Na začiatok to bude neorganizovaný "myšlienkovník"... postupne ho ale upraceme :)

Názvy miest a obcí

Import obci z GeoNames.org priniesol možnosť vidieť obce a mestá na celom území Slovenska, žiaľ importované údaje vykazujú značné chyby, preto ak je to možné a je známa poloha obecného alebo mestského úradu, je vhodné presunúť node(k:place, v:city|town|village|suburb|hamlet) na túto pozíciu.

Ďalšie informácie (napr. o obciach, ktoré ešte treba vložiť do OSM) nájdete na stránke SK:Import obcí.

Bohunice pri Trnave sú trojmo, pritom podľa tagov sú skutočne z okresu Ilava, Levice a Trnava [1] --Dido 11:39, 26 March 2007 (BST)

Problém je v tom, že názvy obcí na Slovensku nie su jedinečné (a na to som došiel až po importe). Napr. spomenutý názov Bohunice majú 2 obce (v okrese Ilava a Levice) --Zdeno 15:32, 26 March 2007 (BST)

Cesty (ways)

Nasledovné pravidlá čiastočne rieši frollo (User:80n) preprocessor pre Osmarender vrámci projektu Tiles@Home. Frederik Ramm tiež napísal perl skript [2], ktorý opraví tieto nedostatky. Sám autor upozorňuje na uvážené používanie, hlavne v prípade, že upraveným súbor chcete aktualizovať data na OSM serveri.

Lineárne úseky

Vytvárajme lineárne úseky ciest. Lineárny úsek je taký, kde jeden bod patriaci ceste je spojený s jedným (začiatok alebo koniec cesty) alebo dvomi ďalšími bodmi.

Usporiadané úseky

úsek by mal

  • mať po celej dĺžke rovnako orientované segmenty (v JOSM zapnúť Draw Direction Arrows)
  • pozostávať zo segmentov v správnom poradí (v JOSM zapnúť Draw Segment Order Number)

Viacnásobné body a segmenty a cesty

Občas sa stáva, hlavne pri práci s JOSM, že sa pri pokuse o uloženie zmien a nových údajov nepodarí uložiť všetky údaje naraz. Niekedy túto situáciu nezvláda ani JOSM (žiaľ nezistil som presne podmienky kedy sa to stáva) a má tendenciu uložiť už raz uložené údaje ešte raz. Pri vykresľovaní mapy to nie je problém, ale pri použití údajov z OSM v navigačnom softvéri, môže táto situácia spôsobiť, že údaje nebudú použiteľné na navigovanie.

Interpretovanie dopravných značiek

pozri na Sk:Road signs in Slovakia