Sv:Permissions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

information sign

OBS: Denna sida är inte komplett. Se ytterligare tillstånd för svenska ortofotos hos osmlab.

Ändamål

Denna sida ger sammanställning över alla pågående, tillåtna och avvisade ansökningar för användning av externa svenska geodata på OpenStreetMap.

Ansökning

Alla OpenStreetMaps svenska användare kan göra en ansökan på OpenStreetMaps vägnar för att bifoga eller härleda data från en extern dataägares material. Alla program är listade i en av de rätta tabellerna nedan, så att samma källor inte kontaktas upprepade gånger eller av flera olika personer. Man kan till exempel Hitta inspiration för att skriva en skriftlig ansökan här.

Om du redan har gjort en ansökan på OpenStreetMaps-räkenskaperna, lägg till programmet och statusen till rätt tabell och uppdatera programmet när mer information lämnas in. Om du har fått tillstånd via post, skriv ut det i ett PDF-dokument. (PDF-dokument är bra som dokumentation eftersom de inte kan manipuleras.) Inkludera så mycket information som ditt mailprogram tillåter (dvs. rubrik etc.). Har du fått tillstånd i ett vanligt brev, skanna sedan det till PDF-format. Ladda upp PDF-filen med ett förnuftigt unikt namn med länken "Ladda upp" till vänster. Wikien accepterar PDF-dokument, men även filer i .DOC- och .ODF-format. Tyvärr tillåter Wiki inte att ladda upp vanliga TXT-filer. Du kan se hur du hänvisar till din nya fil när du redigerar dokumentet. Det rekommenderas att ladda upp tillståndet som en PDF-fil som beskrivits ovan; annars kommer sidan här att bli snabbt oförutsägbar, och som nämnts är PDF-filer mer trovärdiga.

Observera att stor och internationell dataimport också registreras i importkatalogen.

Tillåtet (inkluderad)

Tabellen nedanför innehåller alla externa datas som den svenska communityen har åstadkommit tillåtelse till att avleda data från eller inkludera direkt i OpenStreetMap.

Hvad Kilde Område Status Licens/Tillåtelse Sist uppdaterad Kontaktperson OSM Kommentarer
Ortofoto ++ Linköping kommun Linköping Tillåtet E-mail 2018-10-17 NKA Inkluderar i JOSM/ELI
Världsarvsleden https://www.varldsarvsleden.nu/ Höga Kusten Tillåtet e-post 2018-11-14 PangoSE (talk) Tillåtet att mappa efter kartorna på sidan.

Tillåtet (inte aktuell)

Tabellen nedanför innehåller alla externa datas som den svenska communityen har åstadkommit tillåtelse till att avleda data från eller inkludera direkt i OpenStreetMap, men som tex är utfats igen om en bättre källa är tillbuds.

Vad Kilde Område Status Licens/Tillåtelse Sidst opdateret Kontaktperson OSM Bemærkninger

Olöst (pågående dialog / åtgärd krävs)

Tabellen nedanför innehåller alla externa datas som den svenska communityen har en igangvärende dialog kring med dataägaren. Detta kunde också vara data som brister uppdatering: tex bristande/ospecificerade licensvillkor eller inte är importerat.

Vad Källa Område Status Licens/Tillåtelse Sist uppdaterad Kontaktperson OSM Kommentarer

Oavslutad (död dialog / inte längre intressant)

Tabellen nedanför innehåller alla externa datas som den svenska communityen tidigare har blivit engagerat i att få tillåtelse att bruka eller inkludera i OSM. Kittlarna kan tex sedermera vara devalverat i värde (för OSM) och inte längare värd att ägna tid åt, eller också fick communitiet aldrig följt upp på saken. Kittlarna kräver uppdatering och bör diskuteras på mailinglistan.

Vad Källa Område Status Licens/Tillåtelse Sist uppdaterad Kontaktperson OSM Kommentarer
GPX spår av vandringsleder traildino.com hela jorden epost skickat 270818 - 2018-11-13 User:pangoSE Svar: Spåren kommer från OSM.

Otvetydigt avvisad

Tabellen nedanför innehåller alla externa datas som den svenska communityen tidigare har blivit engagerat i att få tillåtelse till, men är entydigt avvisat från licenshållares sida.

Vad Kilde Område Status Licens/Tillåtelse Sist upppdaterad Kontaktperson OSM Kommentarer
Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel

Externa data med potentiellt intresse för OpenStreetMap

Däribland tabuleres datakällor som kan ha intresse för OpenStreetMap, men som ännu inte är kontaktat angående bruk av data i OSM. Ifall du är bekant med en datakälla av intresse för OpenStreetMap, men inte själva är överskott eller pigg på att basa för kontakten till datakittlig, så uppdatera tabellen däribland med relevanta informationer.

Se även


Vad Område Kilde Format Kommentarer