Sweden/Datakällor

From OpenStreetMap Wiki
< Sweden(Redirected from Sv:Permissions)
Jump to navigation Jump to search

Denna sida listar datakällor som finns tillgängliga för OpenStreetMap. Vissa importeras redan aktivt, andra skulle kunna importeras och vissa har vi kommit fram till inte bör importeras (men kan ändå vara ett värdefullt underlag).

Här finns även uppgifter om kontakt som hållits med olika aktörer för att efterfråga om vi kan få använda deras data.

Primärt handlar det om myndigheter, regioner och kommuner, men även privata aktörer kan ha intressanta data.

Lite erfarenheter från tidigare försök att integrera öppna data med OSM hittas här.

Nationellt

Datamängd Källa Licens Beskrivning / Kommentar Status Importer
NGP Byggnad Lantmäteriet CC0 Nationella geodataplattformen (NGP) är en tillhandahållandelösning från Lantmäteriet, via vilken man ska kunna komma åt geografisk information från alla kommuner och myndigheter. Plattformen fylls på successivt, både vad gäller datamängder och producenter. Första skarpa uppladdningarna i början av 2024
NGP Administrativa och statistiska indelningar Lantmäteriet
NGP Riksintressen Lantmäteriet
NVDB Trafikverket CC0 Aktuellt och rikstäckande Sweden highway import (pågår)
NJDB Trafikverket CC0 Aktuellt och rikstäckande
Skolenhetsregistret Skolverket CC0 Aktuellt och rikstäckande Sweden school import (planering)
Fordonsgas (CNG Natural Gas Fuel Stations) OG Clean Fuels Tidigare fordonsgas.se, numera ogcleanfuels.se. Ingen information om geodata på deras hemsida, men kan vara relevanta att kontakta. Finns även i andra delar av europa, kanske har kontakt redan tagits i annat land?
Världsarvsleden https://www.varldsarvsleden.nu/ Behörighet Tillåtet att mappa efter kartorna på sidan Tillåtet att använda
GTFS Sweden 3 TrafikLab CC0
Jordbruksblock Jordbruksverket CC0 eller CC BY (oklart vilket) Kan användas för att karta och särskilja mellan åkrar och ängar
Vattenbruksanläggningar Jordbruksverket CC0 eller CC BY (oklart vilket) Kan användas för att karta landuse=aquaculture
Produktionsplatser Jordbruksverket CC0 eller CC BY (oklart vilket) Kan användas för att karta landuse=farm
Ängs- och betesmarksinventeringen Jordbruksverket CC0 eller CC BY (oklart vilket) Kan e.v. användas för att karta ängar
Topografi 50 Lantmäteriet CC0 OBS: Enbart i skala 1:50 000, vilket begränsar användningsområdena för oss
Laserdata Skog Lantmäteriet CC0
Brandstationer MSB
Skyddsrum MSB
Dammregistret SMHI
Vattenytor (SVAR2016) SMHI OBS: SVAR byggdes genom att rita av gamla kartor från Lantmäteriet, och kan därför innehålla en hel del felaktigheter
Vattendrag nätverk (SVAR2016) SMHI
Markfuktighetskarta Skogsstyrelsen
Sumpskogar Skogsstyrelsen
Fritidshusområden SCB
Handelsområden SCB
Tätorter SCB
Småorter SCB
Grönområden i tätorter SCB
Malmer och anrikningsverk SGU
Källor SGU
Nationellt buskskikt utanför skog Naturvårdsverket
Naturreservat CC 0
Leder och anordningar i skyddade områden
Laddstationer Energimyndigheten CC-BY-4.0
Diverse Länsstyrelserna https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/srv/swe/catalog.search#/homeOklar licens
Vindbrukskollen Länsstyrelserna SweWindturbines (avslutad)

Vindbrukskollen import Sweden (planerad)

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Skanska Peter Gimbe (Presschef) Byggnader (2009-09-22) Skickat mail väntar på svar.

(2009-10-15) Skickade ett nytt mail.

AWA
Länsstyrelserna (infomaster at lst.se) Håkan (nånting) Läns- och kommungränser, samt gränser för nationalparker Svar 2008-09-09: Läns- och kommungränser tillhör lantmäteriet. Nationalparker är offentliga och får användas (finns på [1]). Erik Lundin
Lantmäteriet Ingela Eriksson (Leveransfunktionen) Läns- och kommungränser Svar 2009-02-04: Lantmäteriet måste ta betalt för sin information. Vi får prata med en återförsäljare om vi är intresserade.

Svar 2009-02-11: Gränserna definieras av Lantmäteriets mätningar och det är därför de kan hävda copyright på dem.

Erik Lundin
Sjöfartsverket hk@sjofartsverket.se AIS-data för att gruva fram farleder etc. (2013-08-04) Tigger tillgång till deras upptagningar av AIS längst hela kusten, vilket normalt sett kostar tiotusentals kronor per år.

(2013-08-22) Inget svar, skickade igen.

(2014-01-07) Fick svar. De gillar OSM men vill ha 20 000-40 000 kronor om året. Dock får OSM redan gratis AIS-strömmar och -historik från marinetraffic.com, så det spelar ingen roll längre.

kalle
Världsarvsleden https://www.varldsarvsleden.nu/ Kartorna på https://www.varldsarvsleden.nu/ (2018-11-14) Tillåtet att mappa efter kartorna på sidan PangoSE

Länsvis

Stockholms län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Fritidsgårdar

Festlokaler

Ishallar

Motionsrum

Rackethallar

Simhallar

Sporthallar

Isrink

Bikepark

Fotbollsplaner

Friidrottsarena

Spontanidrottsyta

Utförsåkning

Skridskobanor plogade

Utegym och hinderbana

Vintersandlådor

Boulehallar

Gymnastiksalar

Vandringsleder

Elljusspår

Entréer till bostadsnära natur

Dagverksamhet

Friluftsobjekt inom naturreservat

Församlingar

Kommundelar

Regionalt cykelstråk

Källor

Gymnasieskolor

Grundskolor

Förskolor

Luftpumpar

Laddstationer

Infrartsparkeringar

Cykelparkeringar

Äldreboenden

Hemtjänstlokaler

Jordkällare

Gruvhål

Seniorcentrum

Scener

Lekplatser

Möteslokaler

Bibliotek

Skidspår

Ridstall

Idrottsanläggningar

Badplatser

Parkeringsplatser naturreservat

Friluftsområden

Reservatsentréer

Huddinge kommun
Ortofoto Stockholms stad
3D-byggnadsblock LOD1

Belysningsmontage

Bom

CityBikes (lånecyklar)

Cykelparkering

Cykelpump

Cykelräknare

Cykelstråk

Elsparkcykelplats

Grundskolor och gymnasieskolor

Hundrastgård

Luftbrunn

Parkeringsautomat

Parkeringsdata

Plaskdamm

Pollare

Salutorg

Baskarta

Signallykta

Signalstolpe

Skräpkorg

Toalett

Torghandelsplats

Tryckknapp

Stockholms stad
Offentlig konst

Badplatser

Utegym

Anläggningar för vintersport

Vandringsleder

Vandrarhem

Stora parkeringar

Sevärdheter

Parkeringshus

Motionsspår parkering

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Parker

Offentliga toaletter

Naturreservat

Motionsspår

Motionsytor

Lekplatser

Kommungräns

Infartsparkeringar

Idrottshallar

Husbilsparkering

Hundrastgårdar

Hotell

Gymnasieskolor

Grundskolor

Gästhamnar

Fritidsgårdar

Förskolor

Fågeltorn

Cykelvägar

Cykelpumpar

Cykelparkeringar

Boendeparkeringszoner

Betalparkeringszoner

Laddstationer och laddpunkter

Återvinningscentraler

Textilbehållare

Södertälje kommun CC0
Idrottsanläggningar

Båtklubbar

Kulturhistoriska platser

Kulturminnesmärke

Spår och leder

Kultur och mötesplatser

Grillplatser

Vindskydd

Allmänna bryggor

Badplatser

Offentliga skulpturer

Infartsparkeringar

Skolor

Lidingö stad

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Uppsala län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Öppna geodata Uppsala kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Tierps kommun Byggnader, adresser, vägytor, badplatser, leder (vandringsleder, motionsspår, etc.), detaljer som papperskorgar, bänkar, parkeringar, laddstolpar, bryggor, hamnar, m.m., detaljer kring kanotlederna (som själva ledens sträckning, i- och urläggsplatser, m.m.), annan geografisk information ni har som kan vara relevant i en karta (2023-12-31) Fråga skickad 02JanDal
Uppsala kommun opendata@uppsala.se Licens för "Öppna geodata" (2024-02-03) Fråga skickad (referensnr. 240203-000004)

(2024-02-16) Svar mottaget. Bekräftat CC0 enligt Riktlinje för publicering av öppna data.

Hashmush

Södermanlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Östergötlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Ortofoto++ Linköping kommun Behörighet Kontakt: NKA

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Jönköpings län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Kronobergs län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Kalmar län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Gotlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Blekinge län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Badplatser Karlshamn kommun CC0
Badplatser Olofströms kommun
Badtemperatur (badplatser)

Cykelparkeringar

Cykelpumpar

Karlskrona kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Skåne län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Ortofoton Lund Lunds kommun Kräver länk, se datamängdens sida Tillåtet att använda
Lekplatser

Badplatser

Trelleborgs kommun
Offentliga toaletter Trelleborgs kommun CC0
Husbilsparkering

Kultur och fritid (bio, fritidsgård, m.m.)

Återvinning

Dagcentral för seniorer

Hundlatriner

Naturreservat

Bibliotek

Museum och konsthall

Hundrastgårdar

Ridleder

Infopoints

Träffpunkt för seniorer

Återvinning

Vårdcentral

Vandringsleder

Utegym

Motionsleder

Lekplatser

Laddstolpar

Idrott- och fritidsanläggningar

Grillplatser

Badplatser

Offentliga toaletter

Idrottshallar

Skoldata

Parkering för rörelsehindrade

Laddstationer och laddpunkter

Tomelilla kommun CC0
Badplatser Lunds stad CC0
Grillplatser

Lekplatser

Badplatser

Lomma kommun CC0
Cykelställ och cykelpumpar

Offentliga toaletter

Utegym

Parkeringsplatser

Lomma kommun
Badplatser Kristianstads kommun CC0
Lekplatser

Skoldata

Grillplats

Badplatser

Utegym

Eslövs kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Region Skåne Natur & rekreation Skåneleden och relaterad data God kontakt via mail. Intern diskussion pågår.

(2009-12-04) Fått klartecken. Data tillgänglig i början av 2010.

Rycee
Staffanstorps kommun Oskar Monell Till en början hus- och cykelvägsdata. De är öppna för annat. Mailkontakt Grillo
Lunds kommun Lantmäterienheten, Jonas Andréasson och Britta Duve Hansen Flygbilder, kommunen tar sina egna och planerar att låta oss använda dem. Personlig och mailkontakt. Grillo

Hallands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Vindskydd

Grillplatser

Badplatser

Varbergs kommun CC0
Badplatser

Grillplatser

Lekplatser

Utegym

Kungsbacka kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Halmstad kommun Byggnadskontoret, Sven-Åke Kronberg Flygfoton över Gamletull och andra nybyggen som saknas på Bing (2013-01-12) Skickade mejl.

(2013-04-05) Skickade samma mejl igen.

(2013-05-30) Skickade samma mejl igen.

(2013-05-31) Fick svar från Sasa Sisirak som berättade att Flygfoton ägs av Fugro, att man kan ta kontakt med Michael Bonde (m punkt bonde vid fugro punktum com), som jag inte fått kontakt med. Lade ner det.

kalle

Västra Götalands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Livsmedelsverksamheter

Adresser

Baskarta

Stadskarta

Parkeringsplatser

Restauranger med serveringstillstånd

Cykelställ lånecyklar

Pumpstationer för cykel

Cykelbanor

Göteborgs stad CC0
Ortofoto Göteborgs stad CC0
Badplatser

Parkeringar

Tjörns kommun CC0
Offentliga stränder

Kommunala skolor

Kommunala parkeringsplatser

Töreboda kommun CC0
Offentliga stränder

Kommunala skolor

Mariestads kommun CC0
Badanläggningar och badplatser

Laddplatser

Skolor

Parkeringsplatser och parkeringsytor i Skövde tätort

Parkeringsplatser och parkeringsytor reserverade för tillståndshavare p-tillstånd handikapp

Skövde kommun CC0
Badplatser

Grillplatser

Mölndals stad CC0
Badplatser

Grillplatser

Vandringsleder

Lekplatser

Skidspår

Ulricehamn kommun CC-BY 4.0
Parkeringsplatser

Skolor

Badplatser

Gullspångs kommun CC0
Cykelpumpar

Vattenkiosker

Miljöstationer

Återvinningsstationer

Återvinningscentraler

Motionsspår

Utsiktspunkter

Grillplatser

Naturhamnar

Badplatser

Lekplatser

Kungälvs kommun
Lekplatser

Badplatser

Återvinningsstationer och återvinningscentraler

Stenungsunds kommun CC0
Lekplatser

Badplatser

Grillplatser

Parkering

Härryda kommun CC0
Badplatser Trollhättans stad CC0
Badplatser Lilla edets kommun CC0
Badplatser Vara kommun CC0
Badplatser Lidköpings kommun CC0
Badplatser

Utegym

Götene kommun CC0
Badplatser

Utegym

Skara kommun CC0
Badplatser

Utegym


Grillplatser

Essunga kommun CC0
Parker

Badhus/Simhallar

Skidspår

Elljusspår

Hundrastplatser

Spår och leder

Badplatser

Lekplatser

Borås stad CC0
Badplatser Alingsås kommun

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Lidköpings kommun Samhällsbyggnadskontoret Flygfoton (2009-08-31) Skickat mail - ännu inget svar Cohan
Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen, Mikael Carp Flygfoton (2011-08-22) Blev uppringd efter att ha skickat brev. Falköpings kommun använder sig av Lantmäteriets flygfoton och har inga rättigheter att lämna ut dessa. Är i övrigt imponerad av projektet. Leojth

Värmlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Örebro län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Många olika Örebro kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Västmanlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Gatunamn från detaljplanskarta PL374 Köpings kommun Behörighet Tillåtet

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Köpings kommun Detaljplanskarta PL374 (2023-03-15) Tillåtet att använda Leojth

Dalarnas län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Skolor och förskolor

Badplatser

Isbanor

Lekplatser

Falun kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Orsa Kommun Stadsarkitektkontoret Flygfoton Skriftlig avtal att jag kan använda flygfoton för att rita av karta för OSM. Stort jobb men det finns ingen tidbegränsning Blaubär

Gävleborgs län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Drönarbilder Gävle Gävle kommun CC0 URL till iD: https://gis.gavle.se/pubs/dronarbilder/wms?request=GetMap&service=WMS&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&layers=1&srs={proj}&width={width}&height={height}&bbox={bbox}&styles=
Skyddade byggnader

Badplatser och badanläggningar

Cykelpumpar

Parkmöbler

Trädskötsel

Isbanor

Pulkabackar

Livräddningsutrustning

Tillgänglighet

Parkeringsautomater

Utegym

Cykelplan

Aktivitetsytor

Papperskorgar

Laddstationer

Idrott- och motion

Motionsspår

Baskarta - Vatten

Baskarta - Detaljer

Baskarta - Byggnader

Baskarta - Adresser

Baskarta - Vägar

Kommunala och privata skolor

Hundrastgårdar

Lekplatser

Historiska skyltar

Busshållplatser

Parkeringar

Busslinjer

Offentliga toaletter

Publikt Wi-Fi

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Cykelparkeringsplatser

Gästhamnar och naturhamnar

Gävle kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Västernorrlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Badplatser

Motionsspår

Sportanläggningar

Sportplaner

Sundsvalls kommun CC0

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Jämtlands län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM

Västerbottens län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer
Badplatser

Träd

Vandringsleder

Wifi Hotspots

Rastplatser

Konstverk

Fritidstoaletter

Stadsdelar

Bryggor

Informationstavlor

Bibliotek

Utegym

Parkmöbler

Lekplatser

Cykelvägar

3D Byggnader LOD1

Umeå kommun CC0
Flygfoto Umeå kommun CC0 OBS: Inte ortofoto
Polisstationer Umeå kommun CC BY-ND
Markmodell Umeå kommun CC0 Beräknad ut Laserdata Skog

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM
Storumans kommun Tekniska kontoret Flygfoton, allt som kan släppas fritt att använda i en karta. (2009-10-30) Skickat mail - ännu inget svar. Cohan

Norrbottens län

Datamängd Källa Licens Beskrivning Status Importer

Kontakter

Tillfrågad instans Kontakt (t.ex. avdelning eller person) Efterfrågad data Status Kontakt från OSM