Talk:Göteborg

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Klassificering av vägarna i Göteborg

Eftersom det ännu inte har blivit populärt med relationer och man vill att kartan ska se bra ut på olika nivåer så föreslår jag att vi just för tillfället taggar vägarna i Göteborg funktionsmässigt. Förutom det så taggar vi förstås med lanes och maxspeed och allt vad det heter. Om man gör det bra så är vi bättre anpassade både om man inför relationer på stor skala eller om systemet ändras så att man taggar baserat på hur vägen faktiskt ser ut.

Jag har gått på definitionen på Key:highway, samt på egen erfarenhet av Göteborg av vägar där man vill köra och att det ska hänga ihop snyggt.

Motorway: alla motorvägar

Trunk: E6, E20, E45, 40 (stamväg) (Tillhör stamnätet i sverige, ska synas på alla kartor där man visar vägar öht)

Primary: Götaleden, E6.20(mölndal-älvsborgsbron-tuve-angered), Lundbyleden, Högsboleden, 158 (stora leder, dubbla filer, 70-vägar)

Secondary: 155, 190, Björlandavägen, Tuvevägen, Gustaf Dalensgatan, Hjalmar Brantingsgatan, Götaälvbron, Vägen förbi centralen, Redbergvägen, Härlandavägen, Ullevigatan, Parkgatan/Allén, Övre Husargatan, Sprängkullsgatan, Guldhedsgatan, Aschebergsgatan, Tolltorpsgatan, Bifrostgatan, Skånegatan, Södra Vägen(söder om korsvägen), Mölndalsvägen, Göteborgsvägen, Örgrytevägen, Delsjövägen, Munkebäcksgatan (vägar för att köra mellan stadsdelar som inte ligger bredvid varandra, kanske vill man ha några till)

Tertiary: övriga huvudleder och andra genomfartsgator (man kör på dessa genom en stadsdel)

Unclassified: vägar som inte är genomfartsgator och inte residential eller service

Norpan 05:16, 20 November 2008 (UTC)

Götaleden=E45 och borde därför vara trunk. E6.20 = E6 och borde därför vara trunk. Motivera 158 tack. --Bengibollen 22:12, 30 November 2008 (UTC)

Jag hittade information om vägar från vägverket. Har lagt upp lite intressanta skärmdumpar.

Detta är ju gotteinformation när man ska tagga. Norpan 13:45, 28 November 2008 (UTC)

User:lawes Nu hoppar jag in. Jag upplever inte att anvisningarna om klassificering och taggningen stämmer särskilt bra överens. Kanske värre; vid uppritning av kartor på lite lägre detaljnivå ser kartorna mycket konstiga ut, exvis vägar som bara tar slut i ingenting. Därför skulle jag vilja gå in och göra justeringar, men vill kolla att jag inte missat något. Som jag fattat det har det diskuterats om man ska gå på vägstandard, eller klassificering; vilket väl beror på om man tänker sig GPS-stöd, eller mer allmänna behov av kartritning. Vad jag kan se har majoriteten till slut avgjort att grundregeln på landet är enkelt: motorvaägar=motorways,europavägar=trunk,riksvägar=primary, länsvägar=secondary (åtminstone -500?). Undantagsvis kan man höja vägar med stor betydelse. Vilket jag inte tolkar som att man skall höga vägar bara för att de finns i Göteborg eller sådant :-). Alltså: 158=secondary. Spårhagavägen tertiary HELA VÄGEN. Övriga secondary vägar i kungsbacka sänks också till tertiary.

I städer går jag ännu bet, delvis eftersom man klassar ner vägar för att folk skall köra omvägar istället, så det blir lite ologist. Jag har på känn att 158 slutar vid söderleden; då borde Dag Hammarskölds led och Högsboleden och Linnegatan vara secondary. Det ser inte klokt ut att visa en karta där man har en primarty Högsboled som slutar i ingenting. Men det är mycket jag inte vet här.

Synpunkter? Nån som lyssnar?

Det här med klassificering av vägar är ett problem. Bara det att det finns olika åsikter på hur man ska tolka en viss tag är ett tecken på allvarliga brister i specifikationerna i min mening. Personligen står jag i lägret som anser att trunk, primary, secondary osv är administrativa klassificeringar och jag tycker att mappningen trunk=E-väg (och övriga "stamvägar"), primary=riksväg, secondary=skyltad länsväg, tertiary=övrig länsväg och unclassified=enskild väg. Semantiken förstörs totalt av att motorväg inte alls passar in i detta schema. En väg kan både vara riksväg och motorväg, men det går inte att tagga så. Detta fungerar hyggligt på landsvägar, men kommunala vägar passar inte helt bra in i dessa regler.
För att komma till nämnda problem med Dag Hammarsköldsleden. Det kanske inte ser klokt ut att en högre klassad väg slutar i ingenting. Men faktum är att leden verkligen slutar i ingenting. Från att ha haft separerade tvåfiliga körbanor och 90 km/h tillåten hastighet så slutar vägen abrupt med en trafikljuskorsning och "gator" som fortsättning snarare än att vara någon "led" längre. Kommunen har gått ganska långt för att hålla borta genomfartstrafik från Linnégatan och Övre Husargatan genom att bygga fartgupp och sätta in trafikljus. --Bengibollen 00:40, 11 August 2009 (UTC)
Administrativa principer stämmer hyfsat med att kartorna också ser vettiga ut, och vägarna inte slutar i ingenting. För det mesta; det skiner väl igenom att jag också tycker det är det enda raka. Men viktigare är - jag tolkar informationen som står här på wikin som att majoriteten ändå gått in för det. Helt med på problemet med motorvägar; dock är det sällsynt med (riktiga) motorvägar som inte är europavägar, så problemet är litet väl.
Vettigast tycker jag är att låta 158 vara secondary; i synnerhet från söderleden och in, ändå till Järntorget; samt även Högsboleden. Men det är förstås ganska mycket tyckande i det. User:lawes
Låter vettigt. Men jag tycker att Övre Husargatan snarare än Linnégatan ska ta över efter Dag Hammarsköldsleden i sådana fall. Så det blir till Hagakyrkan snarare än Järntorget. --Bengibollen 01:07, 12 August 2009 (UTC)
Jag tvekar; när jag tittar runt verkar inflationen vara förkrossande. Det är mycket vanligt att man tycker att länsvägar är viktigare än secondary, och "onumrerade" vägar blir secondary. Det ligger nånting i att riksvägar och länsvägar är tämligen likvärdiga i många fall. Trist bara att man då släpper lite på objektiviteten. Jag har gjort lite justeringar söderut, och faktiskt höjt till secondary när det gäller ett par onumrerade vägar med tydlig fjärrtrafik på, som gamla riksvägen Kungsbacka, och vägen Kullavik - Lindome - Hällingsjö. Kanske kan det vara OK att markera att 158 m fl är tydligt större och viktigare än mina länsvägar ändå... Jag avvaktar lite och funderar lite till, åtminstone för min del.
* Jag försökte komma med en vettig anvädning av vägklasserna även inne i stan (där det inte finns någon administrativ klass på vägarna och inga nummer osv). Sammanfattningsvis här så: primary för stora leder, secondary för stråk som går igenom flera stadsdelar, tertiary för huvudleder och andra genomfartsgator. Baserat på detta gjorde jag uppdelningen ovan. Det är alltså baserat på lokalkännedom om vilka stråk som är bäst att köra. Men kanske ska man inte ha några primary inne i Göteborg (området som ringas in av söderleden/hisingsleden/norrleden/E6). Ser man till mapnik-zoomnivå så försvinner secondary på zoom 8 och där är Göteborg så litet att det inte spelar någon roll. Så, primary behövs inte inuti Göteborg. Ok, så då använder vi secondary till alla genomfartsleder. Dessa är Högsboleden in till Linnéplatsen med fortsättning på Över Husargatan till Allén/Parkgatan. Att köra via Linnégatan om man ska igenom är vansinne. Sen Allén/Parkgatan/förbi centralen/upp på götaälvbron/ut på E45. Förvi Ullevi till E6. Skånegatan till Korsvägen. Och Korsvägen till E6. Mölndalsvägen. På Hisingen kör jag inte lika ofta, men där finns ett antal stråk som skulle kunna vara secondary också. Definitivt Hjalmar Brantingsgatan. Gustav Dalensgatan/Tuvevägen likaså. Björlandavägen. Jag gör en räd och ändrar, det är ju bara att ändra tillbaka om det inte uppskattas. Norpan 16:58, 12 August 2009 (UTC)

Lite uppföljning, sex år senare

Jag tycker att vägtaggningen i Göteborg i allmänhet ser väldigt konsekvent och logisk ut. Men ett par grejer har jag funderat lite på:

  • Högsboleden är numera trunk, den enda i Sverige som inte är åtminstone länsväg eller grenväg. Är den verkligen viktigare än Dag Hammarskjöldsleden? Den tidigare diskussionen verkar ha landat i att den ska vara primary eller secondary. Primary är kanske en rimlig medelväg? Borde denna primary kopplas ihop med Dag Hammarskjöldsleden?
  • Delar av Dag Hammarskjöldsleden är taggad med motorroad=yes, dvs motortrafikled. På Wikipedia står det lite luddigt att vägen har varit motorväg men inte längre är det, men att några gröna skyltar finns kvar. Det verkar stämma med hur det ser ut på Mapillary (jag såg inga skyltar med motorväg/motortrafikled börjar/upphör där de borde ha stått), men Mapillary är inte heltäckande. Är någon del motortrafikled, eller var det kanske foot=no bicycle=no som avsågs? Eller är det kanske till och med tillåtet men olämpligt att gå och cykla på Dag Hammarskjöldsleden?

//Essin (talk) 00:29, 6 September 2015 (UTC)

Jag är verkligen inte insatt i de här med vägklassificering, men tycker lite ändå.
  • Högsboleden är inte vidare viktig, om den är med på någon slags riksintresselista så får det väl vara. Visst är den bra att köra på, och kan funka som genväg men annars har den nog funktion som en secondary
  • Dag Hammarskjöldsleden skall jag kolla nästa gång jag passerar (med buss) men den är nog inte ens motortrafikled numera. Även om den är byggd som en motorväg, och därmed mycket lämplig att köra bil på, så tror jag inte den har någon utmärkande klassning eller förbud mot gångtrafik. Får den vara kvar som Primary för att den är så bra att köra på, men iochmed ringvägarna så är det bara om man skall till Sahlgrenska sjukhus som den egentligen behövs och borde kanske därför vara secondary.

/Johan Jönsson (talk) 19:13, 28 March 2016 (UTC)

Diverse små amenity o leisure ställen

  • Badplatser, de är ju en av de vanliga ställena att märka ut på en Göteborgskarta, dom är färre än man kan tro. Vad borde vi använda för märkning på noden med badplatsens namn? Jag har sett natural=beach, leisure=beach. På de tyska wiki-sidorna finns ett förslag: DE:Schwimmbad som använder sport=swimming som icke-fysisk tag för att visa användning av noden. På wikin finns en leisure=beach_resort som verkar vara mer tänkt för Mallorcas stränder än våra rätt spartanska kommunala badplatser. Jag hade tänkt mig en tag som man kunde illustrera med det där huvudet som guppar bland vågorna, skall vi gå på beach eller hitta på något eget som leisure=outdoor_bath
Med hopp om en nice beach 2010/Johan Jönsson 18:03, 21 March 2010 (UTC)
Se även forumet.

Primärområden med dess stadsdelsnämnder

Edit Thod 24/2-2011

Tycker dessa (om än ganska oifyllt ännu) områden gör det enkelt att "spåra" hur det ser ut i Göteborg. Dock så har ju dessa områden ändrats från 1/1-2011 och innefattar nu 10 stadsdelar uppdellat på ett antal primärområden (se länk ). Hur det påverkar de områden som redan skapats har jag lite dålig koll på skall erkännas men det kan ju vara idé att försöka spåra det genom de nya områdena istället då det borde göra det enklare för framtida bruk?

Edit Thod 28/3-2011

Har nu ändrat tabellen för att korrespondera med tidigare inlägg. Har även gjort ett antal nya ver. under dagen där jag lagt in länkar till administrativa gränser allteftersom jag gjort dem (förlåt för att jag spammar nya ver.). Dock har jag nog gjort fel när jag skapat gränserna för jag har gjort enskilda vägar istället för relationer (skall försöka fixa detta när jag gått igenom alla ännu inte inlagda områden). Den sista sakerna jag ville skriva om är två öppna frågor. 1: Skall man göra relationer på befintliga vägar eller ha separata "administrativa vägar" som relationerna görs på? Jag argumenterade detta för mig själv en stund och kom fram till att det blir många nya vägar med unika vägar vilket är en nackdel men jag tycker det vägs upp genom att det blir enklare att flytta gränserna oberoende av vägarna.. Vad säger ni andra? 2: Har forskat en del i områdesuppdelningar och kommit fram till att primärområderna (nuvarande admin-level=10) inte är de minsta utan dessa är uppdelade i såkallade basområden (mellan 4-10 st per primärområderna). Så därför föreslår jag att vi flyttar upp stadsdelsnämnder och primärområden ett stag och gör plats för basområde på admin-level=10? (för vad jag förstår är admin-level 8 inte använt i Göteborg/Sverige ännu?)

Hej, bra jobbat!
Gällande (1). Om vi nu skall märka ut gränser, så vore det nog bäst att använda separata vägar för det. Flyttar man vägen tio meter så följer inte gränsen med. Tills vidare är det väl rimligt att använda befintliga vägar i den mån de överensstämmer
Gällande (2), du behöver nog inte gå ner på basområden, de är bara för administrationen. :Primärområden är okända för de flesta men namngivna så att de passar rätt hyggligt mot namngivna områden som folk känner till, stadsdelar, industriområden mm, helt hundra stämmer det naturligtvis inte. Vilket Bengibollen noterat.
Jag antar att du ganska snart märkte att de nya stadsdelsnämndsområdena bara var ihopslagning av gamla stadsdelsnämnsområdena och att primärområdenas gränser var oförändrade.
På wikipedia har man alldeles nyligen röjt lite i definitionerna, se bl.a. [1] med länkar. Som du ser är man där rätt så förtjust i en gammal kommunal indelning i enheter som heter "stadsdelar". mitt enkla förslag för openstreetmaps är att nöja sig med de moderna primärområdena. Hur man får tag i en fri beskrivning av deras avgränsning, känner :jag dock inte till. /Johan Jönsson 08:24, 22 April 2011 (BST)
Tack :)
Har sedan jag skrev förra gången lagt in alla gränser för stadsdelsnämnder och primärområden. Informationen till vart de låg tog jag (efter viss mailkorrespondans) från GBG Kommun statestik under "Geografi-->Kartor". Dessa är offentliga handlingar och borde därför inte vara något problem att använda som underlag?
Anledningen att jag funderade på Basområden är pga att dessa finns med på nämnda kartor, dock är dessa kartor sen innan förändingen 1/1-2011 och jag tänkte det kunde kanske varit en bra reklam om nya kartor skapades "gratis" av OSM-gemenskapen och "donerades" till GBG's kommun... Basområderna har även en indelning bostad/korresiell/industriell osv indelning som vi kunde använda till en enhetligt system (för GBG) för landuse-taggen.
Angående wikipediaartikeln så tycker jag personligen att det är lite "fel" att använda historiska begrepp för att beskriva nutid (detta skulle kunna läggas in under Götebors historia). Och eftersom OSM är en "nutida" karta tycker jag dessa borde bortses från.
Under samma länk finns även gatuaddress register med postnummer, och dessa borde också vara en offentlig handling så postnummer för GBG borde vara enkelt att lägga in? Har dock försökt lägga in addr:postalcode på min hemgata men nominatim verkar inte bry sig om den utan tar en annan postkod långt därifrån så jag vet inte hur postkoder skall läggas in för att fungera bäst i Sverige?
--Thod 12:34, 22 April 2011 (BST)
Finfint, det låter ju som en trevlig idé att skapa en karta åt kommunen. Vilka sorts administrativa områden som är normalt att lägga in i OSM med olika admin-level har jag ingen aning om. Som du säger, så kan ju basområdena användas av oss för att snabbt "färglägga" hela staden med olika "landuse". Det är dock lite störigt med de där lila gränserna som ser ut som någon slags stigar, de syns även när man zoomat ut rätt långt på Mapnik. Om basområdenas gränser märkas ut bör de vara osynliga för alla utom de med specialintresse.
Hur det är med det där att använda andras data för OpenStreetMap, det vågar jag inte uttala mig om. Det är ju hemskt stränga regler här på OSM, jag vågar inte använda några data överhuvudtaget som är taget från en annan site. Jag tycker inte heller vi ska använda de historiska "stadsdelarna", oavsett vad man använder så är de i vissa fall konstlade gränser som inte stämmer med vad man själv kallar området. /Johan Jönsson 13:58, 24 April 2011 (BST)
När jag började mappa igen så upptäckte jag dessa nya boundary=administrative (vilket är trevligt), men de gamla place=suburb ligger fortfarande kvar. Just nu renderas det dubbelt. Som jag har förstått det hela så borde place=* tas bort helt. (Micket 26 Maj 2011)
@Johan Håller med om att det är lite synd att administrativa gränser kan vara lite störande i olika kartrenderare. Skall göra lite tester och se vad som händer om man sätter adm.level 11. Då kanske det inte renderas alls :) .
@Micket När jag höll på med att lägga in primärområden så funderade jag över exact samma sak. Dock finns det ett antal negativa effekter därför valde jag att inte röra place=suburb. Dessa var (ick någon rankad ordning): 1. Centrum på boundary=administrative ligger inte alltid där människor i dagligtal anser att platsen ligger, ett tydligt exempel är "Sannegårdshamnen" är inte ens den östra kajen av själva "sannegårdshamnen" ingår i primärområdet. 2. Det finns ett antal ofta i dagligtal använda "stadsdelar" som ej existerar som primärområden (vilket man skulle kunna lösa och inte ha några dubbleter genom att bara lägga in place=suburb på de som inte finns). 3. Alla kartrenderare använder inte boundary=administrative så i dessa skulle namnet inte dyka upp överhuvudtaget.
Sen om detta är anledningar att inte ta bort place=suburb överlåter jag med varm hand till er andra att fundera på :) --Thod 07:19, 27 May 2011 (BST)
@Thod Den generella regeln är väl att inte mappa felaktigt för att uppnå ett visst resultat i renderaren, so att sätta adm.level 11 vore rakt av fel. De kartrenderare som väljer att inte ta med boundary=administrative har gjort sitt val.
Vad det gäller place=suburb kan man göra den som bara en nod, där centrum av området antas vara, vilket iaf skulle ta bort den nästan identiska områdesbeskrivningen. Just nu är också suburb's utmärkta med polygontåg så att texten placeras lika "illa" som boundary=administrative. place=suburb har också den otrevliga egenskapen att den gör ett ljusgrönt lager över hela området i JOSM.
För att sammanfatta; Jag föreslår att duplicerade suburb's tas bort. Nuvarande områden utmärkta med boundary=administrative utökas med en suburb-nod med rollen admin_centre enligt beskrivningen på place=*. Inofficiella stadsdelar implementeras some en enskild nod med place=suburb utan någon boundary=*. Detta fixar samtliga punkter som du tagit upp på ett snyggt sätt utan duplicerad information. (Micket 29 Maj)
Jag trodde den generella regeln var "have fun" :). Nej men vad jag anser är att jag kan hålla med om att det är en gråzon. Rakt fel är det ju inte eftersom jag kan skapa tagsen och jag får skapa tags som jag vill ;), dock att jag medvetet anpassar tagsen för att elementen inte skall dyka upp kan vara lite kontraproduktivt vid en första bedömmning. Men i detta fallet kanske intressant, då basområden inte har någon direkt mening förutom folk som är direkt involverad i dem (det är vad jag tror iaf.) de har ju tom inga namn utan bara ett nummer som identifierar dem. Kände inte till rollen admin_centre, men tycker det låter som en bra idé. Var som sagt kluven till place=suburb dubbleter från början så jag stödjer din idé. --Thod 08:49, 29 May 2011 (BST)
Jag hänvisade bara till Tagging_for_the_renderer då adm. level 10 redan är till för stadsdelsområden. Om dessa kanter är lite för onödigt detaljerad information att ha med i kartorna, så är det mer produktivt att ändra på renderaren än att bara försöka fixa till en del av Göteborg. --Micket 12:42, 29 May 2011 (BST)
Intressant läsning, finns så mycket jag inte läst känns det som. Dock känns det i detta fallet vara "orelevant" eller rent av stödja mig, låt mig förklara: Det som står är att man inte skall tagga något direkt för renderaren ja men de fall som nämns är att någon använt taggs som redan finns för att något skall dyka upp som annars inte skulle dykt upp. I detta fallet så försöker vi få något som vi skapar att inte dyka upp och skapar därför något nytt och okänt. Jag testade med adm.level 11, fast kunde intället skapat en ny tagg som kallades "boundery_not_to_be_renderd_unless_specificly_wanted" med värde "Basområde". Anledningen var mest för att taggen redan fanns och det är en högst administrativ gräns. Dock skall sägas att det är inte en stadsdelsgräns eftersom vi inte har stadsdelar i Göteborg, dock är Primärområden det som ofta anses vara stadsdelar. Basområden är därför mindre än stadsdelar och borde då ha ett större värde. Att sedan försöka säga till renderarna att vi i Göteborg har något som hetter basområde som är mindre än stadtsdelar och vi vill därför inte att stadsdelar i några andra städer i världen skall renderas känns på något sätt orimligt dock kanske man skulle lägga som förslag att adm.level 11(eller alla över 10) läggs in som standard för administativa gränser som ej borde renderas utom i specialfall? (Även om jag kan ha låtit lite fyndig nu så är detta skrivet med respekt och jag förstår din ståndpunkt som regel men alla regler har undantag ;) ). --Thod 16:25, 29 May 2011 (BST)
Jag trodde faktiskt att Johanneberg m.fl. tillhörde adm. level 10. boundary=administrative listar även "Masthugget" som exempel. Det är väldigt svårt att avgöra vilken nivå som är lämplig så att det blir konsekvent med andra länders motsvarighet. Jag är inte emot att det introduceras level 11 om det är för att det bättre motsvarar ett primärområde. Jag är mest bekymrad över den duplicerade informationen (johanneberg hade ett suburb område, adminområde samt en lös nod med suburb utmärkt). Med en admin_centre nod+suburb+name borde namnet visas oavsett vilken nivå den placeras i.
Jag undrar om admin_centre + multipolygon + suburb skulle fungera lika bra som admin_level=11?
Hmm jag vet inte om vi pratar förbi varandra nu? Jag pratar om basområden på adm.level 11, och vad jag vet finns inga basområden inlagda ännu? De boundery:administrative som ligger inne på level 10 just nu är primärområden precis som du nämner, det jag undar över är basområderna dvs som Johanneberg är ett Primärområde på level 10. Detta är i sin tur uppdelat i 11 basområden (11101,11102,11103,11104,11105,11106,11107,11108,11109,11110,11152), och hur man skulle lägga in dessa om vi orkar göra det? Eftersom dessa är väldigt små områden och sälla av intresse för de flesta som läser kartor så skulle dessa gränser var bra om de inte sågs på kartor.--Thod 06:56, 30 May 2011 (BST)
Jag har hela tiden pratat om primärområden som det finns dubletter av (och därför renderas dubbelt). Jag kännde inte till basområdena faktiskt (jag har ju bara bott här i 8 år nu!), men de bör rimligtvis inte ligga på adm.level 10 som du påpekar. Men diskussionen har iaf lätt fram till hur dessa dubletter hanteras på snyggast sätt. (Jag har redan ändrat på Johanneberg som ett test).


Jag tänkte vara så fräck att ersatte suburb Krokslätt med den nya administrative level som beskrivs på place=*, men det verkar som om områdena inte alls stämmer överrens med varandra. Vilken skall man lita på? --Micket 17:47, 31 May 2011 (BST)

Pendeltåg

Jag har ritat in alla spår i bangården till Göteborgs C. Det fanns sedan innan relationer för de olika pendeltågen, men jag vet inte till vilken perrong på stationen de olika linjerna går in till. Så ni som bruka åka med pendeltågen kanske kan rätta upp relationerna för pendeltågen --Magol 20:05, 15 March 2011 (UTC)

Efter ett par besök på Göteborg C tror jag att jag har fått relationerna på rätt plats. Några linjer kan gå till ganska många olika perronger, det kanske inte är nödvändigt att ha med alla varianter utan man kan nöja sig med de två vanligaste? //Essin (talk) 00:29, 6 September 2015 (UTC)

Bing

Jag har kartlagt en hel del senaste dagarna, och självklart utgått Bing. Jag vill bara förvarna att jag många gånger märker jag ett tydligt konstant offset, och jag är rädd för att jag kanske sätter en hel del noder fel. Då har jag ändå valt att klicka vidare, då allt som baserats på yahoo är opålitligt p.g.a bildkvalitén, samt att många vägar verkar inte alls stämma bra oavsett. Jag har lagt till mycket detaljer på hus, så om det nu visar sig att jag Bing ligger fel så är det "bara" att flytta objekten då det stora arbetet är gjort. Om något har kontrollerat hur bra Bing håller måttet (min GPS i telefonen har en precision på ~50 meter) så får ni gärna lämna en kommentar. --Micket 14:48, 29 May 2011 (BST)

Finns en diskussion ([Bing]) om detta. Jag har testat med min Qstars-1000EX och lagt den ovanpå brevlådor i mitt område och låtit den logga i fem-tio minuter (vet att man egentligen skall logga längre men den känner av när man står still och stänger av sig vilket är en irriterande funktion) för att få en bra medelposition. Dock fick jag att på en brevlåda så skulle bing offsetas 3-4m åt ett håll och bara nån kilometer därifrån 3-4m åt andra hållet, detta kan givetvis vara ett strech-fel i bing maps men eftersom jag inte mät mer än en gång (tänkte från början göra detta flera gånger för att få en ännu bättre medelposition) så har jag inte försökt flytta bingkartan innan jag kartlagt utan gjort precis som du och kartlagt med tanken att det är enkelt att flytta allt senare. En intressant hemsida om någon tänker göra något liknande är Swepos och klicka "satellitprediktion" i västerkanten så kan du se när du har som bäst teoretiska mottagning en dag, dock spelar vädret givetvis en stor roll så gå ut när det är molnfritt (har även fått höra att solen laddar atmosfären under dagen som kan ge vissa fel så förmiddag skulle vara bättre än eftermiddag men hur sant/stor effekt det har vet jag inte). --Thod 07:17, 30 May 2011 (BST)

Way:103976425

Göteborgsvarvet? är en way som jag stör mig lite på. Tidigare hade den inga taggar dock har jag get den ett par häromdagen för att se om jag tyckte den skulle varit mindre störande då (det gjorde jag inte). Gissar på att någon loggat GBG-Varvet (eller åtminstånde merparten av det) och lagt in som en way. Ser ingen anledning till denna men eftersom den var så lång ville jag inte ta bort den om den faktiskt har någon användning? --Thod 09:48, 29 May 2011 (BST)

Såg att den blivit borttagen nu och ersatt av en relation istället. Bra gjort :) --Thod 15:45, 27 October 2011 (BST)

Cykel och Vandringsleder

Jag tycker det känns dumt att logga hur klara de är på göteborgssidan då detta även loggas på separata sidor (dvs. stor risk att sidorna inte kommer stämma överens, vilken gäller osv.). Föreslår att vi tar bort loggningen på denna sida och lämnar en länk till de andra sidorna. Dock ser jag gärna att vi har kvar namnen på lederna på denna sida för att vi enkelt skall kunna hitta lederna i Göteborgsområdet. (om ingen kommer säga emot kommer jag göra denna ändring om ett tag).--Thod 15:58, 27 October 2011 (BST)

Håller med dig, bättre att ha en länk till respektive sida om hur uppdaterade de är. Har själv funderat på att ändra det, men det har inte blivit av. Sedan att ha en lista över vandringslederna kanske kan vara intressant, men då bör det kanske inte stå något om status, för ingen uppdatera på två ställen, bättre då att hänvisa till samlingssidan om leder. --Magol 10:23, 28 October 2011 (BST)
Gjorde ändringarna vi nämnde här. Tog även bort underrubriken "Friluftsområden" eftersom ingen loggning på dessa varit gjord innan och jag tror att loggningen för primärområden i stort täcker detta och göra mer loggning 'n nödvändigt känns dumt.--Thod 15:12, 28 October 2011 (BST)

Vad gäller Cykelspåret på västkusten har jag en fråga. Jag har följt de "skyltar" (klisterlappar) som finns på Hisingssidan och enligt dem går cykelspåret över cykel/järvägsbron utåt gamlestan. Dock sitter det även en likadan klisterlapp i närheten av Götaälv-bron på hisingssidan där en cykelväg viker av vid ringön? Är det någon som vet vem som "bestämmer" vart cykelspåret egentligen går och/eller vilken dragning som är den korrekta?--Thod 15:58, 27 October 2011 (BST)

Jag vet inget om detta spåret, men jag vet att Turiststråket Turiststråket (som jag har dokumenterat stora delar av) har utlöpare som frångår huvudstråket. Kanske är så i detta fallet också. Det finns häften att köpa på turistförmedlningen om sträckningen. --Magol 10:23, 28 October 2011 (BST)
Aha det var du :) Hade du lagt in sjumilavägen som går genom skogen i biskopsgården i relationen för den och ett antal andra vägar var inte med men jag har kompletterat dem. Dock saknas det sista ute i Torslanda ännu. --Thod 15:12, 28 October 2011 (BST)
Jag har dokumenterat spåret med bil, så jag har tyvärr inte haft möjlighet att dokumentera leden när den går genom bilfria områden. Men jag ser att någon har lagt in leden genom biskopsgården, jättebra. Nu är det som sagts bara Torslanda kvar, och åt det hållet är jag så gott som aldrig. --Magol 09:10, 29 October 2011 (BST)

Spårvagnsspår

Någon som vet varför alla spårvagnspår (iaf. de jag tittat på) också är mappade som highway=service?--Thod 00:18, 26 November 2011 (UTC)

De är det när det även kör bussar på spårvagnsspåren. Bussgator ska ju taggas som highway=service --Magol 09:40, 26 November 2011 (UTC)
Ah, tack. Givetvis. --Thod 06:23, 30 November 2011 (UTC)

Partihallsförbindelsen

Jag har försökt dokumentera den nya Partihallsförbindelsen. Men det är en del saker som stör mig. Om man kör FRÅN E20 upphör motorvägen när man kör upp på bron, men när man kör från E45 BÖRJAR motorvägen när man kör upp på bron. Lite märkligt att det är skyltat som motorväg åt bara ena hållet. Sedan stör jag mig på avfartsnumereringen

  • När man kommer från E20 och kör på bron finns det en avfart som heter 76b och 76c (båda uppe på bron), men var finns i så fall 76a?
  • När man kör på E45 norrifrån finns det en avfart som heter 76a. Men om det nu finns ett a borde det också finnas ett b, men det finns det inte vad jag kunde se.
  • När man kör på E20 söderifrån finns det en avfart som heter 75b, men var är i så fall 75a?

Jag skrev till projektledaren för Partihallsförbindelsen, men fick inget vettigt svar. Finns det någonstans jag kan se om Partihallsförbindelsen är klassificerad som motorväg eller inte. Och har någon någon rimlig gissning på varför avfartnumreringen är så inkonsekvent? --Magol 09:23, 10 December 2011 (UTC)

Stärna över Bergsjön?

Hittade en stjärna över Bergsjön utan några taggar? Förberedelse för julkarta? :) Way:134766081 —Preceding unsigned comment added by Thod (talkcontribs) 09.36, 11. December 2011