Talk:No:Veileder skiløyper

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Løypekryss (m/nummer)

Jeg er ikke enig med å bruke junction=yes / name=* for Løypekryss med nummer eller kode, se t.eks. Golsfjellet. Til sykkling og gåing brukes det allerede "node networks", se proposal. Dette systemet skulle utvides til lsn_ref=* eller rsn_ref=* for vinterbruk. Finns det allerede flere Løypekryss-systemer med nummer i Norge? På Venabygsfjellet brukes det geografiske navn på stolper, da ville junction=yes / name=* kanskje passer. --GerdHH (talk) 16:28, 15 December 2018 (UTC)

Det står da heller ikke noe i veilederen om å bruke junction=yes + name=* for kode eller nummer, kun der det er navn på krysset.--NKA (talk) 10:33, 17 December 2018 (UTC)
Enig. Jeg tror junction/name passer best til geografiske navn på stolper. Kan vil også bli enig om å bruke {{tag|lsn_ref]] til kode/nummer? --GerdHH (talk) 17:55, 18 December 2018 (UTC)
Jeg har ikke noen erfaring med disse taggene. Er de dokumentert noe sted? Antar at det bare gir mening å bruke dem der network=lsn eller network=rsn er brukt. Jeg prøver selv å unngå å legge til relasjoner for skiløypene fordi de blir vanskeligere å redigere da. Har brukt ref=* noen steder for nummer på løypekryss (der network=* ikke har vært brukt).
"Node Network" proposal finnes her. Poenget med lsn_ref=* / lwn_ref=* / lcn_ref=* er, at sommer og vinterbruk kan dele sti og kryss, men med forskjellige kode-systemer (t.eks. på Golsfjellet) GerdHH (talk) 11:22, 1 March 2019 (UTC)