Template:Africa Highways Table

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
JOSM iD editor Popis Vykreslování Ilustrace
Silnice
highway=motorway Dálnice Hlavní silnice s omezeným přístupem a oddělenými směry, většinou má 2 a více pruhů a nouzovou zpevněnou krajnici. Ekvivalent k dálnici.
Rendering-highway motorway neutral.png
Motorway-photo.jpg
highway=trunk Víceproudá silnice Hlavní silnice podobná motorway, omezená pouze na provoz motorových vozidel. Nejedná se o dálnici. Můžou na ní být křižovatky a semafory. Rendering-highway trunk neutral.png
EA highway trunk.jpg
highway=primary Silnice 1. třídy Hlavní transportní cesty mezi velkými městy země.

Tyto silnice jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, mají upravený povrch. Přístup pro motorky, kola nebo pěší může být omezen.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 5 - 20 metrů, často jsou zpevněné.

Rendering-highway primary neutral.png
Ea highway primary.JPG
highway=secondary Silnice 2. třídy Hlavní transportní cesty propojující velkoměsta a velká města. Mají sběrnou funkci v městských prostorech.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway secondary neutral.png Ea highway secondary.JPG
highway=tertiary Silnice 3. třídy Hlavní transportní cesty propojující města a větší vesnice. Sběrná funkce v městských prostorech.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway tertiary neutral.png South of Kalangba en route to Outamba-Kilimi Park.JPG
highway=unclassified Silnice bez klasifikace Vedlejší sběrné silnice, které umožňují cestování a obchod, zahrnují stezky a cesty v rezidenčních oblastech, které vedou k jednotlivým obydlím a mezi nimi. I když tyto cesty nejsou obecně cestami v rezidenční oblasti, můžou být podél nich rozmístěné domy.

Tyto cesty mohou být sjízdné vozidly se 4 a více koly, mohou být přístupné pro motocykly, kola nebo pěší.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway unclassified.png Ea highway unclassified.JPG
highway=residential Ulice Jedná se o cesty v městských oblastech nebo zemědělských vesnicích, které slouží k přístupu do domů a neslouží k propojování osad. Často jsou lemovány domy.

Tyto cesty mohou být sjízdné vozidly se 4 a více koly, mohou být přístupné pro motocykly, kola nebo pěší.

Poznámka: Upraveno z originálu, který říká: "Tento tag je použit pouze v městských oblastech a pouze na cestách, které neslouží jinému účelu než rezidentnímu.", jak prohlašuje East African tagging guide.

Poznámka (může se měnit): Šířka 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway residential.png Ea highway residential.JPG
highway=service Účelová komunikace, příjezd Převážně soukromé příjezdové cesty nebo přístupové cesty k domům či firmám. Mívají většinou do 100 metrů délky, nejsou průjezdné.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway unclassified.png
highway=track Lesní, polní cesta Přístupové cesty od obydlí k zemědělským a lesním oblastem. Takto mohou být označeny cesty v národních parcích a rezervacích. Neslouží k propojování osad.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Highway track.png EA highway track.jpg
Stezky
highway=path Pěšina Pěší trasy mezi obydlími, osadami a zdroji vody. Slouží k pohybu dobytku, zvířat. Pro izolované osady se může jednat o primární přístupovou cestu. Spojovací cesta pro pěší v městských oblastech.

Tyto cesty nejsou sjízdné vozidly se 4 koly. Mají příkré svahy, jsou úzké, mají nepravidelné zarovnání, překážky, balvany, přechody přes potok a/nebo jsou využívány pouze sezónně.

Poznámka: Plechové střechy k obydlím se dovážejí na vozidlech. Cesty k osadám s plechovými střechami jsou proto typicky označovány jako unclassified nebo residential, nikoli tagem path.

Poznámka (může se měnit): Šířka 1 - 3 metry, nejsou zpevněné.

Path osm.png Ea highway path.JPG

This is reworked template used in czech translation of Highway Tag Africa wiki. Please, always use the following template variables (the defaults are in czech):

Headers:

 • header-desc for 3rd column header
 • header-render for 4th column header
 • header-photo for 5th column header
 • header-roads for heading of Roads section
 • header-paths for heading of Paths section

Content:

 • motorway-id for title of motorway in iD editor
 • motorway-desc for motorway description
 • trunk-id for title of trunk in iD editor
 • trunk-desc for trunk description
 • primary-id for title of primary in iD editor
 • primary-desc for primary description
 • secondary-id for title of secondary in iD editor
 • secondary-desc for secondary description
 • tertiary-id for title of tertiary in iD editor
 • tertiary-desc for tertiary description
 • unclassified-id for title of unclassified in iD editor
 • unclassified-desc for unclassified description
 • residential-id for title of residential in iD editor
 • residential-desc for residential description
 • service-id for title of service in iD editor
 • service-desc for service description
 • track-id for title of track in iD editor
 • track-desc for track description
 • path-id for title of path in iD editor
 • path-desc for path description

Translations for iD editor available at transifex.